SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez


Şia terimine ve bu adla anılan dinî topluluğa, Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra rastlanır. Ondan önce böyle bir şey yoktu.

Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra müslümanlar ikiye ayrıl­mış, biri Hz. Osman’a, diğeri Hz. Ali’ye meylettiklerinden aralarında mücadele ve savaşlar olmuş, Hz. Osman'a, biraz sonra da onun nıensub olduğu Emeviye sülâlesine taraftar olanlara “şia-i Osman”, Aliye taraf­tar olanlara da “şia-i Ali” dendir. Daha sonraları ise şia adı yalnız Hz. Ali taraftarlarına verildi.

Şiîliğin gelişmesi, tarihî seyir bakımından üç safha arz eder:

I. Şia-i Ulâ. Bu Hz. Ali’nin sağlığında ortaya çıkmıştır. II. Usul-ü Şia. Bu, üç asıldan yani üç fırkadan ibaret olup her üçü de Hz. Ali zama­nında ortaya çıkmıştır. Bunlar: İ-Mufaddıla, 2—Sâbbe veya Teberraiy- ye, 3- Galiye veya Müellihedirler. III. Hz. Ali’nin ölümünden sonra gelişen şia ki bunlar; dört gruba ayrılır: 1- Keysaniyye, 2- Zeydiyye, 3- İmamiyye, 4- Gâliyye,
Benzer İçerikler: