SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2017 Üyelik Gerektirmez


İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI

1- M. Kemal’in  ilk görev yeri neresidir? ( Şam)

2- M. Kemal’in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

3-  M. Kemal’in kurduğu cemiyet hangisidir? (Vatan ve Hürriyet cemiyeti)

4- M. Kemal’in  kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti hangi cemiyetle birleşti? (İttihat ve Terakki cemiyeti)

5- M. Kemal 1. Dünya Savaşında hangi cephelerde görev aldı? (Çanakkale, Kafkasya, Suriye)

6-  M. Kemal ilk önemli görevini nerede yapmıştır? (hareket ordusunda 31 Mart Vakasını bastırmada)

7- İtilaf Devletlerini hangi devletler kurdu? ( İngiltere, Fransa, Rusya)

8- İttifak Devletlerini hangi devletler kurdu? (Almanya, İtalya, Avusturya- Macaristan imparatorluğu)

9- Osmanlı hangi devletle yakınlaşarak ve hangi grupta savaşa katıldı? (Almanya ile yakınlaşarak, İttifak grubunda)

10- I. Dünya Savaşı başlarken hangi devlet taraf değiştirdi? (İtalya)

11- I. Dünya Savaşını başlatan olay nedir? ( Avusturya- Macaristan veliahdının bir Sırplı tarafından öldürülmesi)

12- Savaşa girerken Osmanlıya sığınan Goben ve Breslav gemilerinin adı ne olarak değiştirildi? (Yavuz ve Midilli)

13- I. Dünya Savaşının uzamasını hangi cephedeki savaşın kazanılması sağlamıştır? ( Çanakkale)

14- İngilizlerin sömürge yollarını kesmek için Almanya’nın isteği ile hangi cephe açıldı? ( Kanal Cephesi)

15- Ermenilerin Kuzey Suriye’ye zorunlu göç ettirildiği kanun nedir?  (Tehcir Kanunu)

16- Ermeniler Tehcir kanunu sonunda bugün hangi iddia da bulunmaktadırlar? (Soykırım iddiası, 1,5 milyon Ermeni

öldürüldü iddiası.)

17- Amerika I. Dünya Savaşına girerken yayınladığı belge nedir? (Wilson Prensipleri)

18- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi antlaşma ile savaştan çekildi? (Mondros Ateşkes Antlaşması)

19- I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı hangi barış antlaşmasını imzaladı? (Sevr)

20- Paris Barış konferansında bizimle savaşmadığı halde İzmir çevresi kime bırakıldı? (Yunanistan)

21- Karadeniz’de Rum imparatorluğunu kurmaya çalışan cemiyet hangisidir? (Pontus Rum Cemiyeti)

22- Azınlıkların kurduğu cemiyetlerin ortak amaçları  nelerdir? (Osmanlıyı parçalayarak kendi devletlerini kurmak)

23- Yurtta kurulan yararlı cemiyetlerin üyelerinden seçilerek kurulan cemiyet hangisidir? (Milli Kongre Cemiyeti)

24- Bölgelerini korumak için halk tarafından kurulan küçük birliklere ne denir? (Kuvay-i Milliye)

25- Kurtuluş Savaşının amaç, gerekçe ve yöntemi nerede açıklanmıştır? (Amasya Genelgesi)

26- Sivas Kongresinin toplanmasına nerede karar verilmiştir? (Amasya Genelgesi)

27- Toplanış yönüyle bölgesel aldığı kararlar ulusal olan kongremiz hangisidir? (Erzurum kongresi)

28- Ülkenin asla parçalanamayacağı nerede ilk defa vurgulandı? (Erzurum kongresi)

29- İlk kez manda ve himaye nerede reddedilmiştir? (Erzurum kongresi)

30-  Her yönüyle ulusal olan kongremiz hangisidir? ( Sivas kongresi)

31- Yurttaki tüm cemiyetler nerede birleştirildi? (Sivas kongresi- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti adıyla)

32- Manda ve himaye kesin olarak nerede reddedilmiştir? (Sivas Kongresi)

33- İstanbul hükümeti Temsil heyetini resmen neyle tanıdı? (Amasya Görüşmeleriyle)

34- Osmanlı Mebusan Meclisinin tekrar açılmasına nerede karar verildi? (Amasya görüşmeleri)

35- Temsil heyeti niye Ankara’ya niçin taşındı? (Güvenli olması,ulaşım haberleşmenin iyi olması, İstanbul’a ve Batı

cephesine yakın olması)

36- Misak-ı Milli’de hangi konularda kararlar alındı? ( Boğazlar, sınırlar, azınlık hakları,bağımsızlık, kapitülasyon)

37- Misak-ı Milli’nin kabulü neye sebep oldu? (İstanbul’un işgaline)

38- TBMM ilk başta neden güçler birliğini benimsemiştir? ( Hızlı karar almak, meclisin otoritesini artırmak)

39- TBMM’de ilk başta neden padişahlık ret edilmedi? ( Padişah taraftarlarının tepkisini çekerek  iç sorun çıkmasını

önlemek için)

40- Kuvay-i Milliye birliklerini dağıtmak için Damat Ferit paşa tarafından kurulan ordunun adı nedir? (Kuvay-i İnzibatiye)

41- Kuvay-i Milliyeci iken sonradan ayaklanıp Yunanlılara sığınan kişi kimdir? (Çerkez  Ethem)

42- TBMM çıkan ayaklanmaları bastırmak için hangi kanunu yayınladı? ( Hıyanet-i Vataniye Kanunu)

43- Ayaklananları yargılamak için TBMM hangi mahkemeleri kurdu? (İstiklal Mahkemeleri)

44- Sevr antlaşması neden ölü doğan antlaşma olarak kabul edilmektedir?  (TBMM onaylamadığı için)

45- Doğu cephesinde kimlerle savaşılmıştır? ( Ermenilerle)

46- Doğu cephesinde Ermenilerle kim mücadele etti? ( Kazım Karabekir Paşa)

47- Ermenilerle bu cephede hangi antlaşma imzalanmıştır? ( Gümrü Antlaşması)

48- TBMM’nin ilk siyasi başarısı ve ilk antlaşması hangisidir? ( Gümrü Antlaşması)

49- Güney cephesinde Kimlerle mücadele edilmiştir? (Fransız ve Ermenilerle)

50- İlk silahlı direniş hareketi (İlk Kuvay-i Milliye) nerede başlamıştır? (Hatay- Dörtyol)

51- İtilâf devletleri içinde yeni Türk devletini ilk tanıyan devlet hangisidir? (Fransa)

52- Düzenli ordunun ilk askeri başarısı hangisidir? (Birinci İnönü Savaşı)

53- Londra Konferansı hangi olaydan sonra toplandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)

54- Rusya ile Moskova Antlaşması  hangi olaydan sonra imzalandı? (Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra)

55- İstiklal Marşını kim yazmıştır? (Mehmet Akif Ersoy)

56- İstiklal marşının müziğini  kim bestelemiştir? O. Zeki ÜNGÖR)

57- Savaş sırasında İstiklal Marşı niye yazıldı? ( Milli bilinci uyandırmak halkı savaşa daha da ısındırmak için)

58- İtilaf devletleri TBMM’yi resmen hangi olayla tanıdı? (Londra Konferansı ile)

59- Londra Konferansının önemi nedir? (Misak-ı milli tüm Dünyaya duyuruldu. Türklerin barışçı olduğu kanıtlandı)

60- Türk ordusu hangi savaşla Sakarya Irmağının doğusuna çekilmiştir? ( Kütahya - Eskişehir Savaşları ile)

61- Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yayınlanan emirlere ne ad verilir? (Tekalif-i Milliye emirleri)

62- Tekalif-i milliye emirleri ve M. Kemal’e Başkomutanlık hangi savaştan önce verildi? (Sakarya Savaşı)

63-M. Kemal  "Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır. O satıh bü­tün vatandır. Vatanın her karış toprağı va­tandaş

kanıyla ıslanmadıkça bırakılamaz." Sözünü nerede söyledi? ( Sakarya Savaşında)

64- Topyekun savaş taktiğini M. Kemal hangi savaşta ilk defa uyguladı? (Sakarya Savaşı)

65- M. Kemal’e Mareşallik ve Gazilik unvanı neden sonra verilmiştir? (Sakarya Savaşında)

66- Kars ve Ankara antlaşmaları hangi savaş sonunda imzalandı? (Sakarya Savaşı)

67- II. Viyana seferinden beri toprak kaybeden Türkler hangi savaşla toprak kaybetmesi durmuştur? (Sakarya Savaşı)

68- Düşmanı yurttan atmamızı sağlayan savaş hangisidir? ( Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi)

69- M. Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” sözünü hangi savaşta söyledi? (Büyük Taarruz Savaşı)

70- Kurtuluş savaşının savaş aşaması hangi antlaşma ile sona ermiştir? (Mudanya Ateşkes Antlaşması)

71- Mudanya Ateşkes Antlaşması ile nereler savaşılmadan alınmıştır? ( Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar)

72- Lozan Antlaşması öncesi Saltanat niye kaldırıldı? ( İtilaf devletlerinin iki hükümet arasında sorun çıkarmasını

Önlemek  için)

73- Ülkemizi işgallerden kurtaran ve bağımsızlığımızı ilan eden  barış antlaşması hangisidir? (Lozan Antlaşması)

74- Lozan antlaşmasında tam çözülemeyen konular nelerdir? ( Boğazlar meselesi, Musul sorunu, Hatay sorunu)

75- Sivas Kongresinde hangi gazete çıkarılmasına karar verildi? (İrade-i milliye Gazetesi)

76- İrade-i Milliye gazetesi savaş sırasında niçin çıkarılmıştır? (Kamuoyu  oluşturmak ve halkı bilinçlendirmek için)

77- I. Dünya Savaşı’nın gerçek nedenleri nelerdir? ( 1- Bloklaşma (gruplaşma) 2- Sömürgecilik yarışı 3- Sömürgeciliğe bağlı  Hammadde ve Pazar arayışı 4- Ülkeler arası toprak sorunları  5- Çıkar çatışmaları)

78- M. Kemal’e “Anafartalar Kahramanı” unvanı hangi savaştan sonra verilmiştir? (Çanakkale Savaşları)

79- Amasya genelgesinde yer alan “Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlike­dedir.” maddesi Kurtuluş Savaşının neyini

ifade eder? (Gerekçesini)

80- Amasya genelgesinde yer alan “Milletin İstiklâlini yine milletin azim ve ka­rarı kurtaracaktır.” maddesi Kurtuluş

Savaşının neyini  ifade eder? (Amaç ve Yöntemini)

81-  Savaş sırasında M. Kemal’in eğitim kongresini toplaması neye verdiği önemi gösterir? (eğitime)

 

** Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı ordusunun dağıtılmasını öngörmesi, Türk halkının "savunma gücü" ortadan kaldırılarak işgallerin kolaylaştırılmak istendiğini gösterir.

** Mondros Mütarekesi'nin "İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa stratejik yerleri işgal edeceklerdir" hükmü, Osmanlı Devleti'nin fiilen sona ereceğini gösterir.

** Mondros'tan sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuva-yi Milliye Birlikleri'nin kurulması, "ulusal bağımsızlık" düşüncesinin Türk milleti tarafından benimsendiğinin bir göstergesidir.

** Kuva-yi Milliye'yi tek merkeze bağlamak üzere Ali Fuat Paşa'nın Batı Cephesi komutanlığına atanması, Temsilciler Kurulu'nun bir "hükümet" gibi hareket ettiğini gösterir.

** İlk TBMM'de, "TBMM'nin üzerinde bir güç yoktur; milli irade ulusun geleceğine el koymalıdır" kararının alınması, "ulus egemenliğine dayalı yeni bir devlet düzenine" geçileceğinin bir göstergesidir.

** İlk TBMM'de "güçler birliği" ilkesinin benimsenmesi, "savaş koşullarında kurulan Meclis'in güçlü bir otoriteye gereksinim duyduğu" yargısıyla açıklanabilir.

** I. İnönü Savaşı'ndan sonra 1921 Anayasası'nın ve İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi, "TBMM'nin devlet kurma azminin arttığı" yargısıyla açıklanabilir.

** M. Kemal'e "Başkomutanlık" görevi ile birlikte "Meclis adına askeri kararlar alabilme" yetkisinin de verilmesi, "M Kemal'in, devlet işlerinde tek başına hareket etme imkanına kavuştuğunu" gösterir.

** İstanbul Hükümeti'nin Lozan Görüşmeleri'ne çağrılması üzerine TBMM'nin saltanatı kaldırması, TBMM'nin, "barış görüşmelerinde Türk milletini tek başına temsil etmeye" önem verdiğini gösterir.Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
0 #10 llll 21-04-2017 22:32
;-) :-| :-* :oops:
Alıntı
 
 
0 #9 sanane amq 21-02-2017 22:36
eyw güzel olmuş 8)
Alıntı
 
 
-1 #8 Çalışamayanöğrenci 23-11-2016 22:36
:cry: of ya nasıl aklımda tutucaam
Alıntı
 
 
-1 #7 Ayy 20-11-2016 09:33
:oops: :-x :-*
Alıntı
 
 
+2 #6 Nermin Kırkıl 07-11-2016 21:27
Her sene bu siteden çalışıyorum inkılapta biraz zorlandım birazda korkuyorum ama inşallah halledebilirim Teoga girecek tüm arkadaşlarıma başarılar yarın denememiz var inkılabı halletmem lazim
Alıntı
 

Çocuk Oyunları

Reklam
Şu anda 1002 ziyaretçi çevrimiçi
Reklam