SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Tepkime Denklemi

Kimyasal tepkimeler tepkime denklemi ile ifade edilir. Tepkimenin başından itibaren bulunan ve kimyasal değişime uğrayan maddelere girenler denir. Giren maddelerin kimyasal yapısının değişmesiyle oluşan maddelere ürünler denir. Tepkime denkleminde, gerçekleşen değişimin yönünü ifade etmek için tepkime oku kullanılır.

Tepkime Türleri Doğada gerçekleşen tepkimelerin sayısı çok fazla olduğu için, tepkimeler bazı ortak özelliklerine göre gruplanır ve bu gruplar tepkime türü olarak adlandırılır. Yanma tepkimeleri ve asit-baz tepkimeleri tepkime türlerinden bazılarıdır.

Yanma Tepkimeleri Günlük hayatta kullandığımız yanma olayı, kimyasal anlamda kullanılan yanma tepkimelerini tam olarak açıklamaz. Kimyasal anlamda yanma tepkimeleri; girenlerinden biri oksijen olan tepkimeler olarak tanımlanır. Metan gazının yanması, demirin paslanması, oksijenli solunum ve suyun oluşumu tepkimelerinde girenlerden biri oksijen olduğu için bunlar birer yanma tepkimesidir.