SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Kimyasal Tepkimelerde Kütle Korunumu

Kimyasal tepkimelerde atomların birbiriyle kurduğu bağlar değişir; fakat bağları değişen atomların sayısında bir değişim görülmez. Diğer bir deyişle, tepkimenin başından itibaren ortamda bulunan elementler ve bu elementlerin atom sayıları aynıdır. Bu nedenle, tepkimeye giren maddelerin kütlesi ile tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütlesi birbirine eşittir.