SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez


Hac, Yüce Allah'ın belirli şartları taşıyan Müslümanlardan yapılmasını istediği bir ibadettir. Sözlükte "kutsal yerleri ziyaret" anlamına gelir. Terim olarak ise yılın belirli günlerinde, özel giysiler giyerek Mekke'de Arafat'ta ayakta durmak ve Kabe'yi tavaf etmektir. Bu kutsal yerleri belirli zamanlarda ziyaret eden kimseye hacı denir.

İslam'ın beş temel şartından biri olan hac, hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir. İslam dinine göre, maddi durumu yerinde olan, varlıklı Müslümanların ömürlerinde bir defa hacca gitmesi farzdır. Kur'an'da bu durum şöyle ifade edilmektedir: "...Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır..."(ÂI-i İmran Suresi, 97. ayet) Peygamberimiz de bu konuyla ilgili olarak:"Ey inananlar, Allah size haccı farz kılmıştır. O hâlde haccediniz." (Müslim, Hac, C. 4, s. 222.) şeklinde buyurmuştur.

Hac, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yapılır. Farklı ülkelerden Müs-lümanlar hacda bir araya gelirler. Orada birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Evrensel bir kardeşlik anlamı taşıyan hac, insanları birbirine yakınlaştıran bir ibadettir. Ayrıca Allah'ın bize verdiği sağlık ve zenginlik gibi nimetlere bir şükürdür.
Hac ibadeti kimlere farzdır?
Yol güvenliğine sahip olanlara hac ibadetini yerine getirmek farzdır.
Sağlıklı olanlara (Sağlığı elverişli olmayanlar bir başkasını kendi vekili olarak gönderebilir.)
Hacca gidip gelinceye kadar hem kendisinin, hem de ailesinin geçimini sağlayacak mala sahip olanlara
Özgürlüğü kısıtlayıcı durumu bulunmayanlara
Akıllı olup ergenlik çağına girmiş olanlara
Benzer İçerikler: