SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


İHALE KOMİSYON KARARI

 

 

İlimiz Samsun İlçe ……… Mahallesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu bünyesinde bulunan kantinin 343,00 TL tahmini bedel üzerinden kiraya verilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün 17.08.2009. tarih ve 123 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulüyle kiraya vermek üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17.maddesince oluşturulan Komisyonumuz aşağıda isimleri yazılı Başkan ve Üyelerin iştirakiyle, 16.09.2009 tarihinde Çarşamba günü saat: 10,30’da toplandı.

 

İhale dosyanın incelenmesinde;

 

a) Kantin ihalesine ilişkin ilanın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilan tahtasında ve yerel gazetelerin birinde ilan edildiği,

b) İhale dosyasını üç iştirakçi katılmış olup evrakları tamam olduğu incelenip:

Görüldüğünden ihaleye geçildi.

 

İhaleye katılmak üzere hazır bulunan 3 (Üç) isteklinin teminat yatırıp, istenilen belgeleri komisyona verdikleri, ihaleye katılmalarında herhangi bir engel bulunmadığı görülerek teklifleri alındı. Bunlardan son teklif olarak;

1) ……………….                    610,00 TL,

2) …………….                       462,00 TL

3) ………………                       455,00 TL Teklif vermişlerdir.

En yüksek teklifi; 610,00 TL teklif veren Atila UTAR ‘a vermiştir. Daha yüksek teklif veren bulunmadığından Atila UTAR ‘ın vermiş olduğu teklif uygun görülmüş olup, anılan kantinin geçici ihalesine, kati ihalesi için işbu kararın İta amirinin onayına sunulmasına komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI           ÜYE                                   ÜYE                ÜYE                   ÜYE

 

16.09.2009

 

Şube Müdürü            Okul Müdürü        Okul-Aile Brl.Bşk.   Muhasebe Şefi       Özel İ. Md.v.

 

 

 

 

 

 

O L U R

…./.09/2009

……………….

Millî Eğitim Müdürü
Benzer İçerikler: