SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


1- Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörler nelerdir?
Bir bölgenin sahip olduğu kaynaklar ve coğrafi özelliklerdir. Kaynaklar; doğal, insani ve kapital olmak üzere üçe ayrılır.

 

2- Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler?
Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiler. Örneğin, ormanlarla kaplı bir arazide ormancılık, verimli topraklara sahip bir bölgede tarım gelişir.

 

3- Coğrafi özellikler, bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler?
Yeryüzü şekilleri ve iklim, ekonomik faaliyetleri etkiler. Örneğin, çayın Rize’de, pamuğun Güneydoğu Anadolu, Ege ve Çukurova’da yetiştirilmesi, buraların iklimiyle ilişkilidir.

 

4- Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki en önemli ekonomik faaliyet nedir? Bunun temel sebebi ne olabilir?
Hayvancılıktır. Temel sebep ise bölgenin yer şekilleri ve iklim özellikleridir. Engebeli arazi ve karasal iklim, tarımsal faaliyete çok fazla imkân vermemektedir.

 

5- Ekonomi nedir?
Bir ürünün üretiminden tüketimine kadar uzanan ilişkiler bütününe ekonomi denir.

 

6-İnsanların ihtiyaçlarıyla ekonomi arasında nasıl bir ilişki vardır?
İnsanlar, bütün ihtiyaçlarını kendi karşılayamazlar. Bu nedenle başkalarının ürettiği şeyleri kullanırlar. Ayrıca kendileri de başkalarının tüketeceği şeyleri üretirler. Üretici ile tüketici arasında uzanan ilişkiler bütünü, ekonomiyi meydana getirir.

 

7- İnsanların meslek seçimini etkileyen en önemli faktör nedir?
İlgi, yetenek ve alınan eğitim en önemli faktörlerdir. Ayrıca, toplumsal ihtiyaçlar ve insanların yaşadığı bölgedeki ekonomik faaliyetler de meslek seçimini etkiler.

 

8- Bir bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler, insanların meslek seçiminde nasıl etkili olabilir?
İnsanların meslek seçiminde bölgelerindeki ekonomik faaliyetler çok etkilidir. Yaşanılan bölgede hangi alanda iş gücüne ihtiyaç varsa, insanlar o mesleklere yönelir. Örneğin, Antalya’da insanların çoğu turizmle ilgili mesleklerle geçimini sağlar.

 

9- Bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin verimli olabilmesi için meslek sahiplerinin dayanışma içinde olması niçin önemlidir?
Çünkü bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin genel görünümü, tüm mesleklerde çalışanların verimliliğine göre biçimlenir. Bazı meslek mensuplarının işlerini iyi yapmaması diğer mesleklerden insanların da işlerinin aksamasına yol açar.

 

10- Marmara Bölgesi’nin en fazla sanayileşmiş bölge olmasının temel sebebi ne olabilir?
Temel sebep, bu bölgenin kara, hava ve deniz ulaşım yollarının kavşak noktasında bulunması olabilir.

 

11- Marmara Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arsında nasıl bir ekonomik ilişki gelişebilir?
Bu ilişki, iki bölgenin üretim alanları ve talepleri ile şekillenir. Marmara Bölgesi hemen her alanda gelişmiş sanayiye sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise tarımda gelişmiştir. O halde, Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne sanayi ürünleri satar, bu bölgeden de tarım ürünleri alır.

 

12- Bölgeler arası ekonomik dayanışma bir ülkenin ekonomisi için niçin önemlidir?
Bir ülkedeki farklı bölgelerin ekonomik faaliyetleri birbirinden farklı olabilir. Böylece bölgeler, ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bölgeler arasındaki ticaretin gelişmesi de ülke ekonomisini canlandırır.

 

13- Ekonomik faaliyetler hangi aşamalardan oluşur?
Üretim, dağıtım ve tüketim.

 

14- Bir bölgede girişimci insanların bulunması neden önemlidir?
Çünkü girişimci insanlar bölgede yeni ekonomik yatırımlar yaparlar. Bu hem ekonomiyi canlandırır, hem de bölge insanlarına yeni iş imkânları oluşturur.

 

15- Bir girişimci bir bölgede yatırım yapmadan önce ilk olarak hangi konuyu araştırır?
Yatırım yapacağı bölgede insanların hangi ürünlere ihtiyacı olduğunu araştırır. Böylece ürettiği malın satılıp satılmayacağını görmeye çalışır.

 

16- Bir bölgede üretim olması için gerekli üç temel unsur nedir?
İnsan, ham madde ve kapital(para-sermaye)

17- Ham madde nedir? Ham maddelerin üretimin yapıldığı bölgede bulunması niçin önemli olabilir?
Üretilecek bir ürün için gerekli maddelerin işlenmemiş haline ham madde denir. Bu madde, üretimin yapıldığı bölgede bulunuyorsa, taşınması kolay, maliyeti düşük olur. Böylece ham madde bulunduğu bölgede üretim için avantajlı hale gelir.

 

18- Üretim ya da ekonominin gelişmesi için bireylerin işbirliği yapması niçin önemlidir?
Çünkü çoğu zaman, büyük bir tesis kurmak için bireylerin sermayesi yetmeyebilir. Bu şekilde daha büyük sermayeler ortaya çıkar. Böylece büyük yatırımlar yapmak mümkün olabilir.
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-1 #2 punkzeynep012 20-03-2016 07:54
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :-* :-* :-* :-* :-* :-* :-| :-| :-| :-| :-| :-| :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-? :-? :-? :-? :-? :-?
Alıntı
 
 
-2 #1 punkzeynep012 20-03-2016 07:51
:-| :-| :-| :-| :-| :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
Alıntı
 
Şu anda 255 ziyaretçi çevrimiçi