SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


1. Aşağıdakilerin hangisi eşsesli bir sözcüktür?
A) felaket
B) deprem
C) biz
D) bit   √2. “Onun ........... ............. sana ders olsun.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) başına gelen   √
B) baş başa gelen
C) başını bekleyen
D) başını dinleyen3. "Bir damla .........,bir........kurtarır" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Su- ışık
B) Kan- can  √
C) Çorba- mercimek
D) Yağmur- şemsiye

 

4. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelime değildir?
A) Susuz
B) Kitaplıktan
C) Badanacı
D) kayığı  √5. * Aşağıdaki cümlelrin hangisinde, bitişik yazılması gereken “-de” ayrı yazılmıştır?
A) A- Siz defterle birlikte kitap da vereceğim.
B) B- Yaşasın, beni de takıma seçmişler!
C) C- Zor günlerim de hep yanımda olmuştu.   √
D) Yağmurlu havaların da bir güzelliği vardır.6. * Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) A- Fatih, bu sınavda da birinci oldu.
B) B- Her gün 07.30’da okula gelir.
C) C- Kurtuluş Savaşı 1919-1922 yılları arasında yapıldı.
D) D- Kaza, Ankara, İstanbul yolunda oldu.   √7. Çiçek açmış ağaçlara bak, ne güzel; Gel bizim olsun, serçelerin neşesi. Gel senimle kırlara çıkalım, gel. Neler vadetmiyor, akarsuyun sesi. * Yukarıdaki şiirde, aşağıdakilerden hangisi anlatılmamıştır?
A) A- Tabiat sevgisi
B) B- Serçelerin neşesi
C) C- Sonbahar mevsimi   √
D) D- Ağaçların güzelliği8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
A) Öğretmen dedi ki
B) İmdat, yardım edin
C) Test parasını getirdin mi
D) Okulumu çok seviyorum   √9. Tabiat sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A) doğa   √
B) yurt
C) sevgi
D) orman10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
A) Ormanlarımızı korumalıyız.
B) Kuşları çok severim.   √
C) Göçtü kervan ,kaldık dağlar başında.
D) Bir takım kalem aldım.11. Odaya birden postacı geldi.Cümlesinde kaç tane türemiş kelime vardır?
A) 4
B) 3
C) 1   √
D) 212. İnsan ile konuşmak arasında bir ilişki vardır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir ilişki yoktur?
A) Kedi – miyavlamak
B) Kuş – ötmek
C) At – havlamak   √
D) Kuzu – melemek13. "Ucuz" kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir?
A) Kıymetsiz
B) Veresiye
C) Pahalı  √
D) Bedava14. Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir?
A) Akıntıya kürek çekmek
B) Dirsek çevirmek
C) Yorulmak   √
D) Ne oldum delisi olmak15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde küçültme yapılmamıştır?
A) kitapçık
B) babacığım   √
C) yavrucağız
D) kedicik16. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde eylemin gelecekte yapılacağı bildirilmektedir?
A) geliyor
B) geldi
C) geleceğiz   √
D) gelmiş17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) pencere
B) çiçek
C) ağaç
D) varlık   √18. Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime vardır?
A) Hürriyet
B) Yelkovan   √
C) Kargacık burgacık
D) Kitaplarımız

19. "-de" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?
A) Teknoloji alanında ilerliyoruz.
B) Çiftçi ürününü tarlada bekletmez.
C) Çocukların da fikri sorulmalı.
D) İşte bu okul da okuyorum.   √20. "Çok dikkatli olmak, aldanmamak için çok uyanık olmak" açıklaması verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gözünü kan bürümek
B) Gözünü korkutmak
C) Gözünü dört açmak   √
D) Gözünü kapamak21. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "umut" ifade ediyor?
A) Gülü seven dikenine katlanır.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Kaza geliyorum demez.
D) Damlaya damlaya göl olur.  √
22. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi arasında sebep sonuç ilişkisi kurulamaz?
A) açlık - yemek - tokluk
B) savaş - anlaşma - barış
C) hırsız - çalma - hapishane
D) insan - konuşma - uyku  √23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılanamaz?
A) üzüntü   √
B) ses
C) bulut
D) gökkuşağı24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?
A) Çağırdığım halde gelmedi
B) Bu sınavda da başarılı değil
C) Bana mektup yazmaz olur mu?  √
D) Hangi sözünü tuttu ki?25. " Doğum gününde güzel bir kitap aldı." Bu cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?
A) Ne zaman
B) Ne
C) Nerede   √
D) Kim26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur?
A) Yağmur o kadar yağmıştı ki sokaklar okyanusu andırıyordu
B) Erzurum'un soğukları havada uçan kuşu dondurur
C) Günümüzde insanlar birçok batıl inanca sahip   √
D) Çok komik bir filmdi,hepimiz gülmekten kırıldık27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde devam eden bir eylem vardır?
A) Herkes yaralı adamın yardımına koştu
B) Ben de oraya gittim
C) Yarın okula gideceğim
D) İşçiler fabrikaya gidiyor  √28. Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Samimi-içten
B) Hürriyet-barış   √
C) Zaman zaman-ara sıra
D) Fark-ayrım


Benzer İçerikler: