SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Aşağıda ekler bölümünde bulunan eki indirerek inceleyiniz

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde: 32
"ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir."
"e) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur."
"Puan, Notla Değerlendirme
MADDE 33 – Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.
Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.
"MADDE 35 – 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir. (öğretmen rehberliğinde
4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.
Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyecsüre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.
Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.
Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler ile rehberlik/ssosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak seçmeli dersler karnede gösterilir.
Birinci ve ikinci döneme ait not cetvelleri, dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir."
ÜRÜN DOSYASI 08/10/2007 tarih 310/16251 sayılı yazı
b. Ögrenci ürün dosyalari, 1-5. siniflarda ögrencilerin farkli derslere iliskin çalismalarini içine alan tek bir ürün dosyasi olarak hazirlanir.
c. 6-8. siniflarda ögrenciler tüm dersler yerine ilgi duyduklari, basarilarini ve gelisimlerini göstermek istedikleri derslere ait dosya hazirlarlar. Bu ürünleri isterlerse tek dosyada muhafaza ederler.
ç. 6 - 8. siniflarda ögrenciler ders yili basinda ürün dosyasi hazirlamak istedikleri ders ya da derslerin ögretmeni ile görüserek ürün dosyasi hazirlamak istedikleri dersleri belirler ve kararlarini şube rehber ögretmenine bildirirler.
d. Ögrenci ürün dosyasi, hazirlanmis olan dereceli puanlama anahtari ile degerlendirilir.
e. Ögrenci hangi derslerden ürün dosyasi hazirlamis ise o derslerin ders ve etkinliklere katılım puanının belirlenmesinde ürün dosyaları dikkate alinir.
BEDEN EĞİTİMİ 06/12/2007 tarih ve 10679 sayılı yazı
Beden egitimi dersinde ögrencilerin basarıları; sınavlar, varsa projeler, ögrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ve performans görevlerinden alınan puanlara göre tespit edilir.
Sınavlar
a. Beden egitimi dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki sekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacagı zümre ögretmenler kurulu kararı dogrultusunda belirlenir. 1-3. sınıflarda sınav yapılmaz.
b. Yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir uygulama sınavı olmak üzere iki sınav yapılır. Yazılı sınav yapılmadıgı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
Projeler
a. Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse beden egitimi dersinden bireysel ya da grup çalısması şeklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
Performans Görevleri
Beden egitimi dersinde ögrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalısması seklinde en az bir performans görevi verilir.
Ders ve Etkinliklere Katılım
a. Ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımları degerlendirilirken derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, derse katılımları, arkadaslarıyla is birligi içerisinde çalısmaları vb. durumlar dikkate alınır. kullanır.
b. Ögretmenler, ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını degerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
Saglık Durumu Engeli
Beden egitimi dersinde saglık durumu engeli bulunan ögrencilerin degerlendirilmesi İlkögretim Kurumları Yönetmeligi’nin ilgili maddeleri dogrultusunda gerçeklestirilir. Saglık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen ögrenciler, raporda belirtilen faa
GÖRSEL SANATLAR 06/12/2007 tarih ve 10679 sayılı yazı
Görsel sanatlar dersinde ögrencilerin basarıları projeler, ögrencinin performansını belirlemeye yönelik çalısmalar ile ürün dosyalarından elde edilen verilerle ölçülür.
Projeler
a. Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse görsel sanatlar dersinden bireysel ya da grup çalısması şeklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
Performansı Belirlemeye Yönelik Çalısmalar
a. Ders saatinin 1–3. sınıflarda 2, 4–8. sınıflarda 1 saat olması sebebiyle ögrencinin performansını belirlemeye yönelik çalısmalar 1–3. sınıflarda en az 3 puanla, 4–8. sınıflarda ise en az 2 puanla degerlendirilir.
Ögrenci Ürün Dosyası
Ögrenci ürün dosyasındaki çalısmalarının degerlendirilmesine yönelik hazırlanan dereceli puanlama anahtarı ile her dönem için, dönem sonunda bir puanla degerlendirilir.
Görsel sanatlar dersinde ögrencilerin yaptıgı tüm çalısmalar birer degerdir. Bunun yanı sıra ögrencinin ulasmak istedigi hedef ve bu hedefe ulasmak için gösterdigi çabanın bir sonucu olarak ortaya çıkan ön çalısmalar, ürünler, kendini ifade eden yazılar v
Saglık Durumu Engeli
Görsel sanatlar dersinde Saglık Durumu Engeli bulunan ögrencilerin degerlendirilmesi İlkögretim Kurumları Yönetmeliginin 39. maddesi dogrultusunda gerçeklestirilir. Saglık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen ögrenciler raporda belirtilen faaliye
MÜZİK 06/12/2007 tarih ve 10679 sayılı yazı
Müzik dersinde ögrencilerin basarıları sınavlar, ögrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalardan olan ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden ve varsa projelerden alınan puanlara göre tespit edilir.
Sınavlar
a. Müzik dersinde sınavlar yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki sekilde yapılabilir. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılıp yapılmayacagı zümre ögretmenler kurulu kararı dogrultusunda belirlenir.
b. 4-8. sınıflarda yazılı sınav yapılacaksa; bir dönemde bir yazılı, bir de uygulama sınavı yapılır. Yazılı sınav yapılmadıgı takdirde bir dönemde iki uygulama sınavı yapılır.
c. 1-3. sınıflarda sınav yapılmaz. 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda ögrencilerin gelisimi, ilerleme ve çabaları, ögretmen rehberliginde gerçeklestirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalısmalarla degerlendirilir.
Performansı Belirlemeye Yönelik Çalısmalar (PBYÇ)
Ders ve Etkinliklere Katılım
Ögretmenler, ögrencilerin ders ve etkinliklere katılımlarını degerlendirirken gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olanını seçerek kullanır.
Performans Görevleri
Müzik dersinde ögrencilere her dönemde bireysel ya da grup çalısması seklinde en az bir performans görevi verilir.
c. Performans görevleri; İlkögretim Müzik Dersi (1-8. Sınıflar) Ögretim Programı’nın 6. sayfasında belirtilen Türkçeyi dogru, güzel ve etkili kullanma, elestirel düsünme, yaratıcı düsünme, iletisim kurma, problem çözme, arastırma, bilgi teknolojilerini Kullanma becerileri
Projeler
a. Ögrenciler, bir ders yılında isterlerse Müzik dersinden bireysel ya da grup çalısması şeklinde ögretmen rehberliginde en az bir proje hazırlar. Projeler teslim edildikleri dönemde degerlendirilir.
Ögrenci Ürün Dosyası
Ögrenci İlkögretim Müzik Dersi Ögretim Programı’nda belirtilen dogrultuda müzik dersindeki basarılarını ve çalısmalarını göstermek için ürün dosyası hazırlayabilir. Hazırlanan ürün dosyası ögrencinin o dersteki gelisimini degerlendirmek amacıyla kullanılı
Saglık Durumu Engeli
Müzik dersinde Saglık Durumu Engeli bulunan ögrencilerin degerlendirilmesi İlkögretim Kurumları Yönetmeligi dogrultusunda gerçeklestirilir. Saglık durumu engelini doktor raporu ile belgeleyen ögrenciler, raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmaz
Açıklamalar
** Gözlem formları, kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarının, sınıfta yapılan her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu degildir. Ögretmen bunları gerekli gördügü etkinliklerden sonra kullanır.
** Ögrenme-ögretme sürecinde ögrenciler, belirli ölçütler dogrultusunda kendilerini ve akranlarını degerlendirirler. Öz degerlendirme ve akran degerlendirme yapmak amacıyla açık uçlu sorular, sözel ifadeler ya da formlar kullanılır. Öz degerlendirme çalıs
** Ders kitaplarında verilen ölçme değerlendirmeye yönelik formlar örnektir. Bu formların aynı şekilde kullanılması zorunlu değildir. Okul, çevre şartları ve sınıf mevcuduna göre ölçme değerlendirme yaklaşımına uygun olarak yeniden yapılandırılabilir. Bu
** Notla değerlendirilmeyen Seçmeli derslerden öğrenci isterse Performans görevi alır.
08/10/2007 tarih 310/16251 sayılı yazı
** Performans görevleri öğretmen gözetiminde yapılacak olup gerek görüldüğü takdirde çalışmanın araştırma ve veri toplama gibi ön hazırlıkları sınıf dışında, oluşum ve sonuçlandırma aşamaları ise sınıf içinde yapılmalıdır. Böylece öğretmen gözlemini daha
NOTLARIN DÖNEMLERE YANSIMASI
1-3 .SINIFLAR
*Dönem puanı hesaplanırken PBYÇ ortalaması ile varsa projelerin ortalamasının aritmetik ortalaması alınır.
**Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
PBYÇ: PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR (DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM İLE PERFORMANS GÖREVİ)
4-8. SINIFLAR
*Dönem puanı hesaplanırken sınavların her biri, PBYÇ ortalaması ile varsa projelerin ortalamasının aritmetik ortalaması alınır.
**Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.
PBYÇ: PERFORMANSI BELİRLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR (DERS VE ETKİNLİKLERE KATILIM İLE PERFORMANS GÖREVİ)


Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (HANGİ-DERSTE-KAÇ-YAZILI-PROJE-PERFORMANS.jpg)Eki İndir Benzer İçerikler:

Yorumlar   

 
-2 #20 mbjk 28-02-2018 07:30
bende buldum 5. sınıfı :D :D :D
Alıntı
 
 
-2 #19 marinette 01-01-2018 09:49
ben 6. sınıf arıyorum. :o :o :o
Alıntı
 
 
-2 #18 TAKDİR BİZLİK 22-12-2017 15:59
HELE ŞÜKÜR BU DÖNEMDE TAKDİR ALDIK. :lol: :lol: :lol: :lol:
Alıntı
 
 
-2 #17 TAKDİR KIZI 22-12-2017 15:58
banata 96,85 düşüyor.Allahım bu senede takdir verdi .Allahıma binlerce şükürler olsun ki..... :D :D :D :D :D :D :D :D :D :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Alıntı
 
 
-2 #16 Düşünceli 1 20-11-2017 15:42
9.sınıf yok mu?? :-*
Alıntı