SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Can, could, would like to, may.

a) can: e bilir, a bilir.

“can” herhangi bir şeyi yapabilmeye yetenekli olduğumuzu belirtmek için

kullanırız.

Olumlu cümle (can olumlu) cümlede yetenek bildirir.

I can speak English.

Ben ingilizce konuşabilirim.

Laura can swim.

Laura yüzebilir.

David can play tennis.

David tenis oynayabilir

Olumsuz cümle

Can not: can’t

Mary can’t play the piano very well.

Mary çok iyi piano çalamaz.

My grandfather can’t use a computer.

Büyük babam bilgisayar kullanamaz.

Soru hali

“Can” soruda izin istemede yardım önermede ve ricada kullanılır.

özne can fiil nesne

Can özne fill1 nesne?

Can you speak French?

Fransızca konuşabilir misin?

Yes, I can speak French.

Evet, Fransızca konuşabilirim.

No, she can’t.

Hayır, Fransızca konuşamaz.

Can she swim?

O yüzebilir mi?

Yes, she can.

Evet, yüzebilir. (kısa cevap)

No, she can’t.

Hayır yüzemez. (kısa cevap)

Can I bring my dog to the hotel?

Köpeğimi otele getirebilir miyim?

Yes, you can.

Evet, getirebilirsin.

No, you can’t.

Hayır, getiremezsin.

“may” ile “can” eş anlamlı ancak “may “ daha kibar ve resmi ortamlarda

kullanılır. Ayrıca olasılık belirtir.

It may rain tomorrow.

Yarın yağmur yağabilir.

May I open the window?

Pencereyi açabilir miyim?

b) could: geçmişte yetenek gösterir.

I could swim when I was ten years old.

10 yaşındayken yüzebilirdim.

“Could” aynı zamanda birisinden bir şey yapmasını isterken yani ricada kullanılır.

Could you close the window?

Pencereyi kapatır mısınız?

EXERCISE A: Complete the sentences with “can or can’t”

ALI"TIRMA A: Cümleleri “can veya can’t” ile tamamlayalım.

1. A plane ……… şy.

2. A cat ……….... climb the tree.

3. A fish ………… swim.

4. A baby ……….. drive a car.

5. A cook ………… cook a meal.

6. A driver………… drive a taxi.

7. A rabbit ………… run very fast.

EXERCISE B: Write to Turkish sentences

ALI"TIRMA B: Cümlelerin Türkçe anlamlarını yazınız.

Where can I buy a ticket?

……………………………………..

When can you watch TV?

……………………………………..

How can I get to the University?

……………………………………..

What can I do for you?

……………………………………..

1. Hande can sing a song, but Mary can’t sing a song.

2. …………………………………………………….

3. …………………………………………………………

4. …………………………………………………………

5. …………………………………………………………

EXERCISE C: What can Hande and Mary do? Complete the sentences

ALI"TIRMA C: Hande ile Mary ne yapabilir? Cümleleri tamamlayınız.

Hande Mary

Sing a song _ x

Play the piano x _

Dance _ _

Speak German x x

Ride a bicycle _ x

c) Would you like: ister misin / alırmısın anlamına gelen bir ikram cümlesidir.

Would you like some tea?

Biraz çay ister misin?

Yes, please.

Evet, lütfen

No, thank you.

Hayır, teşekkür ederim.

“Would you like” sonrası bir isim gelebileceği gibi “to” mastarı ile birlikte bir fiil

de gelebilir.

Would you like some biscuits?

Biraz bisküvi ister misin?

Would you like to drink tea?

Çay içmek ister misin?

Örnekler

What would you like to drink?

Ne içmek istersiniz?

Do you want = would you like

I would like : I’d like

I want to go : Gitmek isterim

I would like to go : Gitmek isterim (Daha kibar)

- I could swim when I was ten.

Ben, on yaşındayken yüzebilirdim.

- He could put aside some money when he was young.

(O gençken bir kenara para ayırabiliyordu.)

- I could swim across the lake then.

O zamanlar gölü yüzerek geçebilirdim.

- Could you do me a favor? (‹zin, rica)

Bana bir iyilik yapar mısın?

- Could we meet at 6 this evening. (Teklif)

Bu akşam saatt 6’da buluşabilir miyiz?

- He could be at home. He could be sleeping.

Evde olabilir. Uyuyor olabilir.

 

SUMMARY (ÖZET)

CAN

a) Yetenek belirtir.

She can drive a car.

(O, araba sürübilir.)

b) Rica ve komutlarda kullanılır.

Can you be quiet?

Sesssiz olabilir misin?

Can you come here a minute?

Bir dakika buraya gelebilir misin?

c) Müsadelerde kullanılır.

Can I smoke in this room?

Bu odada sigara içebilir miyim?

“Would like (to)” istek kullanmak için kullanılan bir çekimsiz bir fiildir. Eğer istenen şey eylem degilse (to) kullanılmaz.

I would like to go: gitmek isterim.

I would like to eat: yemek isterim.

COULD

Ricalarda, geçmişte fiziksel ve zihinsel yetenek.

Could you tell me the time? Saaati bana söyler misin?

He could walk for hours. O, saatlerce yürüyebilirdi.

MAY

izin, zayıf olasılık, dualarda, beddualarda.

May I borrow your dictionary?

Sözlüğünüzü ödünç alabilir miyim?

It may rain tomorrow morning.

Yarın yağmur yağabilir.

May he rest in peace.

Huzur içinde uyusun.

VOCABULARY

about : hakkında

after : sonra

any : hiç

come : gelmek

day : gün

do : yapmak

first : birinci

know : bilmek

like : sevmek

little : az

live : yaşamak

make : yapmak

many : çok

number : sayı

part : parça

people : insanlar

see : görmek

show : göstermek

sound : ses

their : onların

then : o zaman

time : zaman

under : altında

water : su

write : yazmak

 

TEST XI

1. A: ........................... a cup of tea?

B: Yes, please.

a) Would

b) Would you like

c) Let’s

d) Have

2. A: .......................... you speak French?

Yes, I can.

a) must

b) can

c) don’t

d) aren’t

3. She.......................... swim when she was 10 years old.

a) can

b) would like

c) may

d) could

4. ........................... I sit down here?

a) Would like

b) Must

c) May

d) Does

5. What ........................... I do for you?

a) would like

b) can

c) do

d) does

6. Dad! ........................... you close the door?

a) May

b) Can

c) Would you like

d) Shall

7. ........................... I see your passport?

a) Would

b) Will

c) May

d) Can’t

TEST XI
1. b
2. b
3. d
4. c
5. b
6. b
7. c
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
0 #14 Eylülipek 19-02-2018 17:17
İdare eder ;-)
Alıntı
 
 
0 #13 de 24-03-2016 20:13
güzel :) :D :-)
Alıntı
 
 
0 #12 Berk1903 09-12-2015 17:47
Çok iyi 8) 8) 8)
Alıntı
 
 
-1 #11 #1anıl 26-10-2015 16:35
iyi ama yeterli değil :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Alıntı
 
 
0 #10 eray uslu 03-05-2015 10:54
birazz eksik ama güzelll :lol: :-) :-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-x :-? :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
Şu anda 405 ziyaretçi ve 1 üye çevrimiçi