SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez


1- Açılış, Yoklama,

2- Gündem maddelerinin okunması ve yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması,

3-  Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi,

4- Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,

5- Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,

6- Programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, diğer ders-disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

7-  Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

8- Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.

9- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

10- Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

11- İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

12- Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,

13- Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

14- Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,

15- Öğrencilerin çevre özellikleri, sağlığı ve beslenmeleri hususunda planlama yapılması Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması,

16- Davranış bozuklukları ve uyum sorununun ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması,

17- Veli Toplantı tarihlerinin ve sıklığının belirlenmesi,

18- Dilek ve temenniler, kapanış.(Devamı ektedir.)

Attachments:
FileWeb sitemiz zararlı içerik barındırmaz.Telif hakkı düşündüğünüz içeriği bize bildiriniz.
Download this file (201720181.snflarzmre.zip)1. Sınıf Dönem Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Benzer İçerikler: