SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Countable Uncountable Nouns
How many+ çoğul isim+ are there…..?
Kaç tane vardır? (sayılabilen isimlerle)
How much + tekil isim+ is there……..?
Ne kadar vardır? (sayılamayan isimlerle)
Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır.
How many’den sonra çoğul isim gelir.
How many books are there on the table?
Masada kaç tane kitap var?
There are 7 books on the table.
Masada yedi kitap var.
How many days are there in a week?
Bir haftada kaç gün var?
There are 7 days in a week.
Bir haftada yedi gün var.
How many students are there in your classrom?
Sınıfında kaç öğrenci var?
There are 20 students in my class.
Sınıfımda 20 öğrenci var.


Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much cümlenin başına gelir
ve How much’tan sonra sayılamayan yani –s- takısı almayan isim gelir.

How much milk is there in the bottle?
Şişede ne kadar süt var?
There is some milk in the bottle.
Şişede biraz süt var.
İngilizcede su, süt, şeker, Cola, kahve gibi sıvı maddeler sayılamazlar. Bunları
saymak için ismin önüne ölçü miktar belirten bir sözcük getirilir.
Sayılamayan isimlerden bazıları : su, süt, kahve, şarap, şeker, mürekkep, ekmek
bezelye, bal, reçel.
Bunları saymak için
Water : Su
a glass of water : bir bardak su
Milk : süt
a bottle of milk : bir şişe süt
two bottles of milk : ğki şişe süt
Coffee : Kahve
a cup of coffee : bir fincan kahve
two cups of coffee : ğki fincan kahve
Honey : bal
a jar of jam : bir kavanoz bal
Three jars of honey : Üç kavanoz bal
Jam : reçel
a jar of jam : bir kavanoz reçel
Bread : ekmek
a loaf of bread : bir somun ekmek
Two loaves of bread : iki somun ekmek
Sugar : şeker
a packet of sugar : bir paket şeker
Match : kibrit
a box of match : bir kutu kibrit
Chocolate : çikolata
a bar of Chocolate : bir kalıp çikolata
Soap : sabun
a bar of soap : bir kalıp sabun
Two bars of soap : iki kalıp sabun
How much milk is there in the fridge?
Buzdolabında ne kadar süt var?
There are three bottles of milk in the fridge.
Buzdolabında 3 şişe süt var.
EXERCISE : Fill in the blans with cup, loaf, jar, bottle, packet
1) There is a………….……of bread on teh table.
2) There is a…………….…of tea in the glass
3) There is a ……………..of honey in the bottle.
4) There is a…………….. of milk in the fridge
5) There is a …………….. of sugar in the bag.

Countable Nouns ( Sayılabilen isimler) Masa, kalem, silgi, defter gibi nesneler
sayılabilen isimlerdir. Sayılabilen isimler hem tekil olarak hem de çoğul olarak
kullanılablir. Tekil olarak kullanıldığında ismin önüne a/an belirsiz tanımlık ile the
belirli tanımlığı alırlar. Örnek: a book, an egg, the man vb.,
Tekil Çoğul
An apple apples
A table table
The desk the desks
The house the houses
Sayılabilen isimlerin miktarını sormak için How many kullanılır. How many’den
sonra çoğul isim gelir.
How many+ çoğul isim+ are there…..?

Kaç tane vardır?(sayılabilen isimlerle)
How many books are there on the table?
Masada kaç tane kitap var?
There are seven books on the table.
Masada yedi kitap var.
How many days are there in a week?
Bir haftada kaç gün var?
There are seven days in a week.
Bir haftada yedi gün var.
How many students are there in your classrom?
Sınıfında kaç öğrenci var?
There are twenty students in my class.
Sınıfımda 20 öğrenci var.
Sayılamayan isimlerden bazıları :
Water su
Milk süt
Butter tereyağı
Chocolate çikolata
Wine şarap
Coffee kahve
Flour un
Honey bal
Jam reçel
ğnk mürekkep
Bread ekmak
Money para
Sugar şeker
Tea çay

Sayılamayan isimler : ingilizcede su, süt, şeker, Cola, kahve gibi sıvı ve toz maddeler
sayılamazlar. Bunları saymak için ismin önüne ölçü miktar belirten bir sözcük getiririz.
Bunları saymak için
Water : Su
a glass of water : bir bardak su
Milk : süt
a bottle of milk : bir şişe süt
two bottles of milk : ğki şişe süt
Coffee : Kahve
a cup of coffee : bir fincan kahve
two cups of coffee : ğki fincan kahve
Honey : bal
a jar of jam : bir kavanoz bal
Three jars of honey : Üç kavanoz bal
tin/can of cola : bir kutu kola
Peas : bezelye
a tin/can of peas : bir kutu bezelye
How much milk is there in the fridge?
Buzdolabında ne kadar süt var?
There are three botlles of milk in the fridge.
Buzdolabında 3 şişe süt var.
Sayılamayan isimlerin miktarını sormak için How much cümlenin başına gelir
ve How much’tan sonra sayılamayan yani –s- takısı almayan isim gelir.
How much milk is there in the bottle?
Şişede ne kadar süt var?
There is some milk in the bottle.
Şişede biraz süt var.
EXERCISE : Fill in the blans with cup, loaf, jar, bottle, packet
There is a………….……of bread on teh table.
There is a…………….…of tea in the glass
There is a ……………..of honey in the bottle.
There is a…………….. of milk in the fridge
There is a …………….. of sugar in the bag.


Sayılabilen ve sayılamayan isimlerle kullanılan miktar belirleyicileri:
Sayılabilen                      Sayılamayan

Many : çok                      much : çok
Some : birkaç                  some : çok
Any : hiç                          Any : hiç
A few :birkaç tane            Few : az
A little : az                       little : az
Only a few : çok az only a little : çok az
A lot of : pek çok             a lot of : pek çok


How much + tekil isim+ is there……..?
Ne kadar vardır?(sayılamayan isimlerle)
Some : biraz, birkaç.
Olumlu cümlelerde kullanılır
Any : Hiç,
Olumsuz ve soru Cümlelerinde kullanılır.
Some ve any genellikle there is/there are, have got/has got yardımcı fiilleriyle kullanılır.
There is some milk in the bottle
Şişede biraz süt vardır.(Sayılamıyor)
There are some apples in the basket.
Sepette birkaç elma vardır. (Sayılabilir)
There isn’t any water in the glass.
Bardakta hiç su yok.
There aren’t any pencils on the table.
Masada hiç kalem yoktur.
Is there any milk in the bottle?.
Şişede hiç süt var mı?
Yes, there is some milk in the bottle.
Evet şişede biraz süt var
No, there isn’t any milk in the bottle:
Hayır, şişede hiç süt yok.

EXERCISE : Fill in the blanks with HOW MANY, HOW MUCH
1) ……………….. languages can she speak?
2) ……………….. Money have you got?
3) ………………..months are there in ayear?
4) ………………..letters are there in Turkish alphabet?
5) ………………..CDs has your sister got?
6) ……………….. carsa re there in front of the flat.
7) ………………..desks are there in your class.
8) ………………..jars of honey are there in the kitchen?
9) ………………..cheese is there on the plate?
10) ………………..sugar is there in gugar bowl?
EXERCISE : Fill in the blanks with Some, any)
Boşlukları some/ any ile doldurunuz.

1) There are …………. books on the table.
2) There isn’t …………. bread on the table.
3) There are ………….apples in the basket.
4) There isn’t …………. coffee in the cup.
5) There isn’t …………. sugar in the bowl.
6) Is there …………. butter on the plate?
7) Are there…………. students in the classroom?
8) There are …………. trees in the garden.
EXERCISE : Put in –a, an, some, any
1) I have got………uncle and ……..niece
2) There are………..birds on the tree.
3) I am late for………..hour
4) There isn’t …………water in the glass.
5) There is …………tea in the cup.
6) Are there………….oranges in the basket?
7) There are…………..students in the garden.
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-1 #22 .l 17-11-2016 20:09
:-x
Alıntı
 
 
+4 #21 Larisa 24-08-2016 18:33
Dilimizi guzel anlatmişsin
Alıntı
 
 
+1 #20 elifff 04-05-2016 14:20
çalışıyorum inş 8) :lol: :D işe yarar :cry:
Alıntı
 
 
+2 #19 nazlı özolu 06-04-2016 18:10
çok güzel :-) :lol: :-)
Alıntı
 
 
+1 #18 çok guzel 06-04-2016 18:08
:roll: çok güzelll
Alıntı