SINIFÖĞRETMENİM

4+4+4 Eğitim Sistemine Göre Tüm Dersler © 2015 *Üyelik GerektirmezAşağıdaki unsurların doğal olanlarının başına “D” yapay olanların başına “Y” harfi yazınız.

(        )   Barajlardan enerji üretebilmek için yararlanılır.

(        )   Nüfus hızla artması kentleşmeyi engeller.

(        )   Doğal ortamların yok olması bitki türlerini olumsuz etkiler.

(        )   Çevreci örgütler doğal ortamın korunmasını amaçlar.

(        )   Orman alanlarının azalması toprak kaymasına neden olur.

(        )   Bitki örtüsünün olmadığı eğimli arazilerde çığ meydana gelir.

(        )   Barajların yapılması sel felaketini önler.

(        )   Dik yamaçlara duvar yapmak çığın etkisini azaltır.

(        )   Yamaçların teraslanması depremin oluşumunu engeller.

(        )   Ulaşımın kolaylığı nüfus yoğunluğunu etkiler.

(        )   Dağlık alanlarda yerleşim sık ve yoğundur.

(        )   Tarıma elverişli alanlarda nüfus seyrektir.

(        )   Akarsu kenarları yerleşim için uygun yerlerdir.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun bölge adlarınızı yazınız.

  • Ülkemizde tahıl üretimi ___________ Bölgesi’nde yapılmaktadır.
  • Balıkçılığın en çok yapıldığı bölge __________ Bölgesi’dir.
  • Portakal, mandalina, limon gibi ürünler ________ Bölgesi’nde yetiştirilir.
  • __________ Bölgesi her mevsim yağış olur.

 

ÇOKTAN SEÇMELİ

1. “Yurdumuzun bazı bölgelerinde kış turizmi gelişmiştir.” ifadesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)  Turizmde dünyada birinci olmamıza

B)  İklimin yaşamımıza etkilerine

C)  Vatandaşların spora yoğun olarak ilgilenmesine

D)  Ekonomik faaliyetlerin sınırlı olmasına

2. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşamımızı doğrudan etkilemez?

A)  Coğrafi özellikler

B)  İklim

C)  Ulaşım

D)  Turizm

3. Yurdumuzun bölgelerinde farklı tarımsal ürünler yetiştirilmektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İklimin çeşitlilik göstermesi

B)  Farklı ekonomik faaliyetlere ilgi duyulması

C)  Sulama tekniklerinin gelişmesi

D)  Devletim tarıma destek sağlaması

4.Atalarımız, göç ettikleri yerlerde akarsu kenarlarına ve dağ yamaçlarına yerleşmiştir. Bu durum aşağıdakilerin hangisi ile açıklanır?

A)  Ulaşım yollarının kullanışsız olması

B)  Taşıtların yetersiz kalması

C)  Yeryüzü şekillerinin yerleşim alanlarına etkisi

D)  Orman alanlarının çok olması

5. Bir bölgenin coğrafi özellikleri;

I.İklim       II.         Bitki örtüsü         III.       Nüfus yoğunluğu    hangilerini etkiler?

A)  I ve II          B)  I ve III           C)  II ve III           D)  I, II ve III

 

 

6. Aşağıda coğrafi özellikleri belirtilen bölgelerin hangisi insanların yoğun olarak yaşadığı yerlerden değildir?

A)  Dağların dik yamaçları

B)  Ovalar

C)  Akarsu kenarları

D)  Deniz kıyıları

7.Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşadıkları çevreyi değiştirmesine örnektir?

A)  Ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller açmak

B)  Evlerin bodrum katlarına sığınak yapmak

C)  Yollara trafik levha ve işaretleri yerleştirmek

D)  Akarsu kenarlarına yerleşerek tarım yapmak

8. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamın yok edilmesinin sonuçlarından değildir?

A)  Orman alanlarının azalması

B)  Hayvan türlerinin yok olması

C)  İklimin değişmesi

D)  Hayvancılığın yapılması

9. Doğu Anadolu Bölgesi’nde cığ gibi afetlere sık rastlanır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ulaşımın güçlükle yapılması

B)  Dağlık alan olması

C)  Hayvancılık yapılması

D)  Karasal iklimin görülmesi

10. Erozyon aşağıdaki bölgelerin hangisinde görülür?

A)  Deniz kıyılarında

B)  Ormanlık alanlarda

C)  Eğimli arazilerde

D)  Ova ve platolarda

11. Ezgi’nin yaşadığı bölgede sel baskını çok görülmektedir. Ezgi’nin yaşadığı bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  Akarsu çoktur.

B)  Bol yağış alır.

C)  Erozyon azdır.

D)  Orman alanları azdır.

12. Damla’nın dedesi yaşadığı bölge ile ilgili bir efsane anlatmış. Efsanede heyelandan bahsedilmesi Damla’nın dikkatini çekmiş.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

A)  Geçmiş yıllarda doğal afetler sık yaşanmıştır.

B)  Doğal afetlerde insanların etkisi yoktur.

C)  Coğrafi özellikler doğal afetlerin oluşumunu sağlar.

D)  Doğal afetler toplum hayatı üzerinde etkilidir.

Aşağıdaki eki indiriniz.


Ekler Bölümünden Dosyayı İndiriniz:
DosyaDescriptionKırık Linkleri Bildiriniz!Dosya Boyutu
Bu dosyayı indir (5.snfsosyalbilgiler-blgemizitanyalm.zip)İndirmek için tıklayınız  194 Kb

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Reklam