SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2018 Üyelik Gerektirmez


Tom: We visited New York last year. (Tom: Geçen yıl New York'u ziyaret ettik.)
We stayed in a wonderful hotel. (Harika bir otelde kaldık.)
But we spent all our money in two weeks. (Fakat iki haftada tüm paramızı harcadık.)
Ann : Did you see Jane there? (Ann: Orada Jane'yi gördünüz mü?)
Tom : No, we didn't see her, but we saw Mike. (Tom: Hayır , onu görmedik fakat Mike'i gördük. )

POSITIVE

(Olumlu)

Singular (Tekil)

I walked.

 

You walked.

 

He/she/it walked.

Plural (Çoğul)

We walked.

 

You walked.

 

They walked.


 

NEGATIVE

(Olumsuz)

 

 

Full form (Tam yazılımı)

Short form (Kısa yazılımı)

Singular (Tekil)

I did not walk.

I didn't walk.

 

You did not walk.

You didn't walk.

 

He/she/it did not walk.

He/she/it didn't walk.

Plural (Çoğul)

We did not walk.

We didn't walk.

 

You did not walk.

You didn't walk.

 

They did not walk.

They didn't walk.


Past Simple soru kalıbı

SINGULAR : (Tekil :)

Did I

walk? (Yürüdüm mü?)

 

Did you

walk? (Yürüdünüz mü?)

 

Did he / she / it

walk? (Yürüdü mü?)

 

PLURAL : (Çoğul :)

Did we

walk? (Yürüdük mü?)

 

 

Did you

walk? (Yürüdünüz mü?)

 

 

Did they

walk? (Yürüdüler mi?)

 

 

Past Simple'de birçok fiilin sonuna -ed eklenir. Bunlar -Düzenli fiiller-dir.
walk --> walked
play --> played
work --> worked
cook --> cooked

Bazı -ed eklerinde kelime yapısında değişiklik olur.
cry --> cried
stop --> stopped

Bazı fiillerin Past Simple kullanımı düzensizdir.
come --> came
do --> did
eat --> ate
go --> went
have --> had
make --> made
take --> took
write --> wrote

Geçmişde olan şeylerden bahsetmek için Past Simple kullanırız.
Past Simple cümlelerde genellikle iki yıl önce, geçen ay, dün gibi belirli tarih ve zaman ifadeleri kullanırız.
I went to Spain two years ago. (İki yıl önce İspanya'ya gittim.)
She left her job last year. (Geçen yıl işini terk etti.)
Benzer İçerikler: