SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


 1. 1. gün 124 sayfa kitap okudum.  2. gün 179 sayfa kitap okudum.  Kitabım 652 sayfa olduğuna göre geriye okumam gereken kaç sayfa kaldı?
 2. Öğretmenimiz sınıfa şeker getirdi. Sınıfımızdaki 38 öğrenciye her birine 3 tane şeker verdi.  Öğretmenimiz 200 tane şeker getirmişti. Öğretmenimizin elinde kaç tane şeker kaldı?
 3. Geçen sene bahçeye diktiğimiz 761 çam fidanından 57 tanesi kurudu.  Biz de fidanları çok sevdiğimiz için yeniden 296 tane daha fidan diktik. Okul bahçemizde kaç tane fidanımız oldu?
 4. Bir yılda 365 gün olduğuna göre 8 yılda kaç gün vardır?
 5. Bir çiftlikte 13 keçi,  34 inek,  27 tavuk ve 82 ördek vardır.
 6. 4 ayaklı hayvanların toplam kaç tane ayağı vardır?....................
 7. 2 ayaklı hayvanların toplam kaç tane ayağı vardır?....................
 8. Çiftlikteki bütün hayvanların kaç tane ayağı vardır?.................
 9. Zehra bir günde 32 sayfa kitap okuyor. Zehra 1 haftada kaç sayfa kitap okur?
 10. 66 sayısının 10 katının, 10 fazlası kaçtır?
 11. Okulumuzda 346 erkek öğrenci vardır. Kızların sayısı ise erkeklerden 43 fazladır. Buna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır?
 12. Mustafa’nın köyünde 34 tane inek, 70 tane tavuk vardır. Köydeki inek ve tavukların toplam kaç ayağı vardır?
 13. Ecem, 6 düzine ve 10 deste kalem almıştır. Ecem’in aldığı kalemlerin toplamının 2 katı kaç kalemdir?
 14. Saatte 36 sayfa kitap okuyan Eda, her gün 3 saat kitap okumaktadır. Eda bir haftada kaç sayfa kitap okur?
 15. Bir ağılda 95 keçi vardır. Bu keçilerin ayak sayıları, başlarının sayısından kaç fazladır?
 16. Günde tanesi 8 Kr olan yumurtalardan 5 tane tüketen bir ailenin bir haftalık yumurta gideri kaç Kr’tur?
 17. 10 deste defterin 5 katı kaç defter eder?
 18. 29 öğrenciden oluşan 3-D sınıfında 11 eğitsel kulüp kurulmuştur. Her kolda 2 öğrenci görev almıştır. Bu sınıfta kaç öğrenci eğitsel kollarda görev almamıştır?
 19. Dilara, dakikada 87 sözcük okumaktadır. Dilara’nın 5 dakikada okuduğu sözcüklerin 2 katı kaç sözcüktür?
 20. Bir bakkal her birinde 25 yumurta olan kutulardan 38 tane alıyor. Bunların 19 kutusunu satıyor. Bakkalda kaç tane yumurta kalmıştır?
 21. Bir çiftlikte 48 koyun, 59 tavuk vardır. Bu çiftlikteki koyun ve tavukların ayak sayıları toplamı kaçtır?
 22. Bir kırtasiyedeki 11 deste kırmızı, 16 düzine kurşun kalemin 94 tanesi satılıyor. Geriye kaç kalem kalır?
 23. Bir kampa katılan çocuklar yaşlarına göre yirmi altışarlı 8 gruba ayrıldı. Her gruptan üçer çocuk odun toplamak için çevreye dağıldı. Kampta kaç çocuk kaldı?
 24. Doğa’nın 28 bilyesi, Ege’nin ise Doğa’nın bilyelerinin 3 katı kadar bilyesi vardı. Doğa, Ege ve Can bilyelerini birleştirerek bir takım kuruyorlar. Takımın 135 bilyesi olduğuna göre Can takıma kaç bilye vermiştir?
 25. Ağaç dikme etkinliğine katılan 234 öğrencinin 56’sı ikişer, diğerleri ise birer fidan dikti. O gün toplam kaç fidan dikilmiştir?
 26. Bir çiçekçi karanfilleri beşerli, gülleri ise dörderli demetliyor. 14 demet karanfil ve 21 demet de gül yapıyor. Çiçekçinin kullandığı karanfil ve gül sayıları arasındaki fark kaçtır?
 27. Bir kırtasiyeci 8 koli defter aldı. Her koliden 45 defter çıktı. Defterlerin 157 tanesini ilk hafta sattı. Geriye kaç defter kaldı?
 28. Sokağımızın bir tarafına 6 sokak lambası yerleştirildi. Lambalar arası yüz yirmi beşer metre olduğuna göre sokağımızın uzunluğu kaç metredir?
 29. Satış fiyatı 89 TL olan bir mont alan Güngör, mağazadaki kasaya 5 tane 20 TL verdi. Para üstü olarak kaç TL alacaktır?
 30. Bir sınıfta 16 sıra vardır. Bu sınıftaki öğrenciler 9 sıraya üçerli, geri kalan sıralara ikişerli oturduklarına göre sınıfın mevcudu kaçtır?
 31. Ardışık 3 sayının toplamı 222’dir. Büyük sayı kaçtır?
 32. 33 ile 44 arasındaki doğal sayıların toplamı kaçtır?
 33. Ardışık 3 sayının toplamı 318’dir.Ortadaki sayının yarısı kaçtır?
 34. 113 ile 267 arasında kaç doğal sayı vardır?
 35. 12 ile 18 arasındaki çift sayıların toplamı kaçtır?
 36. 11 ile 29 arasındaki tek sayıların toplamı kaçtır?
 37. Hangi sayının 7 katının 68 fazlası 250’dir?
 38. İki basamaklı en büyük çift sayının3 katı kaçtır?
 39. 3 katı ile 4 katının toplamı 399 olan sayının, rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
 40. Toplamları 81, farkları 65 olan iki sayının çarpımları kaçtır?
 41. 32 fazlası 128 olan sayının üç çeyreği  kaçtır?
 42. 99’dan 128’e kadar kaç doğal sayı vardır?
 43. 75 ile 100 arasında kaç doğal sayı vardır?
 44. Aralarında 4’er yaş fark olan 3 kardeşin yaşları toplamı 60’dır. En büyük kardeşin yaşı kaçtır?
 45. Ardışık 5 doğal sayının toplamı 770’dir? Bu sayıların en büyüğü kaçtır?
 46. İki sayının çarpımı 78’dir. Sayılardan birinin yarısı 3 ise diğer sayı kaçtır?
 47. 48’in 14 katı kaçtır?
 48. 75’in 8 katının 156 eksiği kaçtır?
 49. Tanesi 15 liradan 2 düzine kitap kaç lira eder?
 50. 38’in 24 katı kaç eder?
 51. 287’nin 3 katının 465 eksiği kaçtır?
 52. 6)Ali’nin 48 tl’si var. Ablasının ise Ali’nin parasının 6 katı kadar parası vardır. İkisinin kaç lira parası vardır?
 53. Ayşe 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Ayşe’nin yaşının 4 katı kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?
 54. Fatma 15 yaşındadır. Dedesinin yaşı Fatma’nın yaşının 7 katından 26 eksiktir. Dedesi kaç yaşındadır?
 55. 26 düzine kalem kaç tanedir?
 56. 28 deste 35 düzineden ne kadar eksiktir?
 57. 96 fındığı 4 arkadaş eşit olarak paylaşırsa bir kişiye kaç fındık düşer?
 58. Okulumuzdaki 468 öğrenci bayramda 3 erli sıra oluyorlar. Kaç sıra olur?
 59. 745’i 5’e bölersek kaç elde ederiz?
 60. 78’in 4 katının 3’e bölümü kaçtır?
 61. 156’nın 3 katının 4’e bölümü kaçtır?
 62. 845’i 5’e bölüp 75 eklersek kaç elde ederiz?
 63. Babasını yaşı Can’ın yaşının 6 katı kadardır. Babası 48 yaşında ise Can kaç yaşındadır?
 64. 675’i 5’e bölüp 78’i çıkarırsak kaç elde ederiz?
 65. 792’yi 3’e bölüp 2 ile çarparsak kaç elde ederiz?
 66. 75’in 8 katının 156 eksiğini 4’e bölersek kaç elde ederiz?
 67. Ayşe doğduğunda annesi 21 yaşında idi. Ayşe şimdi 13 yaşında olduğuna göre Ayşe ile annesinin 2 yıl sonraki yaşları toplamını bulunuz.
 68. 5 tanesi 60 TL olan kazaklardan 4 deste aldım. Tanesini 23 TL den sattım. Ne kadar kar ettim?
 69. Bir bakkal içinde 30 tane yumurta bulunan kutulardan 12 tane aldı. Yumurtalardan 16 tanesi kırık çıktı. Sağlam yumurtaların 214 tanesini satınca geriye kaç yumurtası kaldı?
 70. 4 ayva 500 gram gelmektedir. 1 ayva 12 erik ağırlığında olduğuna göre, kaç tane erik  bir buçuk kilo eder?
 71. Bir çıkarma işleminde fark 243, çıkan ise farkın 87 fazlasıdır. Bu çıkarma işleminde  eksilen kaçtır?
 72. Okulumuzun salonunda yapılan Okul Aile Birliği toplantısına 98 veli katılmıştır. Salondaki sıralar 3’erli oturmaya elverişlidir. Ayakta kalan velilere ise sandalye temin edilecektir. Buna göre;  bu toplantı için kaç tane sıra ve sandalyeye gereksinim vardır?
 73. Bir bölme işleminde bölüm 27, bölen 3 ve kalan 2 olduğuna göre, bölünen ile kalanın toplamı kaçtır?
 74. Fatma 38, Ezgi  11 yaşındadır. 7 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?
 75. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerine 16 okuldan 48’er öğrenci  ve  32 öğretmen katılmıştır. Bu törene toplam  kaç kişi  katılmıştır?
 76. Rakamları  ABC olan 3 basamaklı bir doğal sayının sayı değerleri toplamı 17’dir. A + C = 13 olduğuna göre  B rakamının basamak değeri kaçtır?
 77. Bir sınıfta 54 öğrenci vardır. 4 sıraya  3 erli  kalan sıralara da  2’şerli oturulmaktadır. Bu sınıfta kaç sıra vardır?
 78. Gizem geçen hafta 385 soru çözdü. Bu hafta ise geçen hafta çözdüğünden  48 soru daha fazla çözdü. Gizem 2 haftada kaç tane soru çözmüştür?
 79. Alper’in evleri ile okulunun arası 94 adım gelmektedir. Alper öğle dinlenmesinde de evlerine yürüyerek gidip geldiğine göre, Alper okulu ile evleri arasında günde toplam kaç adım yürümektedir?
 80. Üç terimli bir toplama işleminde  1. terim 308, 2. terim 263 ve toplam 812’dir.  1. ve 3. terimlerin toplamı kaçtır?
 81. Sınıf kitaplığımızda 2. sınıftan 132 kitap kaldı. Bu yıl ise 2. sınıftan kalan kitapların sayısından 29 eksik kitap temin edebildik. Bu yıl sınıf kitaplığımızda kaç tane kitabımız vardır?
 82. Nevşehir’den Aksaray üzeri  Ankara’ya giden bir otomobil  305 km yol gitmiştir. Ankara  Aksaray arası 247 km olduğuna göre, Aksaray Nevşehir arası kaç km’dir?
 83. Bir sporcu günde 8 saat antrenman yapıyor. Bu sporcu, 2 haftada kaç saat antrenman yapar?
 84. Kızılay kolunda görevli öğrenciler bu ay 128 pul sattılar. Pulların 83 tanesinin her biri 5 Ykr’a satıldı. Kalanı ise tanesi 10 Ykr’a satıldı. Pulların tamamı kaç kuruşa satıldı?
 85. Sınıfımızda 19 sıra var. 13 sırada ikişer öğrenci oturuyor.Diğer sıralarda ise üçer öğrenci oturuyor. Buna göre sınıfımızda kaç öğrenci vardır?
 86. Bir manav aldığı 20 sandıktaki limonların 600 tanesini sattı. Bir sandıkta 45 limon olduğuna göre manavın kaç tane limonu kaldı?
 87. Bir sinema salonunda 36 erkek seyirci, erkeklerin 2  katı  kadar da bayan seyirci vardır. Bu sinemada toplam kaç tane seyirci vardır?
 88. İki basamaklı en büyük sayının 7 katının 89 fazlası kaçtır ?
 89. Fatih’in 785 lirası vardı. Parasının 358 lirası ile kendine  takım elbise aldı.Kalan parasının 123 lirası ile ayakkabı aldı.Fatih’in kaç lirası kaldı?
 90. Birol ‘un  çuvalında  256 fındık ,  Sezen ‘in   çuvalında 349 fındık, Mehmet’in çuvalında ise 186 fındık vardır. Bu üç arkadaş  fındıklarını  birleştirip pazarda satıyorlar. 467 fındık sattıklarına göre ellerinde kaç fındık kalmıştır?
 91. Ramazan bayramında kardeşimle birlikte  346 tane şeker topladık. Bu şekerlerin 287 tanesini yedik.Kurban Bayramında ise 367 tane şeker topladık.Şu an  kaç şekerimiz var?
 92. Bir kasada  89 tane elma vardır.Başka bir kasada ise birinci kasadakinden  26 tane daha fazla elma bulunmaktadır.Bu iki kasayı birleştirirsek kaç elmamız olur?
 93. Ercan  kitaplıktan aldığı 386 sayfalık kitabın ilk gün 157 sayfasını, ikinci gün ise 97 sayfasını okudu. Okuması gereken kaç sayfası vardır?
 94. Bir tren 257 yolcu ile hareket ediyor. Birinci durakta trene 158 yolcu biniyor. İkinci durakta ise trene 274 yolcu biniyor. Üçüncü durakta ise trenden 386 yolcu iniyor.Tren kaç yolcu  ile harekete devam etmektedir?
 95. Bir pazarcı halden  649 kilo domates satın aldı. Bu domateslerin 487 kilosunu sattı.37 kilosunu çürük çıktığı için çöpe attı. 26 kilosunu ise fakirlere dağıttı. Geriye kaç kilo domatesi kalmıştır?
 96. Bir kasabada  983 kişi yaşamaktadır.Bunların 497 ‘si çocuktur.Geriye kalanların 238 ‘i erkektir. Bu kasabada kaç bayan vardır?
 97. Üç basamaklı en büyük sayı  ile  iki  basamaklı en büyük sayıyı  topladığımızda hangi sayıyı buluruz?
 98. Ahmet  bir mağazadan 896 liraya buzdolabı. 765 liraya çamaşır makinesi, 469 liraya fırın, 549 liraya televizyon alıyor.Ahmet mağazaya girerken  cebinde  3459 lira vardı. Bu eşyaları alınca kaç lirası kaldı?
 99. 96 fındığı 4 arkadaş eşit olarak paylaşırsa bir kişiye kaç fındık düşer?
 100. Okulumuzdaki 468 öğrenci bayramda 3 erli sıra oluyorlar. Kaç sıra olur?

100. 745’i 5’e bölersek kaç elde ederiz?

101.  78’in 4 katının 3’e bölümü kaçtır?

102. 15)156’nın 3 katının 4’e bölümü kaçtır?

103. 845’i 5’e bölüp 75 eklersek kaç elde ederiz?

104. Babasını yaşı Can’ın yaşının 6 katı kadardır. Babası 48 yaşında ise Can kaç yaşındadır?

105. 675’i 5’e bölüp 78’i çıkarırsak kaç elde ederiz?

106. 792’yi 3’e bölüp 2 ile çarparsak kaç elde ederiz?

107. 75’in 8 katının 156 eksiğini 4’e bölersek kaç elde ederiz?

108. Fatma 15 yaşındadır. Dedesinin yaşı Fatma’nın yaşının 7 katından 26 eksiktir. Dedesi kaç yaşındadır?

109. 26 düzine kalem kaç tanedir?

110.  28 deste 35 düzineden ne kadar eksiktir?

 1. Berke’nin 150 kr, ablasının ise Berke’den 30 kr daha az parası vardır. Annelerinin ise ikisinin paralarının toplamının  90 kr fazlası kadar parası vardır. Üçünün paraları toplamı kaç kr dir?

112.  Üç kardeşin yaşları toplamı 43’tür. Kardeşlerden biri 14, diğeri 17 yaşındadır. Üçüncü kardeşin yaşı kaçtır?

113.  Bir çiftlikte  65 hindi ve 38 koyun vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayakları sayısı toplamı kaçtır?
Bir çiftlikte 706 tane hayvan vardır. Bu hayvanların 392 tanesi keçi diğerleri inektir. Çiftlikte kaç tane inek vardır?

114.  Aklımdan tuttuğum sayıya 483 eklediğimde toplam 710 oluyor. Aklımdan tuttuğum sayı kaçtır?

115.  Bir günde 4 ekmek yiyen bir aile 16  haftada kaç tane ekmek yer?

116.  Ayça 29 yaşında. Seçil Ayça dan 8 yaş küçük. Ayça ve Seçil in yaşlarının toplamı kaçtır?

117.  Dedem satmak için  14 düzine kalem , 17 deste silgi aldı. Dedemin aldığı kalem ve silgiler kaç tanedir?

118.  Yarısı 18 TL olan zeytinyağından 4 litre aldık. Kaç TL ye ihtiyacımız vardır?

119.  Bir sınıfın öğrencileri beden eğitimi dersinde beşerli 12 sıra oldular ve 3 öğrenci arttı. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır?

120. 10 sayısının, 12 katının 98 eksiği kaçtır?

121.  Bir sınıfta 14 kız ve kızların 3 katının 9 fazlası kadar erkek öğrenci vardır. Sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır?

122. 108 sayısının, 176 eksiğinin 4 katı kaçtır?

123. Bir kümeste 12 tavşan, 15 tavuk vardır. Bu hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır?

124. Cebimdeki parayla tanesi 45 Kr olan silgilerden 30 tane alırsam 50 Kr’um artıyor. Cebimde kaç TL vardır?

125. 11 eksiği 30 olan sayının 6 katı kaçtır?

126. Okulumuz 3 katlıdır. Her katta 12 sınıf ve her sınıfta 3 pencere bulunmaktadır. Okulumuzun toplam kaç penceresi vardır?

127. Ceren, dakikada 112 sözcük okuyor. İlk sayfayı 3 dakikada, ikinci sayfayı da 5 dakikada okuduğuna göre Ceren toplam kaç sözcük okumuştur?

128. 27’nin 5 katı ile 28’in 6 katının farkı kaçtır?

129. Onur’un 38 TL’si var. Ablasının parası, Onur’un parasının 4 katından 20 TL daha fazladır. Onur’un ablasının kaç TL’si vardır?

130. ? > 18x20 sıralamasında  ? yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır?

131.  Arızalı bir musluktan günde 2 litre su boşa akıyor. Bu musluktan bir yılda kaç Litre su boşa akar?

132. ( 6x 100) + ( 5 + 10 ) + ( 5 x 1 ) = ? işleminin sonucu kaçtır?

133. 48’in 14 katı kaçtır?

134. 75’in 8 katının 156 eksiği kaçtır?

135. Tanesi 15 liradan 2 düzine kitap kaç lira eder?

136. 38’in 24 katı kaç eder?

137. 287’nin 3 katının 465 eksiği kaçtır?

138. Ali’nin 48 ytl’si var. Ablasının ise Ali’nin parasının 6 katı kadar parası vardır. İkisinin kaç lira parası vardır?

139. Ayşe 9 yaşındadır. Annesinin yaşı Ayşe’nin yaşının 4 katı kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

140. Fatma 15 yaşındadır. Dedesinin yaşı Fatma’nın yaşının 7 katından 26 eksiktir. Dedesi kaç yaşındadır?

141.  26 düzine kalem kaç tanedir?

142. 28 deste 35 düzineden ne kadar eksiktir?

143. 96 fındığı 4 arkadaş eşit olarak paylaşırsa bir kişiye kaç fındık düşer?

144. Okulumuzdaki 468 öğrenci bayramda 3 erli sıra oluyorlar. Kaç sıra olur?

145. 745’i 5’e bölersek kaç elde ederiz?

146. 78’in 4 katının 3’e bölümü kaçtır?

147. 156’nın 3 katının 4’e bölümü kaçtır?

148. 845’i 5’e bölüp 75 eklersek kaç elde ederiz?

149. Babasını yaşı Can’ın yaşının 6 katı kadardır. Babası 48 yaşında ise Can kaç yaşındadır?

150. 675’i 5’e bölüp 78’i çıkarırsak kaç elde ederiz?

151.  792’yi 3’e bölüp 2 ile çarparsak kaç elde ederiz?

152. 75’in 8 katının 156 eksiğini 4’e bölersek kaç elde ederiz?

153. Şahin 9 yaşındadır. Annesinin yaşı, Şahin’in yaşının 4 katıdır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır?

154. Annemin yaşı, benim yaşımın 4 katıdır ve annem, babamdan 3 yaş küçüktür. Ben 8 yaşında olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

155. Bir anne ile iki çocuğunun yaşları toplamı 52’dir. İki yıl sonra anne ile çocuklarının yaşları toplamı kaç olur?

156. 3 yıl önce 7 yaşında olan Aslı, bugün kaç yaşındadır?

157. 2 yıl önce 8 yaşındaydım. 5 yıl sonra yaşım olacaktır?

158. Özge ve Gizem’in yaşları toplamı 4 yıl sonra 34 olacak. Özge ve Gizem’in bugünkü yaşları toplamı kaçtır?

159. Seda, Onur’dan 5 yaş küçüktür. Onur’un yaşı da İrem’in yaşının 2 katıdır.  İrem 7 yaşında olduğuna göre Seda kaç yaşındadır?

160. Annemin yaşı, babamın yaşından 4 eksik, benim yaşımdan 25 fazladır. Ben 7 yaşında olduğuma göre üçümüzün yaşları toplamı kaçtır?

161.  Babamın yaşı, benim yaşımın 4 katıdır. Ben 9 yaşında olduğuma göre babam 3 yıl önce kaç yaşındaydı?

162. 6 yıl sonra 10 yaşında olacak olan Zeynep, bugün kaç yaşındadır?

163. Eda’nın yaşı, Ahmet’in yaşının 2 katından 3 fazladır. Ahmet 7 yaşında olduğuna göre Eda kaç yaşındadır?

164. Bir abla ile kardeşinin yaşları toplamı 18’dir. Kardeş 4 yaşında olduğuna göre abla kaç yıl sonra 20 yaşında olur?

165. Emre 2 yıl sonra 5 yaşında olacaktır. Emre şu an kaç yaşındadır?

166. Her gün kumbarasına 4 TL atan Buse, 2 haftada kaç TL biriktirmiş olur?

167. Ayşe’nin boyu 1m 29 cm’dir. Babası Ayşe’den 48  cm uzun olduğuna göre; Ayşe ve babasının boyları toplamı kaç cm’dir?

168. 45 TL’ye 9 tane sulu boya alabiliyorum. 1 tane sulu boyanın fiyatı kaç TL’dir?

169. Tanesi 50 kr olan kalemlerin, 10 tanesi kaç TL’dir?

170. 2 tanesi 30 kr olan yumurtalardan, 7 tanesi kaç kr’dir?

171.  Kilogramı 1 TL 50 kr olan portakalın 4 kilogramı kaç TL eder?

172. Aliye’nin 366 YTL si, Ayça’nın 455 YTL si var. Kemal de parasını bunların parasına katınca hepsi 1290 YTL oluyor. Kemal’in kaç YTL parası var?

173. Kadir’in 444 misketi, Kenan’ın 789 misketi var. Kerem de misketlerini bunlarla birleştirince hepsi 1962 tane oluyor. Kerem’in kaç misketi var ?

174. Murat 1234 tane olan misketlerinin bir kısmını kardeşine verdi. Geriye 735 tane misketi kaldığına göre kardeşine kaç miset vermiştir?

175. İki sayının toplamı 695 tir. Büyük sayı 489 olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?

176. Bir çıkarma işleminde çıkan 564,  kalan 477, olduğuna göre; eksilen kaçtır?

177. Okul kantininde 1.gün 168 tane, 2.gün 345 tane meyve suyu satıldı. Tamamı 750 tane olan meyve sularında geriye kaç tane kalmıştır?

178. Cemil’in 668 tane oyuncağı var. Nadir’in oyuncakları Cemil’in oyuncaklarından 235 fazla, Mesut, Cemil ve Nadir’in oyuncaklarının toplamı 2580 olduğuna göre; Mesut’un oyuncakları kaç tanedir?

179. Mehmet’in 565 YTL si var. Hanife’nin parası Mehmet’ten 446 YTL az, Davut’un parası Hanife’den  349 YTL fazla ise; üçünün paraları toplamı kaçtır?

180. Kenan babasından 290 Ykr, annesinden 280 Ykr aldı. Parasının 217 Ykr si ile kalem, 329 Ykr si ile defter aldı. Geriye kaç Ykr parası kaldı?

181.  10- Yarısı 246 olan sayının, 2 katı kaçtır?

182. Bir bahçede 26, ikinci bahçede 55 ağaç vardır. İki bahçede toplam kaç ağaç olur?

183. Sevgi 245 sayısını seçiyor. Ayşe ise 244 sayısını. Acaba bu iki öğrencinin seçtiği sayıların toplamı ne olur?

184. Babamın yaşı 56, annemin yaşı 52, benim yaşım ise 15’ tir. Üçümüzün yaşının toplamı kaçtır?

185. Bir öğrenci “ 125 – 608 – 100 – 325 – 98 “ sayıları arasından iki sayı seçip toplama yaparak en büyük sonuca ulaşmak istiyor. Bu öğrenciye yardımcı olur musunuz?

186. Aynı öğrenci 4. sorudaki sayılardan gene iki tanesini seçip toplama yaparak en küçük sonuca ulaşmak istiyor. Hadi bir kez daha yardımcı olunuz?

187. Kadir marketten önce 125 YTL’ lik, sonra 36 YTL ‘ lik, daha sonra  da 202 YTL’ lik alış veriş yapıyor. Acaba Kadir markete ne kadar para ödemiştir?

188. İki arkadaş okudukları kitap sayfalarını toplamak istiyor. Bu arkadaşlardan biri 512 sayfa, diğeri 399 sayfa kitap okuduğuna göre, toplama işlemlerinin sonucu kaç çıkar?

189. Halil evden markete kadar 98 adım, marketten fırına kadar 56 adım, fırından kırtasiyeye kadar ise 78 adım sayıyor. Acaba Halil’in evi ile kırtasiye arası kaç adımdır?

190. Bir araç 275 km’lik yolun önce 88, sonra 127 km’sini gidiyor. Aracın gidecek kaç km’lik yolu kalmıştır?

191.  Babam 56, annem 53 yaşındadır. 6 yıl önce annem ile babamın yaşları toplamı kaçtı?

192. 165 YTL paramızın 38 ytl’si ile kazak, 19 YTL’siyle atkı aldık. Kaç YTL paramız kaldı?

193. Derya ,annesi ve babasının yaşları toplamı 91’dir. Derya 12, annesi 37 yaşında olduğuna göre babasının yaşı kaçtır?

194. Bir simitçinin tezgahında 138 simit vardı. Sabahleyin 84, öğlen 43 simit satan simitçinin kaç simidi kalmıştır?

195. Balıkcı satmak için 358 kg hamsi, hamsilerden 75 kg eksik istavrit almıştır. Balıkçı toplam ne kadar balık almıştir?

196. Annem 129 YTL’ye ütü, 133’ye tost makinesı aldı. Satıcıya 300 YTL verdi. Satıcı anneme kaç YTL para üstü vermelidir?

197. Mert’in kütlesi annesinden 26 kg, annesinin kütlesi babasından 13 kg eksiktir. Babası 76 kg olduğuna göre Mert’in kütlesi kaç kg’dir?

198. Bir yolcu otobüsünde 98 yolcu vardı. Birinci durakta 16 yolcu indi, 8 yolcu bindi. Otobüste kaç yolcu oldu?

199. 60 YTL’si olan Ahmet’e 25 YTL babası, 30 YTL de annesi verdi. 96 YTL’ye spor malzemesi alan Ahmet’in kaç YTL’si kalmıştır?

 1. Okulumuzda 824 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 386 sı erkek olduğuna göre kız öğrenciler kaç kişidir?

201. Hangi sayının 46 fazlasının 203 eksiği 743’tür?

 1. 75 fazlası 153 olan sayının 69 eksiği kaçtır?
 2. Bir kitabın birinci cildi 240 sayfa , ikinci cildi 254 sayfa, üçüncü cildi birinci cildinden 20 sayfa fazladır. Üç ciltten oluşan kitap serisi toplam kaç sayfadır?
 3. İki gün açık olan resim sergisini birinci gün 265 kişi, ikinci gün ise birinci günden 46 kişi eksik gezmişlerdir. Resim sergisini toplam kaç kişi gezmiştir?
 4. Yılmaz’ın ailesi kasım ayında 92 YTL elektrik parası, 35 YTL su parası, elektrik ve su parasının toplamı kadar da yakacak parası ödüyor. Yılmaz’ın ailesi elektrik, su ve yakacak için kasım ayında kaç YTL ödemiştir?
 5. İçinde 376 litre su olan havuza 266 litre daha su eklendi. Havuzun dolması için 50 liter daha suya ihtiyaç olduğuna göre havuz kaç litre su ile dolmaktadır?
 6. 250 g leblebi , 125 g fıstık , 85 g badem, 325 g fındık karışımı bir kavanoza konuluyor. Kavanozda kaç g kuruyemiş karışımı olmuştur?
 7. Bir futbol maçında uzatmalar eklendiğinde 1.yarı 48 dakika , 2.yarı 51 dakika oynanmıştır. 15 dakikalık devre arası ile birlikte maç kaç dakika sürmüştür?
 8. Okul kütüphanesinde 284 masal kitabı, 319 öykü kitabı, 92 şiir kitabı ve 216 kaynak kitap bulunmaktadır. Okul kütüphanesinde toplam kaç kitap vardır?

210. Bir beldede 135 tek katlı ev , 105 tane iki katlı ev tek katlı evlerle iki katlı evlerin toplamı kadar da apartman vardır. Beldede kaç ev vardır?

211.  Seranay 13, Cansu 17, Kerem 21 yaşındadır. 6 yıl sonra üçünün yaşları toplamı kaç olur?

212. Bir otomobil yarışcısı 1.etapta 384 km, 2. etapta 1. etaptan 148 km eksik yol almıştır. Yarışcı 1. ve 2. etapta toplam kaç km yol almıştır?

213. Sınıf kitaplığımızın 1.rafında 83 kitap, 2.rafında bundan 15 eksik kitap vardır. Yarışcı 1.ve 2. etapta toplam kaç km yol almıştır?

214. Üç arkadaşın yazdığı doğal sayıların 842’dir. Bunlardan biri 129 diğeri 237 sayılarını yazdığına göre üçüncü arkadaşın yazdığı sayı kaçtır?

215. Oynadıkları bilgisayar oyununda Duygu 241 puan, Ayşe 312 puan almıştır. Duygu’nun puanı Ayşe’nin puanından ne kadar azdır?

216. 30 fazlası 120 olan sayının 40 eksiği kaçtır?

217. 34 fazlası 145 olan sayının 27 fazlası kaçtır?

218. Özge 9, annesi 32 yaşındadır. 5 yıl önce Özge ile annesinin yaşları toplamı kaçtı?

219. Ömer’in 84 bilyesi vardır. Can’ın bilyeleri Ömer’in bilyelerinden 27 eksiktir. Ömer ile Can’ın toplam kaç bilyesi vardır?

 1. Erdal 12 yaşındadır. Babasının yaşı Erdal’’ın yaşının 3 katından 4 yaş fazladır. Babası kaç yaşındadır?

221. 2.İki tabakta 59 tane zeytin vardır. Tabaklardan birinde diğerinin 3 katından fazla zeytin vardır. Zeytin çok olan tabakta kaç zeytin vardır?

 1. İki torbada 36 kilogram nohut vardır. Torbalardan birindeki nohut diğerinin 2 katı kadardır. Her torbada kaç kilogram nohut vardır?
 2. İki sayının toplamı 120’dir.Sayılardan biri diğerinin 3 katıdır. Büyük sayı kaçtır?
 3. Bir sepetteki elma ve armutların toplam sayısı 42’dir.Elmalar armutların 2 katı olduğuna göre, bu sepette kaç elma vardır?
 4. Annesi ile çocuğunun yaşları toplamı 42’dir.Annesinin yaşı çocuğun yaşının 6 katı olduğuna göre, annesi kaç yaşındadır?
 5. Ayşe’lerin sınıfında 58 öğrenci vardır. Erkekler kızlardan 6 kişi fazladır.Bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
 6. Sınıf mevcudu 44 olan bir sınıfta kızlar erkeklerden 4 kişi fazladır.Bu sınıfta kaç erkek öğrenci vardır?
 7. İki kişinin yaşları toplamı 15’tir.Biri diğerinden 3 yaş büyük olduğuna göre, büyük kaç yaşındadır?
 8. İki sayının toplamı 33’tür.Büyük sayı küçük sayıdan 3 fazla olduğuna göre, küçük sayı kaçtır?
 9. Begüm, arkadaşını ziyarete git­mişti. Verilen adreste kapı nu­marası 20 idi. Begüm'ün önün­de durduğu apartmanın kapısın­da ise 12 yazıyordu. Kapı nu­maraları ikişer ritmik saymaya göre yazılmıştır. Begüm'ün kaç apartman daha gitmesi gere­kir?

231. Sezerin çalışma masasının uzunluğu 72 m dir. Sezerin
çalışma masasının uzunluğu 1 metreden kaç santimetre kısadır?

 1. Bir otomobilin deposu 80 litre benzin alıyor. Bu depoya Önce 36 litre, sonra 24 litre benzin konuyor. Otomobilin deposuna kaç litre daha benzin konabilir?
 2. 3 ekmekte kaç çeyrek ekmek vardır?
 3. 15 kilogram şeker ile 24 yarım kilogram şeker birlikte kaç kilogram şeker eder?
 4. Bir kümeste 22 tavuk, tavukların yarısından 2 fazla tavşan vardır. Kümeste toplam kaç hayvan vardır?
 5. Cebimde 5 tane 50 YKr vardı. Bir YTL'si ile defter, 50 YKr'u ile kalem aldım. Kaç YTL param kaldı?
 6. Babamın ağırlığı iki basamaklı en büyük sayıdan 27 eksiktir. Babam kaç kilogramdır?
 7. Bir simitçi 2 saatte 40 simit yapıyor. Bu simitçi çeyrek saatte kaç simit yapar?
 8. Benim 4 tane 1 YTL , 3 tane 5 YTL ve 1 tane 20 YTL param var. Ben 50 YTL bir ayakkabı almak istiyorum. Kaç YTL ye ihtiyacım var?
 9. Her birinde bir deste meyve suyu olan kutulardan 9 kutu var. Bunlardan 35 meyve suyu satıldığına göre geriye kaç meyve suyu kalır?

241. Nazlı'nın bir karışı 23 san­timetredir. Nazlı odasındaki halı­nın boyunu 15 karış ölçmüştür. Buna göre halının boyu kaç santi­metredir?

 1. Ahmet 32 kilogramdır. Tolga Ahmet'ten 4 kilogram, Selim Tolga'dan 3 kilogram ağırdır. Buna göre Selim kaç kilogramdır?

Daha fazlası için tıklayınız!

Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (ssinif_15tatil_odev.zip)ssinif_15tatil_odev.zip Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-3 #40 book 09-02-2018 12:44
:-? :eek: :-? :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :oops: :-* :sad: :cry: :cry: :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
 
0 #39 De piny YAĞMUR BAŞ 17-12-2017 13:18
Bence güzel ama yinede az :sigh: :sigh: :-? :D
Alıntı
 
 
-4 #38 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 19-02-2017 11:38
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Alıntı
 
 
+1 #37 dede akıllı 19-02-2017 11:37
:-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-? :-x :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad
Alıntı
 
 
-5 #36 dede akıllı 19-02-2017 11:36
:-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
çok kötü yorum
Alıntı