SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI

1- M. Kemal’in  ilk görev yeri neresidir? ( Şam)

2- M. Kemal’in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

3-  M. Kemal’in kurduğu cemiyet hangisidir? (Vatan ve Hürriyet cemiyeti)

4- M. Kemal’in  kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti hangi cemiyetle birleşti? (İttihat ve Terakki cemiyeti)

5- M. Kemal 1. Dünya Savaşında hangi cephelerde görev aldı? (Çanakkale, Kafkasya, Suriye)

6-  M. Kemal ilk önemli görevini nerede yapmıştır? (hareket ordusunda 31 Mart Vakasını bastırmada)

7- İtilaf Devletlerini hangi devletler kurdu? ( İngiltere, Fransa, Rusya)

8- İttifak Devletlerini hangi devletler kurdu? (Almanya, İtalya, Avusturya- Macaristan imparatorluğu)

9- Osmanlı hangi devletle yakınlaşarak ve hangi grupta savaşa katıldı? (Almanya ile yakınlaşarak, İttifak grubunda)

10- I. Dünya Savaşı başlarken hangi devlet taraf değiştirdi? (İtalya)

11- I. Dünya Savaşını başlatan olay nedir? ( Avusturya- Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi)

12- Savaşa girerken Osmanlıya sığınan Goben ve Breslav gemilerinin adı ne olarak değiştirildi? (Yavuz ve Midilli)

13- I. Dünya Savaşının uzamasını hangi cephedeki savaşın kazanılması sağlamıştır? ( Çanakkale)

14- İngilizlerin sömürge yollarını kesmek için Almanya’nın isteği ile hangi cephe açıldı? ( Kanal Cephesi)

15- Ermenilerin Kuzey Suriye’ye zorunlu göç ettirildiği kanun nedir?  (Tehcir Kanunu)

16- Ermeniler Tehcir kanunu sonunda bugün hangi iddia da bulunmaktadırlar? (Soykırım iddiası, 1,5 milyon Ermeni

öldürüldü iddiası.)

17- Amerika I. Dünya Savaşına girerken yayınladığı belge nedir? (Wilson Prensipleri)

18- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi antlaşma ile savaştan çekildi? (Mondros Ateşkes Antlaşması)

19- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi barış antlaşmasını imzaladı? (Sevr)

20- Paris Barış konferansında bizimle savaşmadığı halde İzmir çevresi kime bırakıldı? (Yunanistan)

21- Karadeniz’de Rum imparatorluğunu kurmaya çalışan cemiyet hangisidir? (Pontus Rum Cemiyeti)

22- Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak amaçları  nelerdir? (Osmanlıyı parçalayarak kendi devletlerini kurmak)

23- Yurtta kurulan yararlı cemiyetlerin üyelerinden seçilerek kurulan cemiyet hangisidir? (Milli Kongre Cemiyeti)

24- Bölgelerini korumak için halk tarafından kurulan küçük birliklere ne denir? (Kuvay-i Milliye)

25- Kurtuluş Savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi nerede açıklanmıştır? (Amasya Genelgesi)

26- Sivas Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir? (Amasya Genelgesi)

27- Toplanış yönüyle bölgesel aldığı kararlar ulusal olan kongremiz hangisidir? (Erzurum kongresi)

28- Ülkenin asla parçalanamayacağı nerede ilk defa vurgulandı? (Erzurum kongresi)

29- İlk kez manda ve himaye nerede reddedilmiştir? (Erzurum kongresi)

30-  Her yönüyle ulusal olan kongremiz hangisidir? ( Sivas kongresi)

31- Yurttaki tüm cemiyetler nerede birleştirildi? (Sivas kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla)

32- Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir? (Sivas Kongresi)

33- İstanbul hükümeti Temsil heyetini resmen neyle tanıdı? (Amasya Görüşmeleriyle)

34- Osmanlı Mebusan Meclisinin tekrar açılmasına nerede karar verildi? (Amasya görüşmeleri)

35- Temsil heyeti niye Ankara’ya niçin taşındı? (Güvenli olması,ulaşım haberleşmenin iyi olması, İstanbul’a ve Batı

cephesine yakın olması)

36- Misak-ı Milli’de hangi konularda kararlar alındı? ( Boğazlar, sınırlar, azınlık hakları,bağımsızlık, kapitülasyon)

37- Misak-ı Milli’nin kabulü neye sebep oldu? (İstanbul’un işgaline)

38- TBMM ilk başta neden güçler birliğini benimsemiştir? ( Hızlı karar almak, meclisin otoritesini artırmak)

39- TBMM’de ilk başta neden padişahlık ret edilmedi? ( Padişah taraftarlarının tepkisini çekerek  iç sorun çıkmasını

önlemek için)

40- Kuvay-i Milliye birliklerini dağıtmak için Damat Ferit paşa tarafından kurulan ordunun adı nedir? (Kuvay-i İnzibatiye)

41- Kuvay-i Milliyeci iken sonradan ayaklanıp Yunanlılara sığınan kişi kimdir? (Çerkez  Ethem)

42- TBMM çıkan ayaklanmaları bastırmak için hangi kanunu yayınladı? ( Hıyanet-i Vataniye Kanunu)

43- Ayaklananları yargılamak için TBMM hangi mahkemeleri kurdu? (İstiklal Mahkemeleri)

44- Sevr antlaşması neden ölü doğan antlaşma olarak kabul edilmektedir?  (TBMM onaylamadığı için)

45- Doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır? ( Ermenilerle)

46- Doğu cephesinde Ermenilerle kim mücadele etti? ( Kazım Karabekir Paşa)

47- Ermenilerle bu cephede hangi antlaşma imzalanmıştır? ( Gümrü Antlaşması)

48- TBMM’nin ilk siyasi başarısı ve ilk antlaşması hangisidir? ( Gümrü Antlaşması)

49- Güney cephesinde Kimlerle mücadele edilmiştir? (Fransız ve Ermenilerle)

50- İlk silahlı direniş hareketi (İlk Kuvay-i Milliye) nerede başlamıştır? (Hatay- Dörtyol)

51- İtilâf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet hangisidir? (Fransa)

52- Düzenli ordunun ilk askeri başarısı hangisidir? (Birinci İnönü Savaşı)

53- Londra Konferansı hangi olaydan sonra toplandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)

54- Rusya ile Moskova Antlaşması  hangi olaydan sonra imzalandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)

55- İstiklal Marşını kim yazmıştır? (Mehmet Akif Ersoy)

56- İstiklal marşının müziğini  kim bestelemiştir? O. Zeki ÜNGÖR)

57- Savaş sırasında İstiklal Marşı niye yazıldı? ( Milli bilinci uyandırmak halkı savaşa daha da ısındırmak için)

58- İtilaf devletleri TBMM’yi resmen hangi olayla tanıdı? (Londra Konferansı ile)

59- Londra Konferansının önemi nedir? (Misak-ı milli tüm Dünyaya duyuruldu. Türklerin barışçı olduğu kanıtlandı)

60- Türk ordusu hangi savaşla Sakarya Irmağının doğusuna çekilmiştir? ( Kütahya - Eskişehir Savaşları ile)

61- Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yayınlanan emirlere ne ad verilir? (Tekalif-i Milliye emirleri)

62- Tekalif-i milliye emirleri ve M. Kemal’e Başkomutanlık hangi savaştan önce verildi? (Sakarya Savaşı)

63-M. Kemal  "Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bü­tün vatandır. Vatanın her karış toprağı va­tandaş

kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz." Sözünü nerede söyledi? ( Sakarya Savaşında)

64- Topyekun savaş taktiğini M. Kemal hangi savaşta ilk defa uyguladı? (Sakarya Savaşı)

65- M. Kemal’e Mareşallik ve Gazilik unvanı neden sonra verilmiştir? (Sakarya Savaşında)

66- Kars ve Ankara antlaşmaları hangi savaş sonunda imzalandı? (Sakarya Savaşı)

67- II. Viyana seferinden beri toprak kaybeden Türkler hangi savaşla toprak kaybetmesi durmuştur? (Sakarya Savaşı)

68- Düşmanı yurttan atmamızı sağlayan savaş hangisidir? ( Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

69- M. Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” sözünü hangi savaşta söyledi? (Büyük Taarruz Savaşı)

70- Kurtuluş savaşının savaş aşaması hangi antlaşma ile sona ermiştir? (Mudanya Ateşkes Antlaşması)

71- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile nereler savaşılmadan alınmıştır? ( Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar)

72- Lozan Antlaşması öncesi Saltanat niye kaldırıldı? ( İtilaf devletlerinin iki hükümet arasında sorun çıkarmasını

Önlemek  için)

73- Ülkemizi işgallerden kurtaran ve bağımsızlığımızı ilan eden  barış antlaşması hangisidir? (Lozan Antlaşması)

74- Lozan antlaşmasında tam çözülemeyen konular nelerdir? ( Boğazlar meselesi, Musul sorunu, Hatay sorunu)

75- Sivas Kongresinde hangi gazete çıkarılmasına karar verildi? (İrade-i milliye Gazetesi)

76- İrade-i Milliye gazetesi savaş sırasında niçin çıkarılmıştır? (Kamuoyu  oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için)

77- I. Dünya Savaşı’nın gerçek nedenleri nelerdir? ( 1- Bloklaşma (gruplaşma) 2- Sömürgecilik yarışı 3- Sömürgeciliğe bağlı  Hammadde ve Pazar arayışı 4- Ülkeler arası toprak sorunları  5- Çıkar çatışmaları)

78- M. Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? (Çanakkale Savaşları)

79- Amasya genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlike­dedir.” maddesi Kurtuluş Savaşının neyini

ifade eder? (Gerekçesini)

80- Amasya genelgesinde yer alan “Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve ka­rarı kurtaracaktır.” maddesi Kurtuluş

Savaşının neyini  ifade eder? (Amaç ve Yöntemini)

81-  Savaş sırasında M. Kemal’in eğitim kongresini toplaması neye verdiği önemi gösterir? (eğitime)

 

** Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı ordusunun dağıtılmasını öngörmesi, Türk halkının "savunma gücü" ortadan kaldırılarak işgallerin kolaylaştırılmak istendiğini gösterir.

** Mondros Mütarekesi'nin "İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edeceklerdir" hükmü, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ereceğini gösterir.

** Mondros'tan sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuva-yi Milliye Birlikleri'nin kurulması, "ulusal bağımsızlık" düşüncesinin Türk milleti tarafından benimsendiğinin bir göstergesidir.

** Kuva-yi Milliye'yi tek merkeze bağlamak üzere Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanması, Temsilciler Kurulu'nun bir "hükümet" gibi hareket ettiğini gösterir.

** İlk TBMM'de, "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur; milli irade ulusun geleceğine el koymalıdır" kararının alınması, "ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet düzenine" geçileceğinin bir göstergesidir.

** İlk TBMM'de "güçler birliği" ilkesinin benimsenmesi, "savaş koşullarında kurulan Meclis'in güçlü bir otoriteye gereksinim duyduğu" yargısıyla açıklanabilir.

** I. İnönü Savaşı'ndan sonra 1921 Anayasası'nın ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, "TBMM'nin devlet kurma azminin arttığı" yargısıyla açıklanabilir.

** M. Kemal'e "Başkomutanlık" görevi ile birlikte "Meclis adına askeri kararlar alabilme" yetkisinin de verilmesi, "M Kemal'in, devlet işlerinde tek başına hareket etme imkanına kavuştuğunu" gösterir.

** İstanbul Hükümeti'nin Lozan Görüşmeleri'ne çağrılması üzerine TBMM'nin saltanatı kaldırması, TBMM'nin, "barış görüşmelerinde Türk milletini tek başına temsil etmeye" önem verdiğini gösterir.
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-2 #15 ohaaa 13-11-2017 16:18
süperrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrr rrrrrrsiniz ama ezberlemekk.... ............... ....olsun elinize sağlık afiyet olsun dediniğinizi duyuyorumm :lol: :lol: :lol:
Alıntı
 
 
-2 #14 ohaaa 12-11-2017 16:55
ufff harika bişeyyyy ya buuu :oops:
Alıntı
 
 
-2 #13 ohaaa 12-11-2017 16:52
abi istediğim şey buyduuuu ALLAHsenden razıı olsun.. :lol: :D :D :D şuan havalarda uçabilirimmm... .....
Alıntı
 
 
-2 #12 de git lo 30-09-2017 13:45
:sigh: fazla uzun değil mi la bu
Alıntı
 
 
0 #11 Harun furban 20-07-2017 15:47
Seneye teoga gidicem çalışıyorum işallah 120 d :roll: e 120 yaparım tezgah gideceklerini hepsine amin 8) 8) 8) 8) :roll: :roll:
Alıntı