SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


ÜNİTE: DEMOKRASİNİN SERÜVENİ

ÖĞRENME ALANI: Güç, Yönetim ve Toplum Kazanımlar:

(1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.

2. Değişik dönem ve kültürlerde demokratik yönetim anlayışının tarihsel gelişimini tartışır.)

ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

1.       Demokrasi kavramıyla ilgili olarak;

I.  Halkın egemenliğine dayanan yönetim biçimidir.

II.  Halk kendini yönetenleri şeçimle belirleyerek, egemenliği kendi eliyle kullanır.

III.  Halkın kendi kendini yönetmesidir.

yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A)  Yalnız I                        B) Yalnız II                       C) live III                         D) I, live III

Çözüm:

Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Diğer bir ifadeyle, halkın kendi kendini

yönetmesidir.

Demokrasiyle yönetilen toplumlarda egemenliğin sahibi halktır. Halk kendini yönetenleri seçimle belirleyerek,

egemenliği kendi eliyle kullanır. Dolayısıyla doğru yanıt D’dir.

2.        - İnsanın doğuştan sahip olması gereken temel bir haktır

- Temel insan haklarıyla ayrılmaz bir bütünü oluşturur.

-  Bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir.

Yukarıda demokrasi yönetimlerinin dayandığı temel ilkelerden hangisi anlatılmıştır?

A)   Özgürlük                     B) Eşitlik                          C) Milli Egemenlik           D) Çoğulculuk

Çözüm:

Soruda demokrasi yönetimlerinin dayandığı temel ilkelerden özgürlük anlatılmıştır. Özgürlük, insanın doğuştan sahip olması gereken temel bir haktır. Özgürlük bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir. Özgürlük ve insan hakları birbirinden ayrılmaz bir bütünü oluşturur. Demokrasi öncelikle özgürlük ve doğal haklar rejimidir. Düşünce, inanç, seyahat, yerleşim yerini seçme, mülkiyet, her türlü keyfi tutuklamaya veya cezaya karşı güvence sayılabilir.

3.        Demokratik toplumlarda, farklı görüşlerin farklı siyasal partilerle temsil edilmesine______denir.

Yukarıdaki boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)   Eşitlik                          B) Çoğulculuk                  C) Özgürlük                     D) Milli Egemenlik

Çözüm:

Demokratik toplumlarda, farklı görüşlerin farklı siyasal partilerle temsil edilmesine çoğulculuk denir. Buna göre demokrasilerde çoğulculuk çok partili siyasal yaşam ile mümkün olur. Ülke yönetiminde, çoğunluğun görüşlerine katılmayan bireyler muhalefet partileri aracılığıyla temsil edilir. Bu nedenle, günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir.

4.       Halkın, belirli bir süre için temsilcilerini seçip yönetim yetkisini onlara bıraktığı demokrasi biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudan demokrasi                                           B) Yarı doğrudan demokrasi

C) Temsili demokrasi                                               D) Liberal demokrasi

Çözüm:

Temsili demokrasidir. Temsili demokraside halk, belirli bir süre için temsilciler (milletvekili, belediye başkanı, belediye üyeleri, muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri gibi) seçer ve yönetim yetkisini onlara bırakır. Ülkemizin yönetimi, temsili demokrasiye dayanır.

SOSYAL BİLGİLER

23

İLKÖĞRETİM 6

5.       I. Demokrasinin ilk örneğine ilk çağlarda Yunan şehir devletlerinde rastlanmıştır.

II. Orta Çağ Avrupası’nda demokrasiden söz etmek imkansızdır.

III. Avrupa’da 13. ve 14. yüzyıllarda ilk kez toplum hakimiyetinden bahsedilmeye başlanmıştır.

Demokrasinin gelişimiyle ilgili olarak yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I                       B) Yalnız II                       C) II ve III                        D) I, II ve III

Çözüm:

Halk idaresi demek olan demokrasinin ilk örneğine ilk çağlarda Yunan şehir devletlerinde rastlamaktayız. Bu

toplumlarda yönetim biçimi doğrudan demokrasidir. Halk yönetimin kaynağıdır.

Orta Çağ Avrupası’nda ise demokrasiden söz etmek imkansızdır. Orta Çağ’ın yönetim biçimi derebeyliğe

dayanan krallıktır. Bir çeşit toprak rejimi olan derebeylikte halkın hakimiyeti ve hürriyeti yoktur.

Avrupa’da 13. ve 14. yüzyıllarda ilk kez toplum hakimiyetinden bahsedilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla doğru

yanıt D’dir.

6.       İslamiyetten önce Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde egemenlik başta bulunan hakana aittir.

Ancak önemli kararlar devletin ileri gelenlerine danışılarak alınmaktaydı. Hakanın seçimi “Kurultay” adı verilen mecliste yapılırdı. Yılda iki defa toplanan kurultayda önemli kararlar alınırdı.

Bu bilgilere bakarak Orta Asya Türk devletlerinin yönetim şekli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)  Temsili demokrasi uygulanıyordu.

B)  Yönetim tam demokratik değildi.

C)  Halkın tamamı yönetime doğrudan katılabiliyordu.

D)  Yöneticiler egemenliği halk ile paylaşıyorlardı.

Çözüm:

İslamiyetten önce Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde egemenlik başta bulunan hakana aittir. Yöneticilerin egemenliği halk ile paylaştığı söylenemez. Halk ile paylaşılmayan ve halkın doğrudan ya da dolayı olarak seçilmesine katkıda bulunmadığı bir grup tarafından seçilen yöneticilerin demokratik bir şekilde iş başına geldiği söylenemez. Dolayısıyla İslamiyet öncesi Orta Asya’da kurulan devletlerin yönetiminin tam demokratik olmadığı söylenebilir.

7.       Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokratikleşme alanında ilk adım olarak kabul edilebilir?

A)   Tanzimat Fermanı      B) Islahat Fermanı           C) Sened-i İttifak             D) Meşrutiyet’in ilanı

Çözüm:

Osmanlı Devleti’nde demokratikleşmede ilk adım Sened-i İttifak ile gerçekleşmiştir. 1808 yılında padişah II. Mahmut’la Anadolu ve Rumeli ayanları arasında imzalanmıştır. Padişahın yetkileri ilk kez ayanlar yararına kısıtlanmıştır.

8.       Osmanlı Devleti’nde ilk defa kanun gücünün her gücün üstünde kabul edildiği dönem hangisidir?

A) Kuruluş Dönemi          B) Yükselme Dönemi      C) Tanzimat Dönemi      D) Meşrutiyet Dönemi

Çözüm:

Osmanlı Devleti’nde demokrasi hareketlerindeki ikinci belge 1839 yılında Abdülmecid tarafından ilan edilen Tanzimat Fermanı’dır. Bu fermanla, padişah ilk defa kendi isteğiyle ve kanunla yetkilerini sınırlamıştır. Her gücün üstünde kanun gücünün varlığı kabul edilmiştir. Dolayısıyla doğru yanıt C’dir.
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
+2 #8 Azgin Boy 30-05-2016 15:48
:o :-x :P :D :lol: :-) ;-) 8) :-* :-| :oops: :sad: :cry: :o :o :o :-? :-x :-x :eek: :P :roll: :sigh: :-*
Alıntı
 
 
0 #7 avril lavigne 22-05-2016 11:23
yuklenmiyooo....
YAA CİLDİRCAM...... . BAY :-x
Alıntı
 
 
-6 #6 Berna su 12-05-2016 21:15
:lol: Inşallah BENDE 100 alırım ÇETİN GÜRSES :roll:
Çok çalıştım...
Alıntı
 
 
-2 #5 çetin gürses 20-05-2015 18:15
ellerinize saglık cok güzel olmuş fakat allah sizden razı olsun bu iyilik icin 100 aldım
Alıntı
 
 
-6 #4 çetin gürses 20-05-2015 18:12
ok güzel ellerinize :oops: sağlık ama bence süper bi site
Alıntı