SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik GerektirmezA-) Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.

1-(   ) Muz , her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde üretilen bir tarım ürünüdür.

2-(   ) Zeytin, Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişir.

3-(   ) Tarımda modernleşme, üretimdeki verimlilik ve kaliteyi arttırır.

4-(   ) Muz, buğday ve incir Karadeniz Bölgesi’nin en önemli tarım ürünleridir.

5-(   ) Turizm faaliyetlerinin geliştiği bölgelerde ticaret de gelişir.

6-(   ) Bir bölgenin coğrafi özellikleri, bölgedeki ekonomik faaliyetleri etkilemez.

7-(   ) Bir bölgedeki ekonomik faaliyetlerin meslek gruplarıyla ilişkisi yoktur.

8-(   ) Doğal kaynaklar bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri belirler.

 

B-) Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili cümlelere uygun biçimde yerleştiriniz.

ithalat         ihracat         rafineri         girişimci        İç Anadolu          üretim

1-) ………………………, yeni iş alanları oluşturarak ülke ekonomisine katkıda bulunan insandır.

2-) Bir ülkenin başka bir ülkeden mal veya ürün almasına ………………………………….. denir.

3-) Bir ülkenin  başka  bir ülkeye mal veya ürün satmasına…………………………………denir.

4-)……………………… ham petrolün işlenip, benzin, mazot, gazyağı, fuel-oil gibi daha kullanışlı petrol ürünlerine dönüştürüldüğü fabrikadır.                                              

5-) Yurdumuzda buğday en çok ………………………………..Bölgesi’nde yetişir.

6-) ………………….. insanların çeşitli kaynakları işleyerek ürün elde etmesidir.

 

C-) Aşağıda verilen sorulardaki doğru olan seçenekleri işaretleyiniz.

S-1) Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars platosu gibi yaz yağışı görülen yerlerde aşağıdaki hayvancılık

Türlerinden hangisi daha yaygın olarak yapılır?

a-) Kümes hayvancılığı         b-) Büyükbaş hayvancılık      c-) İpek böcekçiliği        d-) Küçükbaş hayvancılık          

 

S-2) Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi yaz turizminden diğerlerine göre daha fazla gelir sağlar?

a-) Karadeniz                      b-) Doğu Anadolu                    c-) İç Anadolu                 d-) Akdeniz

                                   

S-3) Karadeniz Bölgesinde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine dayalı sanayi kuruluşu, ham madde yetersizliği nedeniyle kurulamaz?

a-) pamuk                                b-) mısır                             c-) pirinç                        d-) fındık

             

S-4) Aşağıdaki tarım ürünü ve yetiştirildiği bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a) Akdeniz - muz       b) Doğu Anadolu - çay     c) İç Anadolu - buğday         d) Karadeniz – fındık

 

S-5) Aşağıda verilen ürünlerden hangisi, ülkemizde en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetişir?

a-) zeytin                           b-) ayçiçeği                          c-) pamuk                             d-) mısır

S-6) Ülkemizde tarımın geliştirilmesi ve topraktan alınan verimin arttırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılacak çalışmalardan değildir?

a-) Kaliteli tohum kullanılması                            b-) Toprağın eğim yönünde sürülmesi                                  

c-) Sulama kanallarının açılması                         d-) Toprak bakımının yapılması

 

S-7) Sanayinin kurulabilmesi için belirlenmiş bazı koşullar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu koşullardan biri değildir? 

A-) ham madde                    b-) enerji kaynağı                 c-)  nüfusun yoğunluğu              d-) sermaye     

 

S-8) Kömür, doğal gaz ve petrol gibi yakıtlar kullanılarak elektrik üretimi yapılan santral aşağıdakilerden hangisidir?

a-) güneş santralleri        b-) hidroelektrik santralleri        c-) atom santralleri         d-) termik santral                    

                  

S-9) “Ülkeler arasında yapılan ticarete ………………….denir” cümlesini hangi sözcük tamamlar?

a-) dış ticaret                     b-) iç ticaret                              c-) ticaret                     d-) iç alım

 

S-10) Bir ziraat mühendisi aşağıda verilen bölgelerden hangisinde daha az iş imkanı bulur?

a-) İç Anadolu                     b-) Akdeniz                      c-) Doğu Anadolu                  d-) Karadeniz

  

S-11) Özel alanlarda, her mevsimde taze sebze ve meyveleri üretme işine ……………….denir.

a-) çiftçilik                     b-) sebzecilik                         c-) meyvecilik                    d-) seracılık              

                                                                              

S-12) Ekonomik faaliyetlerin gelişmesindeki en etkili unsur hangisidir?

a-) ham madde                  b-)  insan                            c-)  para                              d-) fabrika                 

 

S-13) Aşağıdakilerden hangisinin yurdumuz ekonomisine katkısı en azdır?

a-)  balıkçılık                 b-) turizm                             c-) tarım                          d-) sanayi                

 

S-14) Aşağıdakilerden hangisi, ülke ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı bacasız sanayi olarak adlandırılır?

a-) eğitim                        b-) hayvancılık                        c-) tarım                  d-) turizm             

 

S-15) İpek böcekçiliğinin en yaygın olduğu bölge hangisidir?

a-) Ege                             b-) Marmara                         c-) Akdeniz                     d-) Karadeniz

 

S-16) Siirt, Batman ve Adıyaman çevresinde hangi alanda üretim yapılmaktadır?

a-) petrol                         b-) bakır                             c-) krom                             d-) linyit

CEVAP ANAHTARI

A-DOĞRU YANLIŞ

1

2

3

4

5

6

7

8

Y

D

D

Y

D

Y

Y

D

 

B-) BOŞLUK DOLDURMA

 

1

2

3

4

5

6

girişimci

ithalat

ihracat

rafineri

İç Anadolu

üretim

 

 


C-) ÇOKTAN SEÇMELİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

B

D

A

B

C

B

C

D

A

C

D

B

A

D

B

A

 COMMENTS_LIST_HEADER  

 
+1 #16 yazması zor asıl Monday, 19 December 2016
:oops: :oops: :oops: :oops:
BUTTON_QUOTE
 
 
+5 #15 yalnız kız Saturday, 16 July 2016
çoooooooook kolay bebek yapar :P :P :P
BUTTON_QUOTE
 
 
+1 #14 yalnız kız Saturday, 16 July 2016
çoooooooooooooo oooooooook basit bebek yapar :P :P :P
BUTTON_QUOTE