SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Dinimiz adam öldürmeyi şiddetle yasaklamıştır. Bu konuda Rabbimiz Mâide Suresi, 32. ayette: "Kim... birini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimsenin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur." şeklinde buyurmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v.), birçok hadisinde insanlarla ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken şeyleri şöyle dile getirmiştir: "İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız." (Riyazüs Salihin C.2. S.228) Başka bir sözünde de "Müslüman elinden ve dilinden hiç kimsenin zarar görmediği kimsedir." buyurmuştur.
Yahudiler adam öldürmemeyi en önemli On Emir içinde görürler: "Öldürmeyeceksin." (Tevrat, Çıkış, 20:13;) Hıristiyanlarda adam öldürme şu şekilde yasaklanmıştır: "...Adam öldürme!..." (Matta, 19:18-19)

Hinduizmde de adam öldürmek şiddetle yasaklanmıştır. Budizmin kutsal kitabında şöyle denilmektedir: "Bütün insanlar cezalandırılırken titrerler, bütün insanlar ölümden korkarlar; sen de onlara benzediğini hatırla ve ne öldür ne de öldürmeye sebep ol."(Dhammapada, 129)

Dinlerin zararlı alışkanlıklara yönelik tavsiyeleri nelerdir?

Yahudilik ve Hristiyanlık kumar oynamayı, uyuşturucu kullanmayı yasaklamıştır. Tevrat'ın Levililer bölümünde ;"...Rabb...buluşma çadırı."na şarap ya da her hangi bir içki içip girmeyin, kirli ile temizi birbirinden ayırt etmelisiniz dedi. (10/8-10) Hıristiyanlıkta şarap, dinî ayinlerin bir nesnesi olmasına karşın, çok alkol almak hoş karşılanmaz. Bazı Hıristiyan mezheplerine göre ise alkol almak tamamen yasaklan-mıştır:״...Şarapla sarhoş olmayın, onda edepsizlik vardır..." (Yeni Ahit, Efesliler, 5:18)

Budizmde içkiyi üretmek, içmek, alım satımını yapmak, uyuşturucu maddeleri kullanmak kesin bir şekilde yasaklanmıştır. Aynı şekilde Hinduizmin kutsal kitaplarında pek çok yerde kumar oynamak kötülenmiştir.
Benzer İçerikler:
Şu anda 231 ziyaretçi çevrimiçi