SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


İHALE ONAY BELGESİ

 

 

İHALEYİ YAPAN İDARENİN ADI

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Müdürlüğü /…………

BELGE TARİH VE SAYISI

123/

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

İŞİN TANIMI

İlçemiz Cumhuriyet İlköğretim Okulu kantininin ihale edilmesi

İŞİN NİTELİĞİ

Kantin İhalesi

İŞİN MİKTARI

1 Adet Okul Kantini

 

Muhammen Bedel

300,00X9 AY =2.700,00 YTL

Kullanılabilir Ödenek Tutarı

-----

Yatırım Proje Numarası (varsa)

-----

Bütçe Tertibi (varsa)

-----

Avans Verilecekse Şartları

-----

İhale Usulü

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereği pazarlık usulü

İlanın Şekli ve Adedi

İlan Tahtalarında 7 gün süre ile ilan edilecek olup, ayrıca İlçemizde yayınlanacak yerel gazetelerden 1 inde ilan edilecektir.

Ön Yeterlik / İhale Dokümanı Satış Bedeli

15,00 YTL

Fiyat Farkı Ödenecekse Dayanağı Bakanlar Kurulu Kararı

Verilmeyecektir.

İHALE İLE İLGİLİ DİĞER AÇIKLAMALAR

 

Yukarıda adı geçen okul kantininin kiraya verilmesi işi için Kaymakamlık Makamınca görevlendirilen Muhammen Bedel Tespit Komisyonu tarafından, hazırlanan Muhammen Bedel Tespit Tutanağında belirtilen bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (d) ve 51 (g) maddeleri gereği pazarlık usulü ile ihale iş ve işlemlerinin takip edilmesi,

 

Muhammen bedel üzerinden % 3’ü kadar geçici teminat alınması; gayrisafi hâsılanın % 3’ünün işletmeci tarafından arz bedeli olarak Hazineye, arz bedeli düşüldükten sonara kalan net işletme gelirinin % 80’inin Okul-Aile Birliğinin ilgili hesabına, % 10’sinin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün hesabına % 10 İl Milli Eğitim Müdürlüğü yatırılması hususunu, tasviplerinize arz ederim.

 

 

ONAY

 

Yukarıda belirtilen işin yaptırılması için ihaleye çıkılması hususunu, onaylarınıza arz ederim

 

05.09.2007

 

……………..

Şube Müdürü

 

 

 

U y g u n d u r

 

05.09.2007

 

İhale Yetkilisi

 

…………….

Milli Eğitim Müdürü

 

 
Benzer İçerikler:
Şu anda 575 ziyaretçi çevrimiçi