SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


1.1 Yalan Söylemek ve Hile Yapmak

Dinimiz kişiye ve
 
topluma zararlı olan tutum ve davranışlara elbette izin vermez. Allah,  
insanları yalandan kaçınmaya ve doğru olmaya çağırır. Nitekim Kuran'da şöyle  
buyrulmaktadır: ''... Yalan sözden kaçının!'' , ''...Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!''  
2 Yüce Allah, doğruluğu, adaletle hükmetmeyi, yalan ve hileden uzak  
durmayı herkesten istemektedir.

Peygamberimiz de doğruluğa sarılmayı emretmektedir .0, doğruluğun
 
iyiliğe, iyiliğin de cennete; yalanın kötülüğe, kötülüğün ise, cennetten mahrum  
edeceğini bildirmiştir.3 Bu demektir ki, insan, yalan söylemeyi alışkanlık haline  
getirirse, kötülüklere yakın olur. Bunun sonunda da cezalandırılır. Aklını kullanan  
herkes, yalan ve hilenin ne kadar kötü olduğunu bilir. Ancak,  
aklını iyi kullanamayanlar, yalan ve hile ile elde ettikleri geçici  
yararları kar zannederler, halbuki, onlar zarar etmişlerdir.

1.2 Gıybet ve
 
İftira

Gıybet, bir kimsenin yüzüne karşı söylendiğinde üzüleceği eksiklerini ve
 
hatalarını arkasından konuşmaktır. Dinimizde, başkalarının gıybetini yapmak kusurunu aramak yasaklanmıştır.  
Bu konuda Yüce Allah, Kuran'da şöyle buyurmaktadır:

...Birbirinizin kusurunu araştırmayın.
 
Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin...''1 iftira ise, kelime anlamıyla bir kimseyi  
yapmadığı bir kötülükle suçlamak demek

tir. iftira etmek ahlaksızlıktır. 0,
 
ne insanlığa, ne de Müslümanlığa sığar. iftira edenler zulme yol  
açar, kötülüğe alet olurlar. iftira etmek, aynı zamanda, kul hakkı  
almaktır, Kul hakkı alanlar, başkalarının "ahını alırlar. Onlar da mutlaka  
karşılığını görürler.

1.3 Hırsızlık

Hırsızlık, sözlükte "kendine ait olmayan bir
 
şeyi çalıp, kendine mal etme işi" di ye tanımlanmaktadır. İslamiyet,  
her ne şekilde olursa olsun, bir kimsenin başkasına ait mala  
el uzatmasını yasaklamıştır. Bu bakımdan, hırsızlık, çalıp-çarpma, gasp, haksız kazanç,  
rüşvet, hileli kazanç, eksik tartı ve ölçü hepsi haramdır. Başkalarının  
kapılarını dinlemek, evlerinin içini gözetlemek de göz ve kulak hırsızlığıdır.  
Öğrencilerin kopya çekmesi de haksız kazançtır, bir başka çeşit hırsızlıktır.  
Kopya şahsiyeti zedeler, kişinin kendine güvenini yitirmesine yol açar.

1.4.
 
Kıskançlık

Kıskançlık yani haset, bir arkadaşımızın veya başkalarının başarılarını çekememektir.
 
Onların yaptıkları, başardıkları işler karşısında eziklik duymaktır. Başkalarının üstünlüklerini çekememek,  
kötü bir huydur, ruhsal bozukluktur. çoğu kıskanç kişiler, bazen çılgınca  
işler de yapabilirler. Kıskançlık, onları saldırgan yapar. Yahut kıskandığı kişiye  
akıl almaz zararlar vermesine yol açar. Ama sonunda yine de  
kıskanç olan kişinin kendisi zarar görür. Kuran’ı kerim, kıskançlığı reddederken,  
aç gözlülükten korunmuş kimselerin gerçek mutluluğa ulaşacaklarını bildirir. 2

Başkalarını
 
kıskanmamalı, onlara imrenmeliyiz. imrenmek, onların iyi hallerine özenmek demektir. imrenilecek  
insanları da takdir etmek gerekir. Ahlak açısından buna "gıpta etmek"  
denir. Peygamberimiz de bunu teşvik etmiştir. insan gıpta ederek yükselebilir.  


1.5. Alay Etmek

İstihza yani alay etmek, bir insanı hor görmedir
 
yahut bir insanla söz, yazı veya hareketle eğlenme, onu aşağılama  
demektir .Alay etmek, İslam hoş görmediği davranışlardandır. Alay etmek de  
ruhsal bir rahatsızlıktır. Yalancılık gibi, kıskançlık gibi alay etmek de  
insanı içten içe çökertir. Alay ettiği kişilerin düşmanlığını çeker. Herkes  
ondan uzak durmak ister. insan kendini büyük görmezse, alay etme  
alış kanlığından kurtulabilir. Bunun gibi insan kişiliğine saygı duyarsa, yine  
bu hastalık tan kurtulabilir .

1.6. Büyüklenmek (Kibir)

Kibir, kelime olarak
 
büyüklük, büyük olma, kibirlenme, büyüklük taslama ve kendini başkalarından üstün  
tutma gibi anlamlara gelir. Kibir, İslam'da kötü huyların başında gelir.  
Tehlikeli bir davranış olan kibir, insanlar arasında kin doğurur. Toplum  
sal uyuşma ve kaynaşmayı baltalar, dostların gönüllerine nefret sokar. Zira  
kibirli in san, kendisi için sevip istediğini öteki Müslümanlar için  
istemez. Kibirde benlik iddi ası bulunduğundan böyle birisi alçak gönüllü  
olamaz. Bundan dolayı kibiri ve kibirli insanı hiçbir din hoş  
görmez. Büyüklenen, böbürlenen kişi, hem çevresinde hem de

toplumda sevilmez.
 
Çünkü böyle bir kişi, herkese tepeden bakar. Kendi dışındaki in  
sanları hakir görür. Hep kırıcı ve yıkıcı bir tavır içinde  
olur.

insanlar arasında büyüklenen, böbürlenen kişileri Yüce Allah, şu şekilde
 
uyar maktadır. "...Yeryüzünde böbürlenerek yürüme..." 1 Yine Kuran'da Allah, "...0  
(Allah) büyüklük taslayanları asla sevmez." 2 buyurarak, kibirlileri sevmediğini belirtmektedir  
.

1.7. Kötü Zanda Bulunmak

insanlar, kusursuz değildir. Bazen en
 
yakın dostumuz bile, bize karşı kırıcı ve incitici davranışlarda bulunabilir.  
Ancak bu gibi olayları büyütüp o dostumuz hakkın da kötü  
zanda bulunmamız, dostluk bağlarını koparabilir. Bu doğru bir davranış değildir.  
Yüce Allah, değil kötü zan, hatta zandan bile kaçınmak gerektiğini  
Kuranıkerim’de şöyle belirtmiştir; "Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının. Çünkü  
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından  
çekiştirmesin." 3 Burada kaçınmamız istenen zan, kötü zandır. Ancak iyi  
zanda bulunmak gerekir. Aksi halde Allah'ın sevmediği davranışı yapmış oluruz.  


Gerçek mümin, kendisine karşı yapılan her kırıcı ve incitici davranışlara
 
karşı kötü zanda bulunmamalıdır. Mümin dostlarını hemen terk etmemelidir. Çünkü  
dost kazanmak zor; ama kaybetmek kolaydır.

1.8. Başkalarının Özel Hayatını
 
Araştırmak

İslam, Özel hayatın gizliliğine saygı duyar. Onun açığa vurulmasına
 
karşı çıkar. Özel hayatın gizliliğinin korunmasından yanadır. Nitekim Kuran’da Yüce  
Allah şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere  
geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin  
için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada kimse bulamadınızsa,  
size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size "Geri dönün!"  
denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir  
davranıştır. Allah yaptığınızı bilir." 4

1.9. Anne, Baba ve Büyüklere
 
Saygısızlık Dinimiz, Allah'a kulluktan sonra, en önemli görevin ana ve  
babaya iyi davranmak olduğunu bildirir. Bu hususta Kuranıkerim’de şöyle buyrulmaktadır:  
"...Onlara "öf" bile deme..." 5 Bundan dolayı onlara iyi davranmalı,  
istedikleri her şeyi yapmalıyız. Onların gönüllerini kırmamalı, onları hoşnut etmek  
için özen göstermeliyiz. Ellerini öpüp hayır dualarını almalıyız. Bu bize,  
büyük bir manevi destek verir.

Annemiz, babamız, öğretmenlerimiz gibi büyüklerimiz,
 
bizim hayata daha iyi ha zırlanmamız için bize yol gösterirler,  
örnek olurlar. Bize iyi, dürüst olmayı öğretirler. Kötülere ve kötülüklere  
karşı bizi hep uyarırlar. Bütün bunlardan dolayı onlara saygı duyarız.  


2. DİNİMİZİN SAKINMAMIZI İSTEDİĞİ KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

2.1. Alkollü İçki İçmek

Alkolün
 
bedende yaptığı yol açtığı çok çeşitli hastalıklardan başka, ruhsal bir  
takım zararları da vardır. Onun ruhi zararları daha çok, zihin,  
dikkat, bilinç ve irade üzerinde görülür. Ayrıca ümitsizlik ve karamsarlık  
doğurur. Trafik kazaları, cinayetler, aile kavgaları ve hukuka aykırı her  
çeşit eylemde alkolün etkisi görülür. Ayrıca ruh ve akıl hastalıklarında  
da alkolün etkisi unutulmamalıdır.

Bireysel ve toplumsal zararlara yol açan
 
alkollü içkiyi dinimiz de açık hükümlerle yasaklamıştır. Kuran’da içkinin yasaklanması  
aşama aşama gerçekleşmiştir. En sonunda Yüce Allah, şöyle buyurmuştur: "Ey  
inananlar! içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi  
olan pisliklerdir. Bunlardan sakının ki kurtuluşa eresiniz." 1 İslam içkiyi  
yasaklamakla akla önem vermiştir. Çünkü alkol, aklı baştan alır. Aklın  
kontrolünü kaybetmesine yol açar .

2.2. Uyuşturucu Kullanmak

Uyuşturucu alışkanlığı, bir
 
hastalıktır. Bu kötü alışkanlık ve hastalığın nedenleri de çeşitlidir. Bunlar  
arasında insanın zaafları, sorumluluktan kaçışı, eğitimsizlik sayılabilir. Ayrıca, insanların birbirini  
olumsuz yönde etkilemeleri ve kötü çevre şartları, Lükse ve gösterişe  
dayalı yapay hayatın verdiği tatminsizlik, manevi boşluk, ide al yoksunluğu,  
fakirlik ve yalnızlığın verdiği çaresizlik gibi hususlar da bu hastalığın  
nedenleri arasında gösterilebilir .

İslam, aynen içkiyi yasakladığı gibi uyuşturucu
 
madde kullanımını da kesin bir ifadeyle yasaklamıştır. Zira, Kuran’da geçen  
içki yasağı, sarhoşluk veren, insanın akli ve ruhi dengesini bozan  
bütün katı ve SIVI maddeleri kapsar .Nitekim beden ve ruh  
sağlığını bozduğu, sarhoşluk ve uyuşukluk verdiği için uyuşturucular da dinimizce  
yasaklanmıştır.

2.3. Kumar Oynamak

Dinimizin bizden sakınmamızı, uzak durmamızı istediği
 
alışkanlıklardan birisi de kumardır. Nitekim alkollü içki konusunda metnini verdiğimiz  
ayette Yüce Allah, kumarın ve falcılığın da yasak olduğunu belirtmiştir.  


İslam, kumarın herhangi bir şeklini belirtmemiştir. Bunu yaparken onun anlamını
 
ve doğuracağı sonuçları göz önüne alarak yasaklamıştır. Şekli ve metodu  
ne olursa olsun, kumar, haramdır.

3. KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR NASIL BAŞLIYOR?
 


Bugün yapılan pek çok araştırmada kötü alışkanlıkların, nedenleri üzerine önemli
 
bulgular elde edilmektedir. Buna göre merak, en başta gelen nedenlerdendir.  
Sonra kötü alışkanlık edinmiş kişilerle kurulan arkadaşlıklar gelmektedir. Bunlardan başka,  
can sıkıntısı, stres, ailedeki huzursuzluklar gibi gerekçeler bu kötü alışkanlıklara  
sürüklemektedir.

4. KÖTÜ ALIŞKANLIK VE DAVRANIŞLARDAN NASIL KORUNALIM?

Önce kötülüğün
 
zarar verdiğinin bilincine ermeliyiz. Bu bilinç ile bunlara başlama ve  
alışma nedenlerinden uzak durmalıyız. Bunun için merak ile de olsa  
dinimizce yasaklanan davranışları yapmamız gerekir. Olabildiğince bu alışkanlık ve davranışlardan  
uzak duran kişilerle arkadaşlık kurmalıyız. Ayrıca bunların yapıldığı, kötülüklerin yeşerdiği  
ortamlardan uzak durmalıyız. Özellikle hem kendimizin hem de dost ve  
yakınlarımızın böyle ortamlara girip çıkmalarının önüne geçmeliyiz

5. KÖTÜ DAVRANIŞLAR
 
KARŞISINDA DUYARSIZ KALMAYALIM

Her insan, içinde yaşadığı toplumun üyesidir. Her birey,
 
üyesi olduğu toplumun yerleşik düzenine uymalıdır. Unutmamalıyız ki toplum dışındaki  
insan tek başına ne yaşayabilir, ne de medeniyet kurabilir. Bundan  
dolayı ailenin, okulun, çarşının ve çevremizdeki her şeyin dirliğine, düzenine  
sahip çıkmalıyız, onları korumalıyız. Onları bozanlardan olmamalıyız. Hatta bu da  
yetmez; medeni cesaret sahibi olmalıyız. Kötü davranışların sahiplerini uyarmalıyız. Peygamberimiz  
de kötü davranış karşısında bir Müslüman’ın nasıl davranacağını şöyle dile  
getirmektedir: ''içinizden her kim, çirkin bir davranış veya hoş olmayan  
bir şey gördüğünde, onu eliyle değiştir sin. Bunu eliyle değiştirmeye  
gücü yoksa, diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa, gönlünde o  
şeye veya harekete buğzetsin (tepkisini canlı tutsun)...'' Böylece peygamberimiz, kötü  
davranışlar karşısında suskun kalmamamız gerektiğini açıkça belirtmektedir. Bu tutum, ayrıca  
sorumlu bir vatandaş davranışıdır.

6. BAŞKALARINA ZARAR VERMEK KUL HAKKI
 
YEMEKTİR

Biz kendimize nasıl zarar verilmesini istemiyorsak, başkalarına da zarar
 
vermemeliyiz. İslam dini, insan haklarına saygılı olunmasını emreder. Bunu yaparken,  
haksızlık yapmayı da yasaklamıştır. Kul hakkı kavramı ile ifade edilen,  
başkalarının hak ve hukukuna saygı, Kuranın ve hadislerin üzerinde durduğu  
hususlardandır.

Birinin işini engellemek, aleyhinde konuşmak; malını çalmak kul hakkı
 
tanımamaktır. Bunun gibi güçlünün zayıfı ezmesi ve başkasına iftira atması  
da böyledir. Bunların yanında gözün gördüğü ve canın çektiği bir  
yiyecekten göreni faydalandır Mamak da, kul hakkına saygısızlıktır.

Bunlardan başka
 
devletin malını çalmak veya yemek, milyonlarca vatandaşın hakkını yemektir. Aldığı  
ücretin, maaşın karşılığı kadar çalışmamak da kul hakkı yemektir .Haksız  
kazanç sağlamak, topluma ait şeylerden çalmak, insanlara zarar vermektir, yani  
kul hakkı yemektir.Benzer İçerikler:

  Yorumlar   

   
  0 #12 Nlycftc 12-05-2018 17:08
  Harika 100 aldımm
  Alıntı
   
   
  +3 #11 Erennnnnnnnnnnnnnnnn 02-12-2017 13:52
  ÇOK İŞİME YARADI PERFORMANS ÖDEVİMİ BURADAN YAPDIM TEŞEKKÜRLER. :lol:
  Alıntı
   
   
  0 #10 asdffdsa 29-05-2017 16:31
  inşallah 1 :lol: :lol: alırım AM!N
  Alıntı
   
   
  0 #9 asdffdsa 29-05-2017 16:26
  SAĞ OLUN TŞKR EDRM İŞİME YARADI PROJE ÖDEVİMİ YPTIM &&& Azıcık uzun ama olsun okadar :P :roll: :sigh: :lol: :lol:
  Alıntı
   
   
  -2 #8 misilay 19-05-2016 18:48
  çok uzun {off} :-*
  Alıntı