SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez


Hayatla temel bağlarımızdan biri olan dil, bilindiği gibi insanlar arasındaki iletişimi sağlayan ve pek çok tanımı olan bir anlatım aracıdır. Bebekler, dil gelişimi ve öğrenimine donanımlı olarak doğarlar. Dünyaya geldikleri andan itibaren de insan sesini, insan sesleri içerisinde de annelerinin seslerini ayırt edebilirler. Yaradılış gereği, bir eksiklik olmadığı sürece, bütün çocukların fiziksel ve dilsel gelişiminde belli bir düzen vardır.

1-Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme                       B) Eleştiri

C) Hikâye                         D) Makale

Adamın önüne deste deste para koydular.

2-Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Annesine demet demet çiçek getirmişti.

B) İşini yetiştirmek için çabuk çabuk hareket ediyordu.

C) Havaalanında yaşadıklarını, polise bir anlattı.

D) Taşları renk renk ayırıp ipe dizdi.

 

Çok uzun yıllar boyunca ekoloji konusuna değinilmemiştir. (1) Eski Yunan filozoflarına gelinceye dek bu alanda bir çalışma görmüyoruz. (2) Çünkü bu konu, insanların ilgisini çekmemiş; bilim dünyasını başka konular işgal etmiştir. (3) Ekoloji terimini ilk kez kullananlar da Almanlar olmuştur. (4) Yirminci yüzyılın sonlarına doğru ise en önemli bilim dallarından biri ekoloji olmuştur.

3-Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, kendinden önceki cümlede bildirilen eylemin gerekçesidir?

A) 1.     B) 2.      C) 3.    D) 4.

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sitem anlamı söz konusudur?

A) Beğendiklerin çok pahalı değil mi?

B) O adam, geçen gün yanımda oturuyordu.

C) Hani beni hiç yalnız bırakmayacaktın?

D) Ona yardım etmekle doğru bir iş yaptın.

“Sabah herkes burada olmalı, yoksa geç kalırız.”

5-“Olmalı” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Aradığınız araba bu olmalı.

B) Haftaya bu ödevlerin hepsi bitmiş olmalı.

C) Ankara’yı sevmiş olmalı ki, İstanbul’a gelmiyor.

D) Annesini aramayı unutmuş olmalı.

Devamı ektedir.

Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (8.sinif2.dnem2.trkesinavitestcevapanahtarli.docx)8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı SorularıBenzer İçerikler: