SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez

“Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere;

 Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.

 Ormanlar koynunda bir serin dere

 Dikenler içinde sarı gül vardır.

 

Orda geçti benim günlerim;

O demleri anıp bugün inlerim;

Destan-ı ömrümü okur, dinlerim,

İçimde oralı bir bülbül vardır.”

 

1-)Şiirin ana duygusu(teması) nedir?

A)Tabiat ve  kuş sevgisi B)Memleket sevgisi  C)Yaşama isteği  D) Sıla özlemi

 

2-)Şair için hangisi söylenebilir?

A)Karamsar         B)Endişeli                             C)Üzgün                               D)Şaşkın

 

3-)Hangisi bu şiirin özelliği olamaz?

A)Türü lirik şiirdir

B)Uyak şeması abab-cccb’ dir

C) “Vardır” kelimeleri rediftir

D)Serbest şiirdir

 

4-)           Dağlara, vadilere, ovalara

                Tesbihler gibi saçılmış köyler

                Rüzgara karşı bir bayrak

                Sevinçle türküsünü söyler

Mısraları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Benzetme ve kişileştirme sanatları vardır.

B)      İkinci ve dördüncü mısralar kafiyelidir.

C)      Yüklemlerin her ikisi de geniş zamanlıdır.

D)      Şiirin ölçüsü serbesttir.

 

5-) Hangi seçenekte tam uyak(kafiye) vardır?

A) ...bilir / ...gelir   B) ...kazdı / ...yazdı

C) ...aktı / ...yıktı D) ...alkış / ...nakış

 

6-)           Bilginin ocağı okul

                Annenin kucağı okul

                Askerin sancağı okul

                Okul yaptırmaya koş...

Yukarıdaki dörtlüğün uyak çeşidi nedir?

A) Yarım              B) Tam  C) Zengin              D) Cinaslı

 

7-)           Mert dayanır, namert kaçar

                Meydan gümbür gümbürlenir

                Şahlar şahı divan açar

                Divan gümbür gümbürlenir

Dörtlük konusuna göre hangi şiir çeşidine girer?

A) Epik  B) Didaktik     C) Pastoral D) Lirik

 

8-)           Karlı dağların başında,

                Salkım salkım olan bulut...

                Saçın çözüp benim için,

                Yaşın yaşın ağlar mısın?

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.

B)      Kişileştirme vardır.

C)      Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

D)      Şair buluttan şikayetçidir.

 

9-)           İlim, kula açılmış bir kucaktır;

                Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.

                İlmin yüzü samimidir, sıcaktır;

                Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul...

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A) Pastoral           B) Didaktik

C) Lirik                  D) Epik

 

10)          Köpük olsam sularında

                               Karışıp gitsem dalgana

                Rüyamı katsam rüyana

                Kaybolsam maviliğinde

Dörtlüğe göre, aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Rüya                B) Dalga                C) Deniz                  D) Gökyüzü

 

11)          Senin yanındayken avuçlarımda

                               Suda sabun gibi eriyor zaman.

Mısralarında geçen aşağıdaki hangi kelimeler arasında benzetme yapılmıştır?

A) Avuç-sabun    B) Su-zaman

C) Sabun-zaman                D) Sabun-su

 

12)          Yarınım dağ ayazında

                Dünüme ahlar çekerim

                Kaldım aklın çıkmazında

                Gül eker, diken biçerim.

Konusuna göre şiirin çeşidi nedir?

A) Pastoral     B) Epik     C) Didaktik    D) Lirik

 

13)          Yıldızlar çamlara değer de geçer

                Gün buradan başını eğer de geçer

                Sular dizlerini döğer de geçer

                Bir Ilgaz, er Ilgaz, Ilgaz, yar Ilgaz.

Şiirde hangi varlıkta kişileştirme yoktur?

A) Çamlar     B) Gün     C) Sular     D) Ilgaz

 

14)          Gümüş bir dumanla kapandı her yer

                Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

                Sürüler, çemenler, sarı çiçekler

                Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

Konusuna göre dörtlüğün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pastoral      B) Lirik      C) Epik     D) Didaktik

 

15)          Dağların bir yürüyüşü var,

                Bulutların sevda kokan yağmurları

                Rüzgarın sesi var kentlerde

                Diz boyu yalnızlık, diz boyu acı!

Şiirde aşağıdakilerden hangisi kişileştirilmiştir?

A) Dağlar      B) Kentler     C) Yağmurlar      D) Rüzgar

 

16)          Ela gözlerine kurban olduğum,

                Yüzüne bakmaya doymadım ben.

                İbret için gelmiş derler cihana,

                Noktadır benlerin sayamadım.

Dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Güçlü bir sevgiyi ifade ettiği

B)      Abartma sanatından faydalandığı

C)      İnsanlara öğüt verildiği

D)      Betimlemelere yer verildiği

 

17)          Kirazın derisinin altında kiraz,

                Narın içinde nar,

                Benim yüreğimde boylu boyunca

                Memleketim var.

                Canıma, ciğerime dek işlemiş,

                Canıma ciğerime...

Şiirin konusuna göre türü nedir?

A) Didaktik      B) Pastoral     C) Epik      D) Lirik

 

18)          Çal bağlamacı çal, eski türküler,

                Dirilt nağmelerini ataların.

                Dertli, Emrah, Ruhsati dile gelsinler

                Duyur sesini eski ustaların.

Konusuna göre şiirin türü nedir?

A) Lirik      B) Epik      C) Didaktik      D) Pastoral

 

19)          Torosların yanağına konmuş bir kara çadır,

                Çadırın içinde Akça kız yatar.

                Bir üfleyip de güneşi söndürür,

                Bir kirmeni, bir başını döndürür.

Dörtlükte aşağıdaki varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) Toroslar      B) Çadır      C) Güneş     D) Kirmen

 

20)          Arzın akıncılara dar geldiği zamanda

                Ovalar geçit verdi, boynunu eğdi dağlar...

Beyitte geçen aşağıdaki varlıkların hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

A) Arz      B) Ovalar     C) Geçit      D) Dağlar

 

21)          Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın,

                Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.

Yukarıdaki beyitte kafiyeyi(uyağı) oluşturan sesler, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) –ın / -ın      B) –akın / -akın      C) sakın / akın      D) –ak / ak

 

22)          Damlardaki kar, saçaklardaki buz,

                Kanı kaynayan suya dar geliyor.

                Haberin var mı oluklardan?

                Akan su sesinde bahar geliyor.

Dörtlüğün uyak şeması hangisidir?

A) abcb B) abab C) abca D) aaab

 

23)          Gurbet işledikçe şu uzun yıla

                Gözünün yaşında ürperir sıla

                Gönlüm dolaşırken yana yakıla

                Ovada sabahlar, dağda akşamlar

Şair dörtlükte neyi anlatmaktadır?

A)      Gurbette olmanın hüznünü

B)      Yurdun güzelliklerini

C)      Vatan sevgisini

D)      Yalnızlığın verdiği ıstırabı

 

24)          Söz ola kese savaşı

                Söz ola kurtara başı

                Söz ola ağulu aşı

                Bal ile yağ ede bir söz.

Dörtlükte söz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

A) Anlaşmayı sağladığı    B) Kısa olması gerektiği

C) Can kurtardığı                               D) Hayatı tatlandırdığı

 

25)          Uyandım  uykudan aradım seni

                Sağıma soluma bakındım anne

                Geceler çok soğuk, sessiz ve karanlık

                Anne, anne, anneciğim.

Mısralarında dile getirilen duygular aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korku-yalnızlık                             B) Korunma-fedakarlık

C) Sevgi-özlem                    D) Üzüntü-ayrılık

 

26)          Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın!

                Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.

                Düşmanımdır seni kim bulursa cana yakın

                Anan bile okşasa bağrım kan olur.

Dörtlüğünde şaire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıskanma       B) Kırgınlık         

C) İmrenme         D) Şüphelenme

 

27)          Boşuna koşma çocuk,

                Sahil yolu balıklarını

                Artık göremezsin!

                Kalbi kırık dalgaların

                Deniz küskün,

                Balıklar yitik.

                Balıklar meçhule sürgün!

                İnsanlar umursamaz,

                Deniz tükeniyor gün be gün!

                Boşuna koşma çocuk!

Şair nasıl bir ruh hali içindedir?

A) Hüzünlü          B) Telaşlı

C) Şaşkın                             D) Heyecanlı

 

28)          Havada bir dost eli okşuyor derimizi,

                Boynu bükük adalar  tanıyor sanki bizi.

                İçimize çevirip nemli gözlerimizi,

                Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.

Dörtlüğe göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Umursamaz    B) Yılgın

C) Küskün                            D) Hüzünlü

 

29)          Sevgi nedir?

                Sevgi akan sudur,

                Sevgi umuttur, mutluluktur.

                Sevgide kin ve nefret olmaz.

                Çünkü dünyayı döndüren sevgidir.

Şiirden, aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)      Hayatın sevgiyle güzelleştiği          

B)      İnsanların sevgiyi özlediği

C)      Sevginin kin ve nefreti yok ettiği

D)      Sevginin insanları hayata bağladığı

 

30)          Yorgun yüreğine kanat olurum,

                Dizginden boşalan  bir at olurum,

                Sen Şirin, ben yine Ferhat olurum

                Zaman denen ejderhanın içtiği

                Gençliğimi yeter ki sen bul getir...

Şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Coşkulu söyleyişin hakim  olduğu

B) Gençliğe özlem duyulduğu

C) Zamandan şikayet edildiği

D) Her çağın güzel yönlerinin bulunduğu

 

 

 

 

 

 

31)          Bir dünya düşünürüm

                İlk günden beri;

                Açılmış da masallar gülü

                Hırsın, kinin kapısı kapanmış.

                Yüzlerdeki gülümseme çocuksu,

                Gözlerde sevginin ışığı yanmış.

Aşağıdakilerden hangisi şiirin istediği bir dünya değildir?

A)      Kavganın ve düşmanlığın olmadığı

B)      Dostluk ve sevgiye ihtiyaç duyulduğu

C)      Huzur ve güven içinde yaşanılan

D)      İnsanların birbirlerine sevgi beslediği

 

32)          Bir kasabam vardı eskiden

                Sarı sularına

                Yeşil gölgeler düşen,

                Sarı sularında

                Beyaz ördekler yüzen

                Bir ırmak geçerdi içinden

Şiire göre, şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)      Eski günleri özlediği

B)      Kasabasının gelişmesini istediği

C)      Irmak kenarında gezmeyi sevdiği

D)      Kasabalıları mutlu etmek istediği

 

33)          İnmiş yere göğün gizli ordusu.

                Sarılmış her yanım, kurulmuş pusu.

                Gecenin kabaran bu uğultusu

                Evin çatısını sökecek gibi.

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi tasvir edilmiştir?

A) Savaş                               B) Karanlık

C) Deprem            D) Fırtına

 

34)          Selam Türkiye!

                Acısını canımda

                Sevincini kanımda duyduğum,

                Kara ekmeğim, billur suyum,

                Hasretim, özlemim, bereketim.

                Selam, canımdan aziz bildiğim memleketim!

Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevgi                B) Sevinç

C) Özlem                              D) Ümit

 

 

 

 

 

 

35)          Mevla’yı seversen gelme peşime

                Arkada yavrum var kaçamam avcı.

                Su başında susuz can vermekteyim,

                Yavrularım susuz, içemem avcı.

Şiirin teması nedir?

A) Acıma duygusu                             B) Anne fedakarlığı

C) Avcılık tutkusu                             D) Suya özlem

 

36)          Yaşamak güzel şey doğrusu.

                Üstelik hava da güzelse

                Hele gücün kuvvetin yerindeyse

                Elin ekmek tutmuşsa bir de.

                Hele tertemizse gönlün,

                Hele akar gibiyse alnın

                Yaşamak güzel şey doğrusu.

Şair yaşamanın güzelliğini aşağıdakilerden hangisine bağlamamıştır?

A) İş güç sahibi olmaya                         B) Sağlıklı olamaya

C) Şık ve temiz giyinmeye               D) Kötü duygulardan uzak olmaya

 

37)          Bilinmez dünya hali bu

                Zamanla değişebilir insan

                Belki dönersin bir akşam vakti

                Bulutlarla o uzak diyarlardan.

Şiirde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüzün                             B) Kırgınlık

C) Endişe                              D) Ümit

 

38)          Burda güneş

                Orda yağmur

                Güneşte de güzel dünya

                Yağmurda da

                Şükürler olsun Allah’ım

                Şükürler olsun sana

                Verdiğin hayat pırıl pırıl

Şiirin teması nedir?

A) Doğa sevgisi                   B) Mutluluk özlemi

C) Allah sevgisi                   D) Yaşama sevinci

 

 

39)          Dokunur hatıra kendisin bilmez,

                Asilzadelerden hiç kemlik gelmez,

                Sen iyilik eyle o zayi olmaz,

                Darılıp da başa kakıcı olma.

Aşağıdakilerden hangisi dörtlükte öğütlenen bir davranış değildir?

A) Kırıcı olmamak                            B) İyilik yapmak

C) İyiliği başa kalkmamak              D) Hal hatır sormak

 

 

 

 

 

40)          Alınız!

                Alınız gözlerimin önünden

                Bu yeşil yeşil olmayan yosunu

                Ben kırmızı balık,

                Al al kırmızı, turuncu turuncu

                İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü

                Bu kavanozu!...

Şiirde balıkla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılır?

A) Hiçbir yosunu sevmediği             B) Kırmızı rengi sevdiği

C) Yalnızlıktan bunaldığı D) Doğal çevresini istediği

 

41)          Kim bilir şimdi nerdesin,

                Senindir yeni akşamlar,

                Merdivende ayak sesin,

                Rıhtım taşında gölgen var.

Bu dörtlükte aşağıdaki ana duygularda hangisi işlenmiştir?

A) Sitem                               B) Özlem             

C) Yalnızlık         D) Pişmanlık

 

42)          Tertemiz bir defterim, yazılmamış,

                Bir ırmağım, yolu çizilmemiş,

                Bir dünyayım, keşfedilmemiş,

                Sana emanetim, öğretmenim.

Şiire göre öğrenci(çocuk) için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)      Yeni şeyler öğrenmeye hazır olduğu

B)      Eğitilmeye muhtaç olduğu

C)      Yeni şeyler keşfetmeyi istediği

D)      Özen gösterilmeyi beklediği

 

43)          Tutunduğum bir dalsın sen

                Dudaklarımda balsın sen

                Doyumsuz masalsın sen

                Dinlerken coşarım Türkçem!

Şiirin teması nedir?

A) Türkçenin inceliği                          B) Türkçe sevgisi

C) Türkçenin zenginliği                           D) Türkçeye duyulan özlem

 

44)          İnsan vardır fark edilmez süsünden,

                Kimi farksızdır koyun sürüsünden.

                Her gördüğün şekle aman kapılma

                İnsan belli olmaz görüntüsünden.

Dörtlükte vurgulanan düşünceye uygun atasözü, aşağıdakilerden hangisidir?

A)      Adam adamı bir defa aldatır.

B)      Adam arkadaşından belli olur.

C)      Adam kıymetini adam bilir.

D)      Adamın alacası içinde, hayvanın alacası dışındadır.

 

 
Yorumlar   

 
+2 #16 ayşe yakar 06-03-2018 14:43
Alıntılandı Kötüsünüz:
Ya ne Biçim site hadi biz yapamıyoruz cevap Anahtarı nerde keşke birileri Tarafından şikayet edilse sınavım 5 Kasım da düşünebiliyormusunuz:(şuan hakkıma giriyorsunuz.Kardelen Ayşe keşke Dediğin gibi olsa alişan Haklısın bu arada:(:(:(:(

fggd
Alıntı
 
 
+8 #15 HERHANGİ BİRİ 30-12-2016 10:03
NİYE YANIT ANAHTARI YOK
Alıntı
 
 
+7 #14 Yarenturkmaz 24-11-2016 21:37
Çok güzel ama cevap anahtarı yok
Alıntı
 
 
+5 #13 momom 08-11-2016 19:07
:D :lol: :-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Alıntı
 
 
+10 #12 sweet_panda 18-04-2016 14:23
off cevap anahtarı yok acil ilgilenin!!! :cry: :cry: :cry: :-?
Alıntı