SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020


**Aba altından değnek göstermek: Sert görünmemekle birlikte karşısındakini üstü kapalı bir şekilde korkutmak.

**Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.

**Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.

**Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.

**Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.

**Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.

**Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.

**Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.

Çok konuşmak.

** Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.

**Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.

**Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.

**Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.

**Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.

**Çamur atmak : İftira etmek.

**Çantada Keklik : Kolay elde edilir olmak.

**Damarına Basmak : Bir kişinin zayıf tarafına dokunup onu kızdırmak.

**Damdan düşer gibi : Hiç beklenilmeyen bir zamanda, yersiz.

**Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili

**Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.

**Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.

**Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak

**El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.

**Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.

**Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.

**Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.

**Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.

**Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.

**Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.

**Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.

**Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.

**Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.

**Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.

**Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.

**Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.

**Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak.

**İç etmek : Başkasının malını kendisine ayırıp ortadan kaldırmak.

**İçli dışlı : Samimi, teklifsiz.

**İçi içine sığmamak : Sevinmek, seviçten çok heyecanlanmak. Çoşmak.

**İçine ateş düşmek: Çok büyük bir acı içinde olmak.

**Kanı kaynamak : Birden sevgi duymak, bağlanmak, sevmek, hoşlanmak.

**Kara yazı : Kötü gelecek, kötü kader.

**Kesenin ağzını açmak : Çok para harcamaya başlamak.

**Kulağı delik : Etrafında olup biteni çabucak haber alan.

**Laf ebesi : Çok söz söyleyen, herkese söz yetiştiren kimse.

**Laf işitmek : Paylanmak, azarlanmak.

**Leke sürmek : Suç atmak, üstüne suç yüklemek.

**Mahkeme duvarına benzemek : Utanması kaybolmak. Utanılacak şeyler söylendiği halde etkilenmemek.

**Makbule geçmek : Beğenilmek işe yaramak.

**Mart kedisi gibi : Çok çapkın, uçarı, azgın.

**Masal okumak : Kandırmaya çalışmak, yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışmak.

**Nal toplamak : Bir yarışta en geride kalmak, başarı gösterememek.

**Nalları dikmek : Ölmek (Hayvan için) kaba kimseler için.

**Ne baş belli ne ayak : Herşey birbirine girmiş, karışık durumda. kimin ne olduğu, ne yaptığı belli değil.

**Ne oldum delisi : Sonradan görmüş, şımarık, ummadığı zenginlik ve şöhrete aniden kavuşturmaktan aşırı derecede şımarmak.

**Ocağına düşmek : Bir kimsenin yardımını dilemek.

**Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek.

**Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.

**Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.

**Öküz altında buzağı aramak : Fesat düşünce ürünü...
alakasız sebeplerle umulmadık şeylerden şüphelenmek...önyargılı, bencil ve birazda fesat kişilerin sahip olduğu bir özelliktir, hiç katlanılmaz

**Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.

**Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.

**Örümcek kafalı: Yeniliklere düşman, hiç bir şekilde yenilikleri kabul etmeyen, eskiye körü körüne bağlı olan. Tutucu.

**Pabuç bırakmamak : Hiç bir şeyden korkmamak, çekinmemek, yılmamak.

**Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.

**Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.

**Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.

**Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi

**Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.

**Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.

**Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.

**Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.

**Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.

**Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.

**Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.

**Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.

**Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.

**Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.

**Şom ağızlı : Olayları kötü yorumlayan, felaket haberleri veren ve verdiği haberlerin hakikat olmasından korkulan kimse.

**Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek.

**Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.

**Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.

**Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.

**Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.

**Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.

**Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer.

**Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.

**Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.

**Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.

**Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.

**Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.

**Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.

**Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.

**Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.

**Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.

**Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.

**Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse.

**Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.

**Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.

**Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.

**Zılgıt yemek : Azarlanmak. Çokça paylanmak.

**Zıvanadan çıkmak : Delirmek, akli dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak, taşkın hareketlerde bulunmak.

**Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.

**Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.


Comments  

 
+2 #24 OrduÜnye 2020-01-31 16:18
hala burada bu ödevle uğraşıyorum çok saolun hocam :"<
Quote
 
 
+1 #23 OrduÜnye 2020-01-31 15:42
teşekkürler çok işime yaradı.
BURADAN OKUL MÜDÜRÜMÜZÜN ALLAH BELASINI VERSİN DEMEK İSTİYORUM
Quote