SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez


1. 1_Doğum 2-Okul bitirme 3-Evlenme 4-Yürüme Yukarıdaki işlemlerin kronolojik sıralanmasında baştan 2. hangisidir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 42. Bir milletin devamlılığını milli kültürün yaşatılması, benimsenmesi sağlar.Gelenekler ise milli kültürün bel kemiğidir. Aşağıdakilerden hangisi bizim geleneklerimiz arasında yoktur?
A) Bayramlarda büyüklerin ellerinin öpülmesi.
B) Düğünlerde gelin alma merasimlerinin yapılması.
C) Gelen misafire ikramda bulunmak.
D) Kendi isteğine bağlı olarak askere gitmek.3. Tpolumun en önemli kurumlarından biri olan aile için yardımlaşma, iş bölümü ve sevginin önemi aşağıdaki ifadelerden hangisinde anlatılmaktadır?
A) Ailenin bir arada kalmasını sağlar.
B) Ailenin zenginleşmesini sağlar.
C) Ailenin fakirleşmesini sağlar.
D) Ailenin mutlu olmasını sağlamaz.

 


4. Aşağıdakilerden hangisi insanların farklı yönlerini anlatan kavramlardan biri değildir?
A) zevkler
B) beslenme
C) hobiler
D) yetenekler5. Hangisi milli kültürümüzü oluşturan ögelerden biri değildir?
A) Türkülerimiz
B) . Yollarımız
C) Halk oyunlarımız
D) Bayrağımız6. Milli egemenliğin gerçekleşmesine etki eden en önemli olay nedir?
A) kongrelerin yapılması
B) TBMM açılması
C) Atatürk'ün Samsun'a çıkması
D) padişahın yurdu terk etmesi7. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında bilgi veren belge ve nesnelerdir" tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılır?
A) gelenek
B) görenek
C) kanıt
D) kültür8. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
A) kardeş
B) dayı
C) hala
D) enişte9. Sefa dedesine sorular sorarak geçmişini öğreniyor. Sefa'nın kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazılı tarih yöntemi
B) Sözlü tarih yöntemi
C) Araşrırma yöntemi
D) Olayları yaşama10. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmalıyız?
A) Annemizden
B) Babamızdan
C) Kitaplarımızdan
D) Dedemizden11. 1- Bir şeyin doğruluğunu gösteren belge ve delillere kanıt denir. Aşağıdakilerden hangisi bir kanıt değildir?
A) bilimsel buluşlar
B) resimler
C) kitaplar
D) söylentiler12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün kişisel özelliklerinden değildir?
A) ileri görüşlülüğü
B) açıksözlülüğü
C) barışçı
D) savaşmayı sever13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) Egemenlik padişaha aittir
D) Akılcılık14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) Millet egemenliğini esas alma
D) Yabancı devletin himayesine girme15. I - anne II - baba III - çocuklar Yukarıda verilen bilgilerden hangileri aileyi oluşturan bireylere aittir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I,II ve III16. 1- Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
A) Evlenmemiş çocuklar
B) Komşular
C) Babaanne
D) Amca17. Hangisi kültürün ögelerinden değildir?
A) Türkü
B) Oyun
C) Roman
D) Düğün18. - Hangisi , tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
A) Cirit
B) . Futbol
C) Voleybol
D) tenis19. Düğünlerde gelin veya damada kına yakmak aşağıdakilerden hangisinin getirdiği bir davranıştır?
A) geleneklerimiz
B) göreneklerimiz
C) kanıtlarımız
D) kültürümüz20. Bir millete ait kültürün yeni kuşaklara aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur?
A) dil
B) kıyafetler
C) savaş
D) gelenekler21. Aşağıdakilerden hangisi aileyi oluşturan bireylerden değildir?
A) Anne
B) Baba
C) Dayı
D) Çocuk22. Bir topluma ait duygu,düşünce,inanç ve yaşam biçimine ne denir?
A) Gelenek
B) Kanıt
C) Değer
D) Kültür23. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
A) kültür
B) gelenekler
C) dil
D) kalp24. "Bir şeyin doğruluğu veya gerçekliği hakkında fikir veren belge veya nesnelere ............. denir." Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) tarih
B) kanıt
C) tanık
D) kitap25. aşağıdakilerden hangisiAtatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
A) çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
B) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
C) millet egemenliğini esas alma
D) yabancı bir devletin himayesi altına girme26. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
A) Amasya
B) Erzurum
C) Ankara
D) Antalya27. Aşağıdakileredn hangisi kültürümüzü meydana getiren ögelerden değildir?
A) Dil
B) Teknoloji
C) Sanat
D) Mimari28. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
A) İzmir'in işgaliyle
B) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
C) İstanbul'un işgaliyle
D) Sivas Kongresiyle29. Mevlana’nın eserleri dünyaca tanınmış ve birçok yabancı dile çevrilmiştir. Bu durum Mevlana’nın hangi özelliğini gösterir?
A) evrenselliğini
B) anlaşılır olduğunu
C) alçak gönüllü olduğunu
D) cömert olduğunu30. M.Kemal, Milli Mücadele yıllarında halkın birlik ve beraberliğini sağlamak için toplantılar yapıp kongreler düzenlemiştir. Aşağıdaki illerden hangisinde bu toplantılardan biri yapılmamıştır?
A) Amasya
B) Sivas
C) Erzincan
D) Erzurum31. 4- Dedenize ait nufus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
A) Doğum tarihini
B) Babasının adını
C) Maddi durumunu
D) Nerede doğduğunu32. aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin dayandığı esaslardan değildir?
A) vatan ve millet sevgisi
B) barışçılık
C) egemenlik padişaha aittir
D) akılcılık33. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kurtuluş savaşı döneminde toplantı yaptığı illerden değildir?
A) Samsun
B) Sivas
C) Erzurum
D) Antalya34. Hangisi milleti oluşturan ögelerdendir?
A) Dil Birliği
B) Tarih Birliği
C) Yurt Birliği
D) Askerlik yapma35. - Yurdumuz hangi savaştan sonra işgal edilmeye başlanmıştır?
A) kurtuluş savaşı
B) 1.dünya savaşı
C) 2.dünya savaşı
D) inönü savaşı36. - 1. TBMM’nin açılışı 2- Atatürk’ün Samsun’a çıkışı 3- Sakarya Savaşı 4- Cumhuriyetin ilanı Yukarıdaki olayların kronolojik sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 1-2-3-4
B) 2-1-3-4
C) 4-2-1-3
D) 3-2-1-437. Hangisi ,aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
A) Kendi yaşıtlarımız
B) Öğretmenimiz
C) Yaşlı akrabalarımız
D) Komşumuz38. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel değerlere ne ad verilir?
A) Değer
B) Kültür
C) Dil
D) Gelenek39. “Kemal’in annesi çok önem verdiği çeyiz sandığını açtı. Sandıktan gül ve papatya desenli mendiller, oyalı yemeniler ve dedesinden kalma bir gümüş yüzük çıkardı.” Bu metinde kaç tane kültürel öge geçmektedir?
A) 4
B) 3
C) 2
D) 140. 1. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzad yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
A) Kına gecesi
B) Asker uğurlama
C) Sünnet düğünü
D) Konser izleme41. 5- Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Milli kültürümüz, bizi diğer toplumlardan ayıran özelliğimizdir.
B) Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır
C) Kültürel farklılıklar insanlar arasında sürtüşmeye yol açar
D) Kültürler zaman içinde değişime uğrar42. Aşağıdakilerden hangisi gemişile ilgili daha çok bilgiye sahiptir?
A) annemiz
B) ablamız
C) dedemiz
D) biz43. 1 !. Dünya Savaşı 2_Cumhuriyetin ilanı 3-Kurtuluş Savaşı 4-Yazı inkılabı Yukarıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.
A) 3-1-2-4
B) 4-3-2-1
C) 1-3-2-4
D) 4-1-2-344. Hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
A) milli hikayeler ve destanlar
B) gelenek ve görenekler
C) geleneksel giysiler
D) noel kutlamaları45. Milli Mücadele'nin kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Halkın kahramanlığı
B) Atatürk'ün liderliği
C) Milli birlik ve beraberlik
D) Komşu ülkeler46. 2. Aşağıdakilerden hangisi eski Türk oyunlarından günümüze gelmiş olanıdır?
A) Golf
B) Cirit
C) Bilardo
D) Tenis47. 6- Aşağıdakilerden hangisi kültür birliği ile doğrudan ilgili değildir?
A) Gelenek
B) Görenek
C) Folklor
D) Teknoloji48. Ayşe lisedeyken oynadığı tiyatro oyununda doktor rolünü canlandırmak istemiştir.Günümüzde ayşenin mesleği aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) mühendis
B) doktor
C) öğretmen
D) esnaf49. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
A) yardımlaşma
B) dayanışma
C) görevden kaçma
D) cesaret50. 3. Aşağıdakilerden hangisi folklor ürünlerinden biri değildir?
A) Destanlar
B) Bilimsel gelişmeler
C) Ninniler
D) Bilmeceler51. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
A) Zafer anıtları
B) Kabirler ve şehitlikler
C) Gazilere ait madalyalar
D) Caddeler52. Türk halkının yurdunu ve bağımsızlığını korumak için verdiği mücadeleye ne denir?
A) Milli mücadele
B) Savaşlar
C) Kahramanlıklar
D) Demokrasi53. Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden bir örnektir?
A) Yardımseverlik ve cömertlik
B) Milli mücadele ve kurtuluş savaşı.
C) Bayramlarda büyüklerimizin elini öpmek.
D) Çöpleri çöp kutusuna atmak.54. 1-Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
A) anne
B) baba
C) kardeş
D) arkadaş55. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
A) Basketbol
B) Tenis
C) Voleybol
D) Güreş56. Bir millete ait kültürün yeni nesillere aktarılmasında aşağıdakilerden hangisinin bir önemi yoktur?
A) dil
B) savaş
C) giysiler
D) gelenekler57. Bir halk oyunu türü olan zeybek , hangi yöremize aittir.
A) İç anadolu
B) Karadeniz
C) Ege
D) Doğu anadolu58. 1-Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
A) akraba
B) evlat
C) aile
D) topluluk59. 2-Bir toplumun kabul ettiği ortak düşünce amaç ahlak kuralları ve inançlara ne denir?
A) değer
B) kültür
C) dil
D) ahlak60. 3-Devletlerin aralarındaki anlaşmazlıkları silah yoluyla çözmeye çalışmasına ne ad verilir?
A) barış
B) boks
C) savaş
D) kavga
Benzer İçerikler: