Get Adobe Flash player
Daha Fazla İçerik...

Maddeyi Tanıyalım Ünite Özeti
1. BÖLÜM: ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR

1. MADDENİN NİTELENMESİ

J Boşlukta yer kaplayan her şeye madde denir.

 

J Maddelerin özelliklerini;

Görerek İşiterek

Koklayarak Dokunarak

Tadarak anlar ve tanırız.

 

MADDELERİN ÖZELLİKLERİ

J KIRILGANLIK – SAĞLAMLIK:

Cam, porselen gibi maddeler kırılgan, demir, çelikten yapılan maddeler ise sağlam maddelerdir.

 

J ESNEK – BERK:

Üzerine bir etki uygulandığında şekli değişen, üzerindeki etki kalkınca eski haline dönen maddelere esnek madde denir. Örneğin: süngeri sıktığımızda kırılmaz, şekli değişerek küçülür. Serbest bırakılınca tekrar eski şekline döner. Lastik, sünger, yay… gibi maddeler esnektir.

Üzerindeki etki kalkınca eski şekline dönemeyen yani esnek olmayan maddelere berk denir. Örneğin: Tahta kaşık üzerine bir etki uyguladığımızda, tahta kaşık esnemez ve kırılır. Üzerindeki etki kalkınca eski şekline dönemez. Tahta, teneke, kalem… gibi maddeler berktir.

J SAYDAM – OPAK – YARI SAYDAM:

Işığı içinden geçiren maddelere saydam madde denir. Örneğin; cam, su… vb. maddeler ışığı geçirir ve baktığımızda arkasını görürüz.

İçinden ışığı geçirmeyen maddelere opak madde denir. Örneğin; duvar, tahta, plastik… vb. maddeler ışığı geçirmez ve baktığımızda arkasını göremeyiz.

Bazı maddeler vardır ki ne saydam ne de opaktır. Işığın tamamını geçirmeyen ve arkalarındaki cisimleri net olarak göremediğimiz maddelere yarı saydam madde denir. Örneğin; Buzlu cam, bazı poşetler, yağlı kağıt… vb.

 

J PARLAK – MAT:

Üzerine ışık düştüğünde parlayan maddeler parlaktır. Örneğin: altın, gümüş, çelik tencere… vb. maddeler parlaktır.

Üzerine ışık düştüğünde parlamayan maddeler mattır. Örneğin: Ağaç, kum, odun…. vb. maddeler mattır.

 

J PÜRÜZLÜ – PÜRÜZSÜZ:

Cam, domates, elma ve cilalanmış ahşap sehpaların yüzeyleri düzdür. Bu maddelerde olduğu gibi yüzeyi düz olan maddeler pürüzsüzdür.

Ağaç, odun, portakal, taş gibi maddelerin yüzeyi düz değildir. Bu maddeler gibi yüzeyi düz olmayan maddeler pürüzlüdür.

 

J SERT – YUMUŞAK:

Pamuk, yün, sünger… gibi maddeler yumuşaktır.

Taş, tahta, demir… gibi maddeler serttir.

 

 

J KOKULU – KOKUSUZ:

Gül, kolonya, parfüm… gibi maddeler kokulu maddedir.

Su, hava… gibi maddeler kokusuz maddedir.

 

J SU GEÇİREN – SU GEÇİRMEYEN:

Havlu, kağıt, sünger… gibi maddeler su geçiren maddelerdir.

Taş, yağmurluk, çelik tencere… gibi maddeler su geçirmeyen maddelerdir.

 

J SUDA YÜZEN – SUDA BATAN:

Kağıt, poşet, yaprak… gibi maddeler suda yüzer.

Demir, taş, madeni para… gibi maddeler suda batar.

J MIKNATIS TARAFINDAN ÇEKİLEN – MIKNATIS TARAFINDAN ÇEKİLMEYEN MADDELER:

Demir, nikel, kobalt gibi bazı maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir.

Çivi, toplu iğne, demir ataş, demir tozu gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilen maddelerdir.

Plastik, cam, kağıt, tahta gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilmeyen maddelerdir.

 

2. CİSİM, MALZEME, EŞYA, ALET, ARAÇ, GEREÇ:

J Çeşitli işlemlerle şekil verilmiş maddelere cisim denir. Sadece katı halde olan maddeler cisim olma özelliğine sahip olabilir. Şişe, bardak, sürahi cama şekil verilerek; toplu iğne, çivi gibi maddeler ise demire şekil verilerek yapılmış cisimlerdir.

 

J Bir şeylerin yapımında kullanılan maddelere malzeme denir. Örneğin; demir, tuğla, tahta, kiremit, çivi, mermer ve cam, binaların yapımında kullanılan malzemelerdendir. Malzemeler kullanıldıkça tükenir. Yenisi alınır.

J Hayatımızı kolaylaştırmak amacı ile evimizde, çantamızda, okulumuzda bulundurduğumuz nesnelere eşya denir. Sıra, masa, yazı tahtası, çanta, çatal, bıçak, kanepe yorgan… eşyadır.

 

J Nesnelere şekil vermek veya nesneler üzerinde iş yapmak için kullanılan maddelere alet denir. Örneğin; çekiç, keser,  balta, testere ve tornavida birer alettir.

 

J Bir işi yapmak için kullanılan aygıtlara araç ya da gereç denir. Örneğin; telefon iletişim aracı, otobüs ulaşım aracıdır. Şekil çizerken kullandığımız cetvel ve pergel gereçtir.

 

3. MADDELERİN SINIFLANDIRILMASINDA KESİNLİK YOKTUR

Malzeme, cisim, eşya ve alet gibi maddeler sınıflandırılırken kesin sınırlar çizilemeyebilir.

Örneğin; mutfakta kullandığımız merdane maddedir. Ağaca şekil verilerek yapıldığı için cisimdir. Hamur açmakta kullanıldığı için alettir. Öyle ise merdane hem madde hem cisim hem de alettir.

 

J Maddenin Özelliği ve Kullanım Alanı Arasındaki İlişki:

Kullandığımız eşya ve araçlar yapılırken bu eşya ve araçların kullanım amaçlarına uygun malzemeler seçilir.

Yemek pişirilen tencereler çelik yerine plastikten veya tahtadan yapılsaydı ateşin üstüne konulduğunda yanardı. Pencerede cam yerine demir kullanılsaydı güneş ışığı içeri giremezdi.

Maddelerin kullanım alanları özelliklerine göre belirlenir. Örneğin; dalgıç kıyafetleri suyu çekmeyen maddelerden yapılır. Bulaşık süngeri ise suyu çeken maddeden yapılır.

2. BÖLÜM: MADDENİN HALLERİ

1.  KATILARIN VE SIVILARIN TEMEL FARKLARI

Su, süt, zeytinyağı, kolonya gibi maddeler bulundukları kabın şeklini alır. Su, süt, zeytinyağı gibi belirli bir şekli olmayan, akıcı olan ve bulundukları kabın şeklini alan maddelere sıvı madde denir.

Pirinç, un, şeker gibi maddeler küçük taneli katılardır. Küçük taneli katıların katılar gibi davranır fakat sıvılar gibi akarak konuldukları kabın şeklini alırlar. Her bir tanenin yine belirli bir şekli vardır. Yani küçük taneli katıların bir araya geldiklerinde, sıvılar gibi davranarak konuldukları kabın şeklini alması tanelerin çok küçük olmasındandır. Katı maddelerin belli bir şekli vardır. Hangi kabın içerisine konulursa konulsun şekillerinde bir farklılık olmaz ve bulundukları kabın şeklini almazlar. Dışarıdan bir etki olmadıkça da şekillerinde bir değişiklik olmaz.

 

2. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ:

Yer kabuğunu çepeçevre saran içerisinde yaşadığımız ve soluk aldığımızda akciğerlerimize dolan bu madde gaz halinde bulunur.

 

J Gazların Yayılması:

Sıvı halde olan kolonya gaz haline dönüşür ve odanın her yerine yayılmaya başlar. Bu durum, gazların yayılma özelliğinin olduğunu gösterir. Mutfakta pişen yemeğin kokusunun evin her yanına yayılması da gazların yayılma özelliği ile ilgilidir.

 

J Gaz Kaçakları:

Bisiklet sürerken küçük bir çivi lastiğe batarsa, çivi lastikte küçük bir delik açar ve bir süre sonra lastiğin havası boşalır. Gazlar çok küçük gözeneklerden bile kaçarak ortama yayılır.

Gazlar gibi sıvılarda küçük gözeneklerden geçerek ortama yayılır. Ancak sıvıların yayılması gazların yayılmasından çok daha yavaş gerçekleşir.

Tahta, masa duvar, defter, çanta ve kitabı katı maddelere; süt, ayran, petrol ve zeytinyağını sıvı maddelere; doğalgaz ve havayı da gaz halindeki maddelere örnek olarak verebiliriz.

3. BÖLÜM: MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

 

1. KÜTLE:

Maddelerin miktarları kütle olarak adlandırılır.

Kütle, eşit kollu terazi, elektronik terazi gibi tartı aletleri ile ölçülür. Kütle birimi olarak da bazı maddeler için kilogram, bazı maddeler için ise gram birimini kullanırız. Kilogram “kg”, gram “g” sembolü olarak gösterilir.

1 kg = 1000 g

Katı maddeler doğrudan doğruya tartı aletine konularak tartılır ve bulduğumuz sonuç katı maddenin kütlesini verir.

NET KÜTLE = SIVI DOLU KABIN KÜTLESİ – BOŞ KABIN KÜTLESİ

 

Sıvılar ise kaba konularak tartılır. Boş kabın kütlesine dara denir. Sıvının kap ile birlikte tartılmasıyla bulunan toplam kütleden daranın çıkarılmasıyla net kütle bulunur.

 

 

Bir topu havası şişkin ve havası boşaltılmış haldeki kütle değerleri arasındaki fark bize havanın bir kütlesi olduğunu gösterir. Gazların da kütlesi vardır.

 

2. HACİM:

Bütün maddeler boşlukta bir yer kaplar. Katı, sıvı ve gaz bütün maddelerin uzayda kapladıkları yer hacim olarak adlandırılır.

 

a.Sıvıların Hacmi:

Sıvıların hacimleri, üzerinde ölçü birimi yazılı olan ve dereceli silindir adı verilen araçla ölçülür. Sıvılar, üzerinde ölçü birimi yazılı olan bu kaba konur ve kapladığı yere göre hacmi bulunur.

Sıvıların hacim birimleri litre ve mililitre olarak ifade edilir. Litre “L”, mililitre “mL” sembolleri ile gösterilir.

1 L = 1000 mL

 

b.Katıların Hacmi:

Katıların hacmi bir sıvı yardımı ile ölçülür. Katı maddeler sıvı içerisine atıldığında sıvının dereceli kaptaki seviyesi, katı maddenin hacmi kadar yükselir. Yani sıvının seviyesindeki artış, katı maddenin hacmi kadardır.

 

c.Hacim Birimleri:

L-mL / mL-L birimlerini çevirme işlemi

1 L = 1000 mL

Örneğin;  4 L = 4 x 1000 = 4000 mL

8000 mL = 8000 : 1000 = 8 L

4. BÖLÜM: DOĞAL VE YAPAY MADDE

1. İnsanlar Maddeyi Değiştirir:

İnsanlar kendi yaşamlarını kolaylaştırmak için yeryüzünde ve yer altında bulunan maddeleri işleyerek değişikliğe uğratır, onları kullanarak da yaşamlarını kolaylaştırır.

 

a. Doğal Madde:

Tabiatta insan eli değmemiş yani kendiliğinden oluşmuş tüketim maddelerine doğal madde denir. Örneğin; toprak, su, meyve, sebze, odun vb.

 

b. İşlenmiş Madde:

İnsanlar tarafından işlenerek ürün hâline getirilen tüketim maddelerine işlenmiş madde adı verilir. Örneğin; ekmek, pamuk ipliği,kumaş vb.

 

c. Yapay Madde:

Bazı maddeler insanlar tarafından üretilir. Örneğin tutkal, naylon, beton gibi maddeler doğal maddelerin yapısı değiştirilerek elde edilir. Bu tür tüketim maddelerine yapay madde

denir.

Cilalı tahta, boyalı tahta gibi maddeleri kesin sınırlarla birbirinden ayırarak sınıflandıramayız. Kullandığımız eşyaların çoğunda yapay ve işlenmiş maddeler bir arada bulunmaktadır. Örneğin: Beton; çimento, kum ve suyun karışımından elde edilir. Kum ve su doğal bir madde olmasına rağmen çimento yapay bir maddedir. Beton ise hem işlenmiş madde hem de yapay maddedir.

Doğallık ve yapaylık sadece maddeler için değil çevre için de kullanılabilen nitelemelerdir.

Hava, su, demir doğal maddelerdir. Orman ve deniz doğal çevre, şehirler, şehirlerde yapılmış park alanları yapay çevreyi oluşturur.

 

2. Doğa Olayları Maddeyi Nasıl Etkiler?

Çeşitli doğa olayları sebebiyle dağların, taşların, yapıların şekilleri uzun yıllar sonra değişir.

Akarsu, rüzgar, sıcaklık maddelerin şeklinin değişmesine neden olan etmenlerdir.

 

a. Doğal Kaynak Nedir?

Doğal kaynaklar kendiliğinden ve çok uzun süren bir zaman içerisinde oluşur. Su, toprak, kömür, petrol, doğal gaz doğal kaynaklardan bazılarıdır.

 

b. Doğal Kaynakların Korunması:

Yapay maddelerin temel kaynağı aslında doğal kaynaklardır. Bu sebeple tüketim malzemesi olarak kullanılan doğal ya da yapay bütün maddelerin dikkatli ve tasarrufu kullanılması çok önemlidir. Bu konu da insanların bilgilendirilmesine gereken önem verilmelidir. Doğal kaynakların tasarrufu kullanılması, onların tükenmesini geciktirir.

5. BÖLÜM: MADDE VE ISI

1. Sıcaklığı Nasıl Ölçeriz?

Sıcaklık termometre ile ölçülür ve “derece selsiyus (°C)” olarak ifade edilir. Termometre, bir hazneye bağlı cam boru ve hazne içindeki cıva ve ya renklendirilmiş alkolden oluşur. Termometrenin bulunduğu ortam ısınırsa haznesindeki sıvının seviyesi yükselir. Ortam soğursa haznedeki sıvının seviyesi düşer. Sıvı seviyesinin karşısındaki sayısal değerler sıcaklık değerini gösterir. Bazı maddeler sıfırın altında bir sıcaklık değerine sahip olabilir. Bu durumda maddenin sıcaklığı belirtilirken “sıfırın altında” ibaresi kullanılır.

 

a. Isı Akışı:

Aralarında sıcaklık farkı bulunan maddeler birbirleri ile temas hâlinde olduklarında kendi aralarında ısı alış verişi yaparlar. Bu alış veriş esnasında ısı daima sıcaklığı yüksek olan maddeden, sıcaklığı düşük olan maddeye doğru akar. Isının akış yönü sıcaktan soğuğa doğrudur. Böylece ısıveren maddenin sıcaklığı azalır, ısıalan maddenin ise sıcaklığı artar.

Isı bir madde değildir. Çünkü kütlesi ve hacmi yoktur.

 

2. Isının Maddeye Etkileri:

Isı maddelere etki ettiği zaman maddelerde sıcaklık değişimlerine, hâl değişimlerine, bozunma olaylarına neden olur.

 

 

a. Isınma – Soğuma

Aralarında ısı farkı bulunan ve birbiriyle temas eden maddelerden ısı miktarı fazla

olan madde ısı miktarı az olan maddeye ısı verir. Bu arada ısıveren madde soğur, alan madde ise ısınmış olur. Bu alışveriş, maddelerin ısıları birbirine eşit oluncaya kadar devam eder.

 

b. Hal Değişimleri

Katı haldeki madde ısıtıldığında eriyerek sıvı hale geçer, sıvı haldeki madde ise soğutulduğunda donarak katı hale geçer. Örneğin; su (sıvı) soğutulduğunda buz (katı) olur. Buz (katı) ısıtıldığında suya (sıvı) dönüşür.

Günlük hayatta kullandığımız bazı malzemeler ısıtılarak eritilip sıvı hâle getirildikten sonra kalıba dökülerek soğutulur ve şekillendirilmiş olur.

 

c. Bozunma:

Ekmekler ısı etkisiyle mum ya da çikolata gibi erimeyip yanar. Ekmek gibi bazı katılar ısı aldıklarında erimeden bozunur. Çünkü bazı maddeler yapısındaki farklılıkları dolayısıyla erimez ve renk değiştirerek bozunurlar. Eriyen maddeler eski hâllerine dönebilir fakat bozunan maddeler eski hâllerine dönemez.

 

6. BÖLÜM: MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDEDİR

1. Saf Maddeler – Karışımlar:

Yapısında başka bir madde bulunmayan maddelere saf madde denir. Örneğin; su, şeker, tuz, gümüş saf maddedir.

Yapılarında başka madde bulunan yani saf olmayan maddelere karışım denir. Doğada bulunan saf maddeleri karıştırarak karışımları oluştururuz. Örneğin; ayran bir karışımdır. Su, yoğurt ve tuzun karıştırılmasından oluşur.

Maddeleri birbirleriyle karıştırdığımızda görünüşleri değişebilir. Örneğin marmelat yaparken içerisine eklediğimiz şekerin görünüşü değişir. Ancak marmeladın tadına baktığımızda şekerin özelliğini koruduğunu anlarız.

Karışımları meydana getiren maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.

 

2. Çözelti:

Bazı maddeler, sıvı ile karışınca onun içerisinde dağılarak çok küçük parçalara ayrılır ve görünmezler. Bu olaya çözünme adı verilir. Örneğin şeker, tuz, limon suyu, portakal suyu, alkol, mürekkep gibi maddeler suda çözünürler.

Şeker ve tuz gibi katı maddelerin su içerisinde görünmeyecek şekilde dağılarak çözünmesi ile oluşan karışımlara çözelti adı verilir. Çözeltiler tek bir madde gibi görünür. Şekerli suda su, şekeri çözmüş, şeker ise çözünmüştür.

 

7. BÖLÜM: KARIŞIMLAR AYRILABİLİR Mİ?

1. Karışımları Ayırma:

Karışımlar çeşitli yöntemlerle ayrılabilir. Süzme ile ayırma, buharlaştırma ile ayırma, yüzdürme ile ayırma, mıknatıs ile ayırma

Dosyayı İndirMaddeyi Tanıyalım Ünitesi Etkinliği
A. Aşağıdaki maddeleri gözlemleyerek sonuçlarını hazırlanmış olan tabloya yerleştiriniz.

1. Cam 2 Alkol

3 Sünger

Demir

 

 

 

kokulu

kokusuz

saydam

opak

parlak

Mat

cam

X

cam

 

 

 

alkol

 

alkol

 

 

 

sünger

 

sünger

 

 

 

demir

 

demir

 

 

 

suda çözünüyor

s. çözünmüyor

mıknatısla çekiliyor

m. çekilmiyor

cam

 

cam

 

 

 

alkol

 

alkol

 

 

 

sünger

 

sünger

 

 

demir

X

demir

 

 

esnek

sert

suda yüzer

suda batar

cam

 

cam

 

alkol

 

alkol

 

sünger

 

sünger

 

 

 

demir

 

demir

 

 

 

Devamı aşağıda ektedir.indiriniz.

Ekler:
DosyaTanımDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (maddeyi-tanıyalim-etkinlik.rar)Dosyayı indir 14 Kb


Maddeyi Tanıyalım Ünitesi D-Y ve Boşluk Doldurma Etkinliği
DOĞRUYU YANLIŞTAN AYIRALIM

Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız.
1. ( ) Çiçeğin kokusu ve rengi gözlemle­nebilir özelliklerdir.
2. ( )Ağaç maddedir, gazete ise bir ci­simdir.
3. ( ) Tüm maddelerin gözlenebilir özellik­lerini sadece bir duyumuz ile algıla­yabiliriz.
4. ( ) Yemek pişirirken patates, soğan, su, yağ, tuz birer malzeme, bıçak ve rende birer alettir.
5. ( ) Ses bir maddedir. Işık bir madde de­ğildir.
6. ( ) Sıvı ve gaz maddelerden de cisim olur.
7. ( ) Her cisim bir veya birkaç maddeden yapılmıştır.
8 ( ) Mıknatıs her türlü maddeyi çeker.
9.  ( ) Aynı maddeden farklı cisimler elde edilebilir.
10. ( ) Okul çantası, masa örtüsü ve ayak­kabılarımız birer eşyadır.

Ek aşağıda word ortamında dosyadadır.

Ekler:
DosyaTanımDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (4maddenin-ozellikleri-dy-bosluk.rar)Dosyayı indir 13 Kb

4.Sınıf Maddeyi Tanıyalım Ünitesi Test Soruları - Cevap Anahtarlı

1. Aşağıdakilerden hangisi cisim değildir?
A) altın
B) yüzük
C) bilezik
D)
kolye

2. Katı maddelerin biçimlerini değiştirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) ısıtma
B) soğutma
C) eritme
D) kırma

3. Yanan bir odunun, paslanan bir demirin yapısı değişir. Bu olaylar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
A) donmaya
B) erimeye
C) bozunmaya
D) çürümeye


4. Aşağıdakilerden hangisi bir çözelti değildir?
A) deniz suyu
B) limonata
C) kola
D) su

5. Aşağıdaki sıvılarla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sıvılar akıcıdır.
B) Hacimleri değişebilir.
C) Konuldukları kabın şeklini alır.
D) Biçimleri değişebilir.


6. Aşağıdakilerden hangisi doğal bir maddedir?
A) petrol
B) cam sürahi
C) kağıt
D) çöp kovası

7. I. Suyun donması II. Mumun erimesi III. Suyun buharlaşması IV. Su buharının yoğunlaşması Yandaki olayların hangi ya da hangilerinde madde dışarıdan ısı almıştır?
A) Yalnız III
B) I ve IV
C) III ve IV
D) II ve III

8. İçinde taş bulunan dereceli silindirin hacmi 300 mLdir. İçindeki taş çıkarıldığında hacmi 265 mLye düşmüştür. Buna göre taşın hacmi kaç mL dir?
A) 45 mL
B) 35 mL
C) 25 mL
D) 15 mL

9. Bir bardak kolanın içine bir parça buz atılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Buz ısı alır.
B) Kola ısı verir.
C) Her iki maddenin de sıcaklığı artar.
D) Kola soğur.

10. Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
A) toprak
B) su
C) hava
D) ışık

11. Aşağıdakilerden hangisi maddeyi etkileyen doğa olayları arasında yer almaz?


A) rüzgâr
B) erozyon
C) yağışlar
D) inşaat

12. ) Kütle için aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Uzayda kapladığı yerdir.
B) Ölçülebilen madde miktarıdır.
C) Kütle ölçüsü birimi litredir.
D) Düzgün olmayan maddelerin kütlesi dereceli silindirde ölçülebilir.

13. Demir tozu ve kükürt karışımını ayırt etmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmalıdır?
A) eleme
B) mıknatısla çekme
C) süzme
D) buharlaştırma


14. Hacim birimi olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) kilogram
B) gram
C) metre
D) litre

15. Katı, sıvı ve gaz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
B) Gazların belirli bir şekli ve hacmi yoktur.
C) Katıların belli bir şekli vardır.
D) Sıvılar bulundukları ortama dağılır.

16. Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A) tuz
B) çikolata
C) limonata
D) ayran


17. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı verdiğinde donmaz?
A) kola
B) su
C) ayran
D) şeker


18. Aşağıdakilerden hangisi doğa olaylarının etkisi sonucu oluşmamıştır?
A) Peribacaları
B) Pamukkale travertenleri
C) Ankara Kalesi
D) Erozyon

19. Aşağıdakilerden hangisi yarı saydam bir maddedir?
A) porselen
B) buzlu cam
C) cam bardak
D) tahta

20. Buharlaştırarak ayırma yöntemiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Maddenin sıvı içinde olması gerekir.
B) Soğutulması gerekir.
C) Isıtılması gerekir.
D) Sıvının buharlaştırılması gerekir.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
C
C
D
B
A
D
B
C
D
D
B
B
D
D
A
D
C
B
B

Maddeyi Tanıyalım Ünite Özeti

A) çevremizde sayısız maddeler vardır

 1. 1. maddeyi niteleyen özellikler
 2. 2. nitelemek ne demektir?
 3. 3. maddeleri nitelemek hep kolay mıdır?
 4. 4. maddenin nitelikleri ve kullanım alanları
 5. 5. madde, cisim, malzeme, eşye, alet

B) maddenin halleri

 1. 1. katlar
 2. 2. sıvılar
 3. 3. gazlar

C) maddenin ölçülenilir özellikleri

 1. 1. kütle
 2. 2. hacim

D) maddenin değişimi

 1. 1. insalar işleyerek maddeyi değiştirebilir
 2. 2. doğa olayları maddeyi değiştirebilir

 

E) maddenin ısı etkisiyle değişimi

 1. 1. ısınma ve soğuma
 2. 2. hal değişimi
 3. 3. bozunma

F) madeler doğada karışık halde bulunur

 1. 1. saf maddeler
 2. 2. karışımlar
 3. 3. çözeltiler
 4. 4. çözünme

G) karışımlar ayrılabilir mi?

 1. 1. süzme ve yüzdürme
 2. 2. mıknatısla ayırma
 3. 3. buharlaşma
  Detaylar ektedir.
Ekler:
DosyaTanımDosya Boyutu
Bu dosyayı indir (2- MADDEYİ TANIYALIM.rar)Eki İndir 0 Kb
Reklam

Üye Giriş Formu

Şu anda 357 ziyaretçi çevrimiçi