SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,yazman seçimi
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.(2.madde)
 3. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.( OÖİKY -Madde 35)
 4. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 5. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yapılması
 6. Öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınması,
 7. Matematik dersinin amaçları,
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 10. Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
 11. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması
 12. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
 13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 14. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesi
 15. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması,
 16. Sınavların planlanması,
 17. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi,  planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması,
 18. Yetiştirme kurslarının planlanması,
 19. 8.sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar
 20. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 21. Dilek ve temenniler, kapanış.
  Devamı ektedir.
Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (201720181dnortmatzmre.zip)5.6.7.8.Sınıflar Matematik Zümresi 2017/2018 Benzer İçerikler:
Şu anda 227 ziyaretçi çevrimiçi