SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Bulaşıkları soğuk suyla yıkadı.                                  B) Bu olaydan sonra Ayşe'den soğudum.

C) İhtiyarlıktan sonra soğuğa direncim kalmadı.           D) Soğuktan elleri buz gibi olmuştu.

 

2)  "Gül ki, güller açsın gül yüzünde." cümlesinde altı çizili kelimelere ne denir?

A) Zıt anlamlı kelime          B) Eş anlamlı kelime            C) Eş sesli kelime       D) Deyim

 

3 ) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt (zıt) anlamlı iki sözcük yer almıştır?

A) Kentin su ihtiyacı yakında karşılanacak.    B) Sorun, büyük küçük herkesin iş birliğiyle çözülür.

C) İlk altı ayda üretim giderek arttı.             D) Gübre fabrikasında çalışanlar zehirlendi.

 

4) "Konuşmakta olan bir kişinin sözünü kesen, saygısız insanları gördükçe……………………………… " cümlesinde noktalı yere hangisinin getirilmesi uygun değildir ?

A) seviniyorum                 B)üzülüyorum               C) öfkeleniyorum            D) kaygılanıyorum

 

5. "Mutlaka" kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) kesinlikle                                B) belki                              C) herhalde                     D) ilgiyle

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıkmak kelimesi "Hoşa gitmemek" anlamında kullanılmıştır?

A) Terbiye edeceğim diye çocuğu sıkmamalı.

B) Oyun oldukça soyut olduğu için seyircileri sıkmıştı.

C) Beğenerek aldığım ayakkabı ayağımı sıktı.             

D) İtfaiyeciler yangına su sıkıyor, evi kurtarmaya çalışıyorlardı.

 

7) Aşağıdakilerden hangisinde mecazlı bir anlatım vardır?

A) Pazardan dünya kadar meyve aldım.          B)Akşamları gezmeye çıkar mısın?

C) Kuşları saldığım günden beri yoklar.         D) Üzümleri sonbaharda topladık.

 

8) "Düşmek" sözcüğü hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Elinden düşen bir gül olmalı.                          B) Bizim de payımıza ayrılık düştü.

C) Otobüsten düşen çocuk öldü.                       D) Ağaçtan sarı bir yaprak düştü.

 

9) Aşağıdakilerin hangisi, soyut bir kelimedir?
A) kaya                                 B) elma                            C) sevinç                              D) sıra

 

I. bulmalıyız

II. kendi hayatımızda

III. mutluluğu

IV. arayıp

V. uzaklarda değil

11) Yukarıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur

A) I- II- III- IV- V       B) III- V- II- IV-I       C) V- III- IV- II-I    D) III- I- V- IV- II

 

 

12) "kırmak" kelimesi aşağıdaki hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Bugün, kardeşinin kalbini yok yere kırdın!        B) Bu davranışlar karşısında kırılmamak elde değil.

C) Kısacık hayat, kimseyi kırmaya değmez.           D) Buna sert bir cisimle vurursan kırılır.

 

13) "bebek" ile "süt" kelimelerinin arasındaki anlam ilişkisinin benzeri hangi seçenekte vardır?

A) deve - çöl               B) at – ot                   C) orman – ağaç                         D) insan - ev

 

14)"Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli, cimri bir zenginmiş. Hiçbir kimseye iyilik etmez, hiçbir yoksula bir kuruş vermezmiş." cümlelerindeki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir

A) fakir - sinirsiz - zengin                       B) varlıklı - sakin - zengin        

C) fakir - sakin - cömert                         D) cimri - sinirsiz - cömert

 

15) "Her yan keklik ötüşü kesilmişti."

Altı çizili kelime aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) Yazın buralar hep üzüm kesilir.              B) Çocuğun eli kesildi.

C) Sularımız yine kesildi.                                    D) Kurbanda koç keseceğiz.

 

16) Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi eşsesli bir kelimedir?

A) Öleni kalanı gidip gelmeyeni.                                   B) Ben türkülerden aldım haberi.

C) Olgun bir karpuz gibi yarılır içim.                           D) Bu türkünün yüreğimde sancısı var.

 

17) "İnsan" kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?

A) İnsanlık öldü mü be ağabey !                                  B) Olanlara inanası gelmiyor insanın.

C) İnsan iki düşünüp bir söylemeli.                              D) İnsanları tanımalıyız.

 

18) "Karıştırmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Geçmişi karıştırma.                                                B) Temizlerle kirlileri karıştırma.

C) Yumurtanın sarısıyla akını karıştır.                        D) Havuç ile marulu karıştır, öyle yap.

 

19)   - Uçurtmalar göklerde uçuyordu.

   - Şişenin ağzı açık kalınca kolonya uçmuş.

   - Selden köyün köprüsü uçmuştu.

   - Yüzünün rengi uçmuş.

"Uçmak" kelimesi yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A)1                                        B) 2                             C) 3                                    D) 4

 

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma anlamı vardır?

A) Ahmetler dün bize geldiler.                         B) Dünyalar kadar malı fayda etmedi.

C) Çocuklar çok çalışıyorlar.                            D) Kitapları seviniz.

 

21) Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme yapılmamıştır?

A) Capcanlı               B) Güzel mi güzel                        C) Göze göz                  D) Çepeçevre

 

22) "Kalem böyle çalınmıştır yazıma."

  Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma." mısralarındaki altı çizili kelimeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşanlamlı (Anlamdaş)         B) Eşsesli ( Sesteş )             C) Deyim                D) Mecaz
Benzer İçerikler: