SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Koninin temel elemanları tepe noktası, ana doğru, taban, eksen, yükseklik ve yanal yüzeydir. Bir düzlemde dairesel bölge ile dairenin merkezine diklik oluşturacak şekilde bu düzlemin dışında bir T noktası alalım.

Dairesel bölgenin çevresindeki tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucu oluşan geometrik cisme dik koni denir. Dairesel bölgeye koninin tabanı, dışındaki noktaya koninin tepe noktası denir. Koninin tepe noktasından dairesel bölgenin merkezine inen dik doğru parçasına yükseklik denir. Yükseklik aynı zamanda koninin eksenidir. Dairesel bölgenin çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzeye yanal yüzey denir.