SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Üyelik Gerektirmez**Aba altından değnek göstermek: Sert görünmemekle birlikte karşısındakini üstü kapalı bir şekilde korkutmak.

**Acem kılıcı gibi olmak : Karşıt olan iki tarafa da onların yanındaymış gibi görünmek.

**Açık kapı bırakmak : Sorunlar görüşülürken kestirip atmadan ileride anlaşma olabilecek sözler söylemek, uygun davranışlarda bulunmak.

**Ağzında bakla ıslanmamak : Sır saklayamamak.

**Bal dök yala: Her taraf temiz, her taraf dikkat çekecek kadar temiz.

**Baldırı Çıplak : İşi gücü olmayan, serseri sataşmak için bahane arayan.

**Balık kavağa çıkınca: Gerçekleşmesi hiç bir zaman mümkün olmayan işler söylenir.

**Baş ütülemek : Dırdır ederek kişiyi huzursuz etmek.

Çok konuşmak.

** Cami yıkılmış ama mihrap yerinde: Kadınlar için kullanılır. Yaşlandığı halde güzelliğini kaybetmemiş, hala alımlı.

**Can kulağı ile dinlemek : Aşırı bir dikkat ile dinlemek.

**Cebi delik : Cebinde para bulunmayan. Para tutmayan.

**Çalmadan Oynamak : Çok neşeli olmak, neşesini hareketleri ile belli etmek.

**Çam devirmek : Karşısındakini üzecek, kıracak bir söz söylemek.

**Çamur atmak : İftira etmek.

**Çantada Keklik : Kolay elde edilir olmak.**Damarına Basmak : Bir kişinin zayıf tarafına dokunup onu kızdırmak.**Damdan düşer gibi : Hiç beklenilmeyen bir zamanda, yersiz.**Dış kapının dış mandalı : Uzaktan ilgili**Dilli Düdük : Çok konuşan, geveze.**Eceline Susamak : Ölümle sonuçlanabilecek, çok tehlikeli işlere girmek.**Ekmeğine kan doğramak : Üzüntü ve sıkıntı içinde olmak**El Etek Çekmek : O işle artık hiç uğraşmamak.**Eline Eteğine Doğru : Namussuz değil, hırsızlığı yok.**Fare Düşse Başı Yarılır : Her taraf bomboş, yoksulluk hüküm sürüyor.**Fırıldak gibi dönmek : Kendi çıkarı için her şekle, her kalıba girmek.**Fink Atmak : Gönlünce gezmek, eğlenmek, çok neşelenmek, hoplayıp zıplamak.**Gece silahlı gündüz külahlı : Etrafındakilere iyi görünüp, kimseye sezdirmeden kötü işler yapan, uygunsuz kimse.**Gemi aslanı : Bir işe yaramayan, bir sorumluluk almayan gösterişli kimse.**Göbeği çatlamak : Bir işi öğrenmek için çok büyük gayret göstermek.**Gün görmüş : İyi günler yaşamış, önemli görevler yapmış, hatırı sayılır. Tecrübeli.**Hanım evladı : Nazlı, üstüne düşerek büyütülmüş.**Hapı yutmak : Kötü duruma düşmek.**Havanda su dövmek : Boş uğraşlarda bulunmak, Boşa çalışmak.**Irağı yakın etmek : Güçlükleri ortadan kaldırmak.**Isıtıp ısıtıp önüne koymak : Bilinen bir şeyi bir daha bir daha anlatmak.**İç etmek : Başkasının malını kendisine ayırıp ortadan kaldırmak.**İçli dışlı : Samimi, teklifsiz.**İçi içine sığmamak : Sevinmek, seviçten çok heyecanlanmak. Çoşmak.**İçine ateş düşmek: Çok büyük bir acı içinde olmak.**Kanı kaynamak : Birden sevgi duymak, bağlanmak, sevmek, hoşlanmak.**Kara yazı : Kötü gelecek, kötü kader.**Kesenin ağzını açmak : Çok para harcamaya başlamak.**Kulağı delik : Etrafında olup biteni çabucak haber alan.**Laf ebesi : Çok söz söyleyen, herkese söz yetiştiren kimse.**Laf işitmek : Paylanmak, azarlanmak.**Leke sürmek : Suç atmak, üstüne suç yüklemek.
**Mahkeme duvarına benzemek : Utanması kaybolmak. Utanılacak şeyler söylendiği halde etkilenmemek.**Makbule geçmek : Beğenilmek işe yaramak.**Mart kedisi gibi : Çok çapkın, uçarı, azgın.**Masal okumak : Kandırmaya çalışmak, yalanlar söyleyerek kandırmaya çalışmak.**Nal toplamak : Bir yarışta en geride kalmak, başarı gösterememek.**Nalları dikmek : Ölmek (Hayvan için) kaba kimseler için.**Ne baş belli ne ayak : Herşey birbirine girmiş, karışık durumda. kimin ne olduğu, ne yaptığı belli değil.**Ne oldum delisi : Sonradan görmüş, şımarık, ummadığı zenginlik ve şöhrete aniden kavuşturmaktan aşırı derecede şımarmak.**Ocağına düşmek : Bir kimsenin yardımını dilemek.**Ok yaydan çıktı : Ahlaksız duruma gelmek, namusunu kaybetmek. Sokağa düşmek.**Oturduğu dalı kesmek: Çıkarlarını sağladığı kaynağa zarar vermek.**Ödü patlamak : Çok korkmak, ummadığı anda gelen bir etkiyle çok korkmak.**Öküz altında buzağı aramak : Fesat düşünce ürünü...
alakasız sebeplerle umulmadık şeylerden şüphelenmek...önyargılı, bencil ve birazda fesat kişilerin sahip olduğu bir özelliktir, hiç katlanılmaz**Ölmüş eşek arıyor ki nalını söksün: Çok cimri. Her şeyden çıkar sağlamaya çalışan kimseler için söylenir.**Önüne düşmek : Yol göstermek, Rehberlik etmek.**Örümcek kafalı: Yeniliklere düşman, hiç bir şekilde yenilikleri kabul etmeyen, eskiye körü körüne bağlı olan. Tutucu.**Pabuç bırakmamak : Hiç bir şeyden korkmamak, çekinmemek, yılmamak.**Parmak ısırmak : Şaşırmak. Hayranlıktan şaşırıp kalmak.**Parsayı toplamak : Harcanan bir emeğin karşılığını almak. hak edileni almak.**Papaz uçurmak : İçki alemi yapmak.**Rayına oturmak : İşin yoluna girmesi**Rest çekmek : Kesin olarak olmaz demek.**Rol oynamak : Etkili olmak, işin olmasına etki yapmak.**Ruhu duymamak : Yapılan işin hiç farkında olmamak, sezinlememek.

**Saman alevi gibi parlamak : Birden kızıp köpürmek, çok kısa zamanda hırsı geçmek.

**Sepet havası çalmak : İşinden atmak, işine son vermek. Kovmak.

**Sıfırı tüketmek: Hiç bir şeyi kalmamak, bütün imkan ve gücünü kaybetmek.

**Sinek avlamak : İşi veya müşterisi olmadığı için boş oturmak. İşsiz kalmak.

**Şamar oğlanı : Herkesin kolayca sataştığı, dövdüğü, hıncını aldığı kimse.

**Şeytan görsün yüzünü : O kimse ile birlikte olmayı kesinlikle istemiyorum. onu sevmiyorum, görmek istemiyorum.

**Şifayı bulmak : Hasta olmak, hastalanmak.

**Şom ağızlı : Olayları kötü yorumlayan, felaket haberleri veren ve verdiği haberlerin hakikat olmasından korkulan kimse.

**Tabana kuvvet : Binilecek vasıta bulunamadığı için gidilecek yere yürümek.

**Tahtası eksik : Sersem, budala, akılsız.

**Tamtakır kuru bakır : İçi bomboş, boşaltılmış, cebinde parası yok, züğürt.

**Taş atmak : Bir kişiye söz dokundurmak, sitem etmek için söz dokundurmak.

**Ucu ucuna getirmek : Ancak yetişir olmak, hiç fazlası olmamak.

**Ulu orta konuşmak : Düşünmeden söylemek, rastgele söylemek.

**Uzun hikaye: Konunun ayrıntıları pek çoktur. Anlatırsa çok uzun sürer.

**Uzun boylu : Ayrıntılarını hesap ederek, etraflıca, uzun uzadıya.

**Üç buçuk atmak : Korku içinde bulunmak. Korkmak.

**Üçe beşe bakmamak : Çok fazla pazarlık etmeden alış veriş yapmak.

**Üstüne bir bardak su içmek : Bir alacaklının alacağından umudunu kesmek.

**Üzerine tuz biber ekmek : Bir kimsenin acısına fazlalaştıracak, derdini derinleştirecek davranışlarda bulunmak.

**Verip veriştirmek : Ağzına gelen her şeyi söylemek. Ağır konuşmak, ileri geri söylenmek.

**Veryansın etmek : Birinin hakkında atıp tutmak. O kişiye acımadan insafsızca saldırıda bulunmak.

**Vız gelmek : Önemsiz görünmek. Aldırış etmemek.

**Volta atmak: Aşağı yukarı gidip gelmek. Amaçsız dolaşmak.

**Yabana atmak : Önemsiz bulmak, önem vermemek.

**Yağlı müşteri: Çok alış veriş yapan, çok para bırakan kimse.

**Yaka silkmek : Bıkmak, usanmak.

**Yan çizmek : Kendisine verilen işin sorumluluğunu yüklenememek, sorumluluktan kaçmak.

**Zemheri zürefası : Çok soğuk havada ince bir elbise giyerek gezen.

**Zılgıt yemek : Azarlanmak. Çokça paylanmak.

**Zıvanadan çıkmak : Delirmek, akli dengesini kaybetmek. Çok öfkelenmek, kızmak, taşkın hareketlerde bulunmak.

**Zokayı yutmak : Aldatılmak. Zarara uğramak.

**Zurnanın zırt dediği yer : Yapılmakta olan işin en hassas yeri, can alıcı yer.Yorumlar  

 
+4 #21 Taekwondocu 21-01-2019 10:49
Saolun çok teşekkürler
Alıntı
 
 
+4 #20 Guest 21-01-2019 10:28
Teşekkürler
Alıntı
 
 
-2 #19 Miraç Karaman 22-10-2018 20:13
Çok İşime Yaradı Elerinize Sağlık. :D :D :lol: :lol: :zzz :zzz :P :roll: :sigh: :oops: :-| :cry: :cry: :oops:
Alıntı