SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


EYLEMDE ÇATI TEST

 1. 1.         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özel­liği aranmaz?

A)    Bilmezdim beni bu kadar sevdiğini.

B)    Onu hep yanımda buldum.

c) Çünkü o, benim her şeyimdi.

D) Onun varlığı umutlandırıyordu.

 1. 2.         Hangi cümlenin yüklemi etken çatılı bir ey­lemdir?

A)    Soruları tek tek çözdü.

B)    Haber hemen ulaştırılsın.

c) Anlatılanlara çocuklar gülüştü.

D) Böyle konuşursan kırılırım.

 1. 3.         Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, geçişsizdir?

A)    Oysa sizi en erken haftaya bekliyorduk.

B)    Katili belirleyen polis, hemen harekete geçti.

c) Çocuklar, okul servisini bekliyormuş.

D)  Kimse ne iş yapacağımızı bilmiyordu.

 1. 4.         Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, geçişli bir eylemdir?

A)    İnsan, güne gülümseyerek başlamalı.

B)    Öneriler, sonraki toplantıda yine reddedil­di.

C)    Bulaşık yıkarken kırmış tabakları.

D)    Hava sıcak olduğu için günde iki kez yıka­nıyormuş.

 

 

 1. 5.         Aşağıdaki/erin hangisinde, eylem geçişli ol­duğu halde cümlede nesne kullanılmamış­tır?

A)    Geçen haftadan beri aradığım gömleği yi­ne bulamadım.

B)    Çok sevdiğin yemeği sen gelince pişirece­ğim.

c)     Pazar günü geleceksin diye ne kadar çok bekledik.

D)    Çocuklardan biri, zavallı köpeği sessizce izliyordu.

 1. Geçişsiz bir eylemin, "- (i)r, -t, -dir" eklerin­den biriyle geçişli yapılmasından oldurgan eylemler elde edilir.

Aşağıdaki/erin hangisinde yüklem, oldur­gan bir eylemdir?

A)    Kaptan gemiyi batırdı.

B)    Adam birdenbire kayboldu.

c) Babamın gelmesini bekliyorum.

D) Bütün işleri bize yaptırdı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin çatısı, nesne-yüklem ilişkisi bakımından öteki/erden farklıdır?

A)    Soruları hep bize çözdürüyorsunuz.

B)    Yaptığı komik hareketlerle bizi güldürdü.

c)     Aradığım kitabı Zafer Çarşısı'nda buldur­dum.

D)    Ölen kuşunu arka bahçeye gömdürmüş.

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, oldurgan eylemdir?

A)    Seyhan itfaiyesi, yangını büyümeden sön-

dürdü.

B)    Bu çöpleri, dağ gibi olmadan döktürün.

c) Konuklar gelecek diye her tarafı temizletti.

D)   Babamın büyük boy resmini çerçevelet­tim.

 

 

 

 1. 9.         "Dün akşam konuştuklarımızı unutmuş." cüm­lesinin yüklemi, çatı bakımından ne çeşit eylemdir?

A) edilgen-geçişli c) etken-geçişli

B) etken-geçişsiz

D) edilgen-geçişsiz

 1. Öğrencileri dün tiyatroya davet ettik.

Bu cümlenin yüklemiyle çatısı bakımından benzer bir eylem, aşağıdakilerin hangisin­de yoktur?

A)   Bu alışkanlıkları bir gün değiştireceklerdir.

B)   Yardım isteyen herkese yardım ederdi patronumuz.

c)     Bu film, bir kızılderili efsanesini anlatıyor.

D)   Eğitim sorunlarını öğretmenler kurulunda görüştük.

 1. 11.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin yapılışı farklıdır?

A)   Arabayı ucuza sattım.

B)    Kapıcıya gazete aldırdım.

c) Konuyu sizin için hazırladım. D) Seni burada barındırmazlar.

 1. 12.      Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi, edil­gen çatılı bir eylem değildir?

A)   Bu gece saatler bir saat geri alınacak.

B)    Bu akşam kaç çeşit yemek yapılacak?

C)    Kardeşim, bugün Manisa'daki birliğine ka­tıldı.

D)   O desenli halı, kök boyasıyla boyanacak.

 1. 13.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözde özne yoktur?

A)   İtiraz kabul edilince yarışma tekrarlandı.

B) Tatil köyünden iki kişilik rezerve yapıldı.

C) Bu soruyu yanıtlayana kitap verilecek.

D) Son kez, yarın okula gidilecekti.

 1. 14.      Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması, sözde öznedir?

A)   Zavallı gergedanlar, zevk için katlediliyor.

B)   Doğa, duyarsız insanlar tarafından yok ediliyor.

c)     O gün, sabah erkenden yola çıkılacaktı.

D)   Bu, Amerikalı bilim adamlarınca ileri sürül­dü.

 1. 15.      "Sınav sonucunu öğrenince çok sevindi." cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangi­sine uygundur?

A) Dönüşlü eylem c) Geçişli eylem

B) Edilgen eylem D) işteş eylem

 1. 16.      Aşağıdakilerin hangisinde özne, hem eyle­mi yapan hem de eylemden etkilenen du­rumundadır?

A)   Taşkın seyirciler salondan çıkarıldı.

B)    Dönem ödevlerine tek tek bakıldı.

c) Birdenbire karşısında görünce ona sarıldı. D) İşten ayrılacağınız her yerde duyuldu.

 1. 17.      Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi dö­nüşlü bir eylem değildir?

A)   Arkadaşım da onlara katıldı.

B) Sorular kısa sürede hazırlandı.

C) Burhan Bey, sözlerime alındı.

D) Ablası, evden çıkmadan önce süslendi.

 1. 18.      Hangi cümlenin yüklemi dönüşlü bir ey­lemdir?

A)   Mecnun Leyla'ya vuruldu.

B)    Sonuçlar size duyurulacak.

C)    Sene sonunda anket yapılacak.

D)D) Bayraklar göndere çekildi.

 

 

 1. 19.      Aşağıdakilerin hangisinde eylem, işteş ça­tılı değildir?

A)   Hemen her gün telefonlaşıyorlar.

B)    Pehlivanlar sırayla eşleştiler.

C)Temizlikçi kadın gelir gelmez işe girişir.

D) Çocuklar dağıtılan çikolataları kapıştılar.

 1. 20.      "Sorunu çözmek için bir aydır yetkililerle ya­zışıyor." cümlesinin yüklemiyle çatısı bakı­mından benzer bir eylem, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)   Kavrama yeteneğinizi geliştirin.

B)    Bunu da verirseniz sizinle ödeşiriz.

C)Dikkatsiz oturunca pantolon um buruştu.

D) İlacın yan etkileri hala araştırılıyor.

 1. 21.      Aşağıdakilerin hangisindeki eylem, birden çok özne tarafından karşılıklı yapılmakta­dır?

A)   Çocuklar birbirleriyle şakalaşıyorlar.

B)   Sınav yaklaştıkça iyice huzursuzlaştı öğ­renciler.

C)    İnsanlar bazen kendilerinden bile uzakla­şıyor.

D)   Yazarlarla okuyucular imza gününde bu­luştular.

 1. 22.      Aşağıdakilerden hangisinde yüklem, işin yapılışı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)   Yağmurdan herkes bir köşeye kaçıştı.

B) Kapıdaki adamla kibarca tokalaştı.

C) Yarın buluşmak üzere sözleştiler.

D) Komşularıyla bu konuda tartıştı.

 1. 23.      "İki ozan saatlerce atıştı." cümlesinin yükle­mi aşağıdakilerden hangisine uygundur?

          A) Geçişli eylem             B) işteş eylem

          C) Edilgen eylem           D) Dönüşlü eylem

 

 

 

 

 

 1. 24.      Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi çatısı bakımından farklıdır?

A)   Bir aşağı bir yukarı geziniyordu.

B)    Baba, çocukları için üzülüyordu.

C)Olur olmaz her şeyde övünüyordu.

D) Onun şiirleri her yerde okunuyordu.

 1. 25.      Aşağıdakilerin hangisinde. yüklem, çatısı yönünden ötekilerden farklıdır?

A)   Çocukların iyilik ve umut dolu, sıcacık dün­yalarına ilgi duyuyorsunuz filmden sonra.

B)   Bazı öyküler kişileri, bulundukları ortamda gerçekçi bir bakışla sergiler.

C)   Eskiden olduğu gibi, bundan sonra da Türkçeye yeni sözcükler katılacaktır.

D)   Cumbalı evler, kaybolmaya yüz tutmuş bir geleneğin son temsilcilerine benziyor.

 1. 26.      Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş çatılı eylem değildir?

A)   Uzun süredir haberleşiyoruz.

B) Onunla hep kapıda karşılaşıyoruz.

C) Hepimiz bu vatan için yetişiyoruz.

D) Sabahları evin önünde selamlaşıyoruz.

 1. 27.      Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne- yüklem ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A)   Toplantıda konuşulacak konular tespit edildi mi?

B)   Cezaevi kaçakları, bizim mahallede ev ev arandı.

C)    İki tane tarama testi ödev olarak verilecek.

D)   Gözleri yakmıyor diye bebek şampuanıyla yıkanmış.

1-c,2-a,3-b,4-c,5-c,6-a,7-b,8-a,9-c,10-b,

11-b,12-c,13-d,14-a,15-a,16-c,17-b,18-a,

19-c,20-b,21-a,22-a,23-b,24-d,25-b,26-c,

27-d
Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
0 #6 EGOİST AVCISI 12-01-2017 15:39
Buram buram ego koktu buralar. :zzz
Neheceliyosunsa lak
Alıntı
 
 
-1 #5 sananeeeeee 24-04-2016 16:48
:lol: :lol: :D :lol: :D
Alıntı
 
 
0 #4 azra7798 05-04-2016 17:07
7 nasıl
Alıntı
 
 
0 #3 Neheceliyosunsalak 27-01-2016 15:35
5.soru :lol:
Çok dikkatliyimdir njhk . 8) Hahaha sjjsjs :-) Neyse ben çözdüm testimi :P . Bu arada bence benden başka kimse çözmemiştir bu testi :-| . Çünkü 27 soru çok fazla ghfhg :sigh: . Neyse ama yinede iyi bea^^ Tebriks . Tamam benim zamanım doldu kaçıyom .Zaten sıkıldım :-* Bys ^^
Alıntı
 
 
-3 #2 sananneee 10-05-2013 08:15
yaa ben 3. sınıf diyoruuuuuuuuuu m :-x :-x :-x :-x :-x :sad: :cry: ya bu gün sınavım var ve hiçbir yerden test bulamıyorummmmm :sigh: :sigh: :sigh: :sigh: eğer sınavdan düşük alırsam bu internetin suçu ve bu sitenin suçu olucak haberiniz olsuuuuuuuuuuun
Alıntı