SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
KONUŞMA

23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi'nin açılış günüdür. Her 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birlikte kutlarız.

Egemenlik yönetme yetkisidir. Ulusal egemenlik; yönetme yetkisinin ulusta olmasıdır. Osmanlı imparatorluğu döneminde egemenlik padişah­ta idi. Padişah ülkeyi dilediği gibi yönetirdi. imparatorluğun son yıllarında padişahlar rahatlarını düşündüler. Yurt bakımsız kaldı. Ülke sorunları yüzüs­tü bırakıldı. Bu sırada Birinci Dünya Savaşı başladı. Savaş dört yıl sürdü. Bizimle birlikte olanlar savaşta yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenil­miş sayıldık. Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Padişah ve yandaşları ülkenin paylaştırılmasına ses çıkarmadılar.

Mustafa Kemal Paşa Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul’dan Samsun'a 19 Mayıs 1919 günü geldi. Samsun'dan Amasya'ya, oradan Erzurum'a ve Sivas’a gitti. Sivas ve Erzurum'da kongreler topladı. Mustafa Kemal Paşa egemenliğin ulusta olduğuna inanıyordu. Bu inançla «Ulusu yine ulusun gücü kurtaracaktır. Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir» diyordu. Yurdun dört bir yanından seçilip gelen temsilciler - milletvekilleri - Ankara'da 23 Nisan 1920 günü toplandılar.

İlk Büyük Millet Meclisi'nin toplandığı yapı Ankara'da Ulus Alan'ından istasyona giden caddenin başındadır. Bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi olan bu yapı tek katlıdır. O yıllar ülkemiz yokluk yoksulluk içindeydi. Milletvekillerinin oturduğu sıralar bir okuldan getirildi. Meclis gaz lambası ile aydınlanıyor, soba ile ısınıyordu. Top seslerinin Ankara'da duyul­duğu zamanlarda bile meclis düzenli toplandı.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızla ilgili bütün kararlar bu mecliste alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde ulusumuz dünyaya Ulusal Kurtuluş Savaşı dersi verdi. Ezilen uluslara kurtuluş yolunu açtı. Bağımsızlık savaşının öncüsü olan kurtuluş savaşımız yeryüzünün öteki uluslarına örnek oldu.

23 Nisan 1920 ilk Büyük Millet Meclisi'mizin toplandığı gündür. 23 Nisan, ulusun yönetme yetkisini kullanmaya başladığı gündür. Bu gün Milli Egemenlik Bayramı'mızdır.

23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram şenliklerine son yıllarda yabancı ulus­ların çocukları da katılmaya başlamıştır. Atatürk çocuklara çok değer verir, gezilerinde okullara uğrar, ders dinler, sorular sorardı. «Bugünün küçükleri yarının büyükleridir.» diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öğrencilere bırakılması geleneğini başlattı. 23 Nisan'da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara bırakılır. Bu güzel gelenek her yıl yinelenir. Her 23 Nisan'da yurdumuz bir bayram alanı olur. Çocuklar törenlerde konuş­malar yaparlar, şiirler okurlar. Gece fener alayları düzenlenir.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı egemenliğin ulusta olduğu düşüncesinin kabul edildiği gündür. Çocuk bayramımızdır. Yarının büyükle­ri olan siz çocukların bayramıdır.

 

 

Sevgili Arkadaşlar;

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür.. Atatürk, 23 Nisan gününü, bayram yapalım diye biz çocuklara armağan etmiştir.

Meclisimiz, Kurtuluş Savaşı’nın en ateşli günlerinde açıldı. Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü durumu, düşmanlarımızın yurdumuzu paylaşmak için topraklarımıza nasıl saldırdıklarını ve Atatürk’ün Samsun’a, Amasya’ya Erzurum’a ve Sivas’a hangi zor şartlar altında gittiğini hepiniz biliyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk, düşmanı topraklarımızdan, ancak savaşarak atacağımıza inanıyordu. Bu nedenle, ülkemizin ileri gelenlerini bir meclis çatısı altında toplamak için var gücüyle çalıştı. 23 Nisan 1920 günü, Ankara’da ilk Meclis Toplantısı yapıldı. Padişah İstanbul’da, milletin vekilleri ise Ankara’daydı. Artık padişahın hiçbir etkinliği kalmamıştı. Çünkü bu millet, ulusal egemenliğini kazanmak istiyordu. Bütün kararları meclis veriyor ve padişahı devreden çıkarıyordu. Sonunda Kurtuluş Savaşımız kazanılmış, Ulusal egemenliğimiz ise padişahın elinden alınıp, milletimize verilmişti.

Ulusal kelimesi ulustan türemiştir. Ulus, aynı zamanda Millet kelimesinin de karşılığıdır. Aralarında dil, duygu, gelenek ve görenek birliği olan insanlar topluluğuna ulus, ya da millet diyoruz. Egemenlik ise; hâkim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamına gelir.

Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden şunları anlayabiliriz; Ulusu meydana getiren insanların, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurması. Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olması düşünülemez. Ulus, yani millet, yetkisini vekilleri aracılığı ile kullanmaktadır. Kim bilir belki de, gelecekte milletimiz, kendisine vekil olmak için bizlere de yetki verebilir.

Bu büyük bayram, hepimize kutlu olsun!..

 

23 NİSAN

23 Nisan 1920 günü. Büyük Millet Meclisi

 Ankara'da toplanarak ulusun egemenliğini

 ilan etmişti. O heyecanlı günü yaşamış olan

 bir büyüğümüz şunları anlatıyor :

O gün, şimdiki Ulus Meydanında bir tabur piyade sıralanmıştı. Askerlerin arkasında da Ankaralılar toplanmıştı.

Saat on dörtte, birkaç yüz kişilik bir kafile, başlarında Mustafa Kemal olduğu halde Taşhan'a iniyordu. Bu bir avuç insan, yok edilmek istenen bir ulusu kurtarmak için birleşmişlerdi. Hepsinin ümidi de Mustafa Kemal'de idi.

Büyük Millet Meclisi olarak kullanılacak taş binanın pencerelerine ufak bayraklar asılmıştı. Binada başka bir olağanüstü durum göze çarpmıyordu. Sağdaki küçük kapıdan, önce Mustafa Kemal, mebuslar içeriye girdiler. Bir koridoru geçtikten sonra sağdaki salona girdiler. Salonda tahta bir kürsü tam kapının karşısına konmuştu. Oturmak için de okul sıraları dizilmişti. Salonu ısıtmak için bir soba kurulmuştu. Sobada eğri büğrü bir kaç boru yükseliyordu. Tavanda da bir gaz lambası sallanıyordu.

Herkes yerine oturunca, Sinop mebusu olan yaşlı bir zat başkanlık kürsüsüne geldi. Meclisi açtı. Onun bu sırada yaptığı konuşma heyecanla dinlendi.

Meclisin ertesi günkü toplantısında, Mustafa Kemal, Mondros Mütarekesinden beri geçen olayları açıkladı. Bundan sonra Büyük Millet Meclisi'nin hak ve yetkilerini belirten bir teklifi Meclise sundu. Bunun kabul edilmesiyle Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kazandı. O günkü toplantıda Mustafa Kemal Birinci Başkan seçildi. Böylece Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu.

DOĞANKARDEŞ  Dergisi'nden

 

23 NİSAN

23 Nisan’ı biz,

Sevinçle bekleriz.

Bayrak, zincir, fenerle,

Sınıfları süsleriz.

 

Okullar tabur tabur,

Törenlere giderler.

Trampetler çalarak,

Yavrukurtlar geçerler.

 

Müsamere, oyunlar,

Şenletir bu haftayı.

Unutmayız hiçbir gün,

Şanlı büyük Ata’yı

Melahat UĞURKAN

EGEMENLİK BAYRAMI

Egemen bir milletin,

Coştuğu bir gündür bu.

Yurduma hürriyetin,

Koştuğu bir gündür bu...

 

Başımızda Atatürk,

Ülkümüz yüce Türklük,

Milletimin en büyük,

Sevdiği bir gündür bu...

 

Bugünleri gösteren,

23 Nisan'ı veren,

Büyük Atam diyor ki:

«Türk, çalış öğün, güven...»

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

23 NİSAN

Biz dünyaya gelmeden

Her yeri düşman almış.

Atatürk düşmanları,

Yurdumuzdan çıkarmış

 

23 Nisan günü

Meclis kuruldu diye,

Büyük bayram verilmiş

Çocuklara hediye.

 

Gülelim eğlenelim

Kutlayalım bayramı

Verelim hep el ele

Yükseltelim vatanı.

Melahat UĞURKAN

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bize gelen bizim bayram.

Yükseldi bak ünümüz,

Yirmi üç Nisan bizim

En şerefli günümüz.

 

Al bayrağı açalım,

Gel gidelim törene

Bin teşekkür bizlere,

Bu günleri verene.

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi üç Nisan demek

İ. Hakkı SUNAT

 

TÜRK ÇOCUĞU DİYOR Kİ

BENİM BAYRAMIM

İşte benim bayramım,

Sevinçten uçuyorum.

Sabah erkenden kalkıp

Okula koşuyorum.

        Bak elimde bayrağım

        Alana yürüyorum.

        Sevinçten uçacağım.

        Kendimi kutluyorum.

Sevinçten uçacağım,

Boşlukta duruyorum.

Hep onu anacağım,

Atama yürüyorum.

Hakkı ÇEBİ

 23 NİSAN
Sanki her tarafta var bir düğün
Çünkü en şerefli en mutlu gün
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan
İşte bugün bir meclis kuruldu
Sonra hemen padişah kovuldu
Bugün 23 Nisan Hep
neşeyle doluyor insan
Bugün Atatürk'ten bir armağan
Yoksa tutsak olurduk biz inan
Bugün 23 Nisan
Hep neşeyle doluyor insan.
SÖZ-MÜZİK S.EGÜZ

KLİP-Murat ÖNAL

Seneler kutlu bana,

Aylar umutlu bana.

Her an haykırıyorum :

Türk'üm ne mutlu bana.

Cesaretim candadır.

Şöhretim dört yandadır,

Benim bütün cevherim,

Nabzımdaki kandadır.

 

Tarihten eski yaşım, Harpte eğilmez başım, Toplar can yoldaşımdır, Silahlar arkadaşım.

İzmir benim, Van benim

Şeref benim, şan benim,

Kars, Erzurum, Erzincan,

Konya Ardahan benim.

Yurda nasıl doyarım?

Uğruna can koyarım,

Ona, bir yan bakanın,

Gözlerini oyarım.

 

Türk, dünyada bir tektir, Milletlere örnektir, Türklüğün meşalesi Asla sönmeyecektir.

Halil SOYUER

       

 

23NİSAN

Vatan tehlikedeydi; Atatürk karar verdi:

«Vatan kurtaracak yine millettir» dedi.

Ankara'da bir Meclis toplayıp kurmak için,

Günlerce, haftalarca, çalıştı, için için.

İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi,

Ankara'dan yükseldi Türk'ün gürleyen sesi.

Çocuklar! bayram yapın, sevinin ve haykırın,

Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın!

Çocuklar bilin ki siz koca bir cihansınız.

Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.

Doğan güneş sizindir yıldızla ay sizindir,

Artık vatan sizindir, artık saray sizindir.

Ey gül yüzlü çocuklar, gülün, koşun, ileri,

Hayatta durak yoktur; ya ileri ya geri.

Coşkun bir rüzgar gibi ufukları aşınız!

Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız!

Temiz olsun kalbiniz, çelik olsun kolunuz!...

Şen olsun bayramınız, aydın olsun yolunuz!...

Neşenizle bu yurdu aydınlatın her zaman,

Sizindir bu ünlü gün, ünlü 23 Nisan.

23 NİSAN

23 Nisan...

Yurdu koruyan,

Yarını kuran,

Sen ol çocuğum.

     Eskiyi unut,

     Yeni yolu tut,

     Türklüğe umut,

      Sen ol çocuğum.

Bizi kurtaran,

Öndere inan,

Sözünü tutan,

Sen ol çocuğum.

     Küçüksün bugün,

     Yarın büyürsün

     Her işte üstün

     Sen ol çocuğum.

Çalışıp öğren,

Her şeyi bilen

Yurduna güven

Sen ol çocuğum.

Hasan Ali YÜCEL

HOŞ GELDİN 23 NİSAN

Günlerdir yolunu bekledik durduk.

Sen geleceksin diye çiçek açtı,

Bahçelerdeki bütün ağaçlar.

          Leylekler yuvalarına döndü

          Toprak ısındı, uyandı karıncalar.

          Çoluk çocuk yollara döküldü.

Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,

Bayraklarla süsleniyor balkonlar.

Caddelere taklar kuruluyor,

Bizim marşı çalıyor bandolar.

Nasıl sevinmeyelim geldiğine?

Okulda bayram, evde bayram,

Sokakta bayram...

          Hoş geldin, 23 Nisan!

          Sana gözlerimizden sevinç,

          Bahçelerimizden bahar getirdik

          Bari hemen bitivermese bu yolculuk.

          Seni kucaklamaya geliyor bugün,

          Köyler, şehirler dolusu çocuk.

Ş. Enis REGÜ

 

23 NİSAN

Egemenlik bizimdir,

Düğün şenlik bizimdir,

Bu esenlik bizimdir,

Geldi 23 Nisan

 

Coşalım, sevinelim,

Süslenip giyinelim,

Coşkuyla övünelim,

Geldi 23 Nisan

 

Bayrakları alalım,

Alanlara dalalım,

Hepimiz bir olalım,

Geldi 23 Nisan.

Hadi BESLEYİCİ

BİZİM BAYRAMIMIZ

Bu gelen bizim bayram,

Yükseldi bak ünümüz.

Yirmi Üç Nisan bizim

En şerefli günümüz!

 

Al bayrağı açalım,

Gel, gidelim törene.

Bin teşekkür, bizlere

Bugünleri verene.

 

Bizim için harcanan

Boşa gitmez bu emek.

Çünkü her Türk çocuğu

Yirmi Üç Nisan demek.

İ.Hakkı TALAS

23 NİSAN

23 Nisan geldi,

Dalgalansın bayraklar.

Bayramı ağaç bildi,

Kıpırdadı yapraklar.

 

Hakkındır güzel çocuk,

Oyna, sevin, hiç durma.

Şenlensin dört bir bucak

Çalınsın davul, zurna.

 

Tutuşalım el ele,

Bir yere toplanalım.

Ata’mızı bak hele,

Tekrar, tekrar analım.

Kıymetini kim bilmez

Eşsiz, güzel vatanın.

Ruhuna leke gelmez,

Bu toprakta yatanın.

 

Okulumuz süslensin,

Bayrağımız yükselsin.

Kore’deki şehitler,

Bugün bayrama gelsin.

 

Bakma küçük çağına,

Sen, kahraman bir ersin.

Tanrı, Türk çocuğuna

Çok bayramlar göstersin.

İbrahim CESUR

 

DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI

Kiminin saçı siyah,

Kiminin saçı sarı...

Ankara’da buluştu,

Dünyanın çocukları.

       Her Yirmi Üç Nisan’da

       Tekrarlanır bu olay.

       Buluşma nedenini,

       Açıklamak çok kolay.

Bu kocaman dünyada

Ülke sayısı çoktur.

Oysa ki hiç birinin

Çocuk Bayramı yoktur.

       Dünyanın çocukları

       Yurdumuza koşuyor,

       Her Yirmi Üç Nisan’da

       Cıvıldaşıp coşuyor.

Türkiye konuklarla,

Kalpler sevgiyle dolsun.

Dünya Çocuk Bayramı

Herkese mutlu olsun!

Altan ÖZYÜREK

EGEMENLİĞİN TADI

Bundan yıllar önce,

Talihimiz ters dönünce;

Soldurdular yurdumuzda

Açan bütün çiçekleri;

Önümüzde, ardımızda,

Uçan ölüm böcekleri.

       Kan rengindeydi ilkbahar,

       Bal yapamadı arılar.

       Kuş seslerinin yerine

       Top sesiyle yankılandı

       Yaslı bağlar, sisli dağlar.

İşte böyle bir sırada,

Atatürk’üm Ankara’da

Kurdu yeni bir hükümet.

Egemenliğin tadını,

Tattı o günden bu yana,

Tarihlerin ay yıldızı.

       Al bayrağında parlayan

       Düşmanın bile övdüğü,

       Türk adlı büyük millet.

M.Necati ÖNGAY

ÇOCUK BAYRAMI

Yirmi Üç Nisan bugün,

Çocuklara mutlu gün,

Sevinin, koşun, gülün,

Yirmi Üç Nisan bugün...

 

Tanrı seni korusun,

Yiğit Türk çocuğusun,

Ne hakan var, ne sultan,

Egemenlik ulusun...

 

Cana taze can katan,

Şirin yurdun hür vatan,

Dünya durdukça koru,

Damarında soylu kan...

 

Yurt çalışmak bekliyor,

Bilgi, âhlak bekliyor,

Şeref burcunda bizi,

Şanlı bayrak bekliyor...

Rifat GÖKÇEN

ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU...

Daha bir ballanır uyku

Çocuklar kardeş oldu mu.

Barışır artık kurt, kuzu

Çocuklar kardeş oldu mu.

 

Düşler denizine doğru

Mutluluk, bir yelken açar.

Her yürek bir altın pınar,

Çocuklar kardeş oldu mu.

 

Dah bir ışıldar akarsu

Çocuklar kardeş oldu mu.

Kucaklaşır batıyla doğu,

Çocuklar kardeş oldu mu.

 

Ne açlık kalır, ne korku,

Korudaki fidanlar gibi,

Sevip sevip birbirini

Çocuklar kardeş oldu mu.

Tahsin SARAÇ

 

23 NİSAN

Bugün sen de bayrağım,

Daha şanlı dalgalan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan.

 

Bugün başta talihim

Ve milletim uyandı

Ankara’nın bağrında

Bir sönmez ateş yandı.

 

Aydınlattı yurdumu

Dağıldı alev alev

Bugün kalktı ayağa

Uyuklayan koca dev.

 

Bugün bana Ata’mdan

En büyük bir armağan.

Bugün büyük bayramım

Bugün 23 Nisan...

İ.Hakkı TALAS

23 NİSAN

Nasıl sevinmez insan?

Bugün 23 Nisan.

Bak süslenmiş dört bir yan

Yaşasın 23 Nisan.

 

Millet meclisi kurduk

Düşmanı yurttan kovduk

Özgürlüğe kavuştuk

Yaşasın 23 Nisan.

 

Egemenlik ulusun

Sen bir Türk oğlusun.

Yurdumuzu korursun

Yaşasın 23 Nisan.

 

Bugün gençlik günüdür.

Türklerin düğünüdür.

Ulusumuzun ünüdür

Yaşasın 23 Nisan.

Sami TUNCA

ÇOCUK BAYRAMI

Gelin çocuklar gelin!

Bayramımız var bugün.

23 Nisan için,

Kuralım şenlik, düğün...

 

El ele tutuşarak,

Şarkılar söyleyelim,

Ellerimizde bayrak,

Sokak sokak gezelim.

 

Bugün çocuk bayramı

Bizlere değer veren.

Kurulacak yarını

Bugündür müjdeleyen.

 

Çocuklarıyız, yarının

Büyük insanlarıyız,

Üstünde bu vatanın

Hür, mesut ve kaygısız

Daima yaşayacağız.

Ali PÜSKÜLLÜOĞLU

 

23 NİSAN SÖYLEDİ

Bu yurdun, bu devletin,

Yüce Cumhuriyetin

Sahibiyiz çocuklar!

        Bunları koruyacak

        Bu ülkeye uyacak,

        Yine biziz çocuklar!

Yirmi Üç Nisanların

Zevki çok, fakat yarın

Güç işimiz çocuklar!

        Bu göklerin, bu yerin,

        Kutlu emanetlerin,

        Bekçisiyiz çocuklar!

Atalardan şan alan,

Böyle temiz kan alan,

Yalnız biziz çocuklar!

       Türk’üz, ne mutlu bize!

       Bu bayram kutlu bize!

       Eğleniniz çocuklar!

Rakım ÇALAPALA

 

23 NİSAN

Bugün 23 Nisan

Atatürk’ten armağan

Sevinelim coşalım

Neşelenip taşalım.

 

Kağıt fener yapalım

Sınıflara asalım

Süsleyerek her yanı

Kutlayalım bayramı

23 NİSAN

Baharın mutlu günü

Yurdumun kutlu günü

Neşelerin düğünü

Güzel 23 Nisan

 

İnanarak yürekten

Hız aldık Atatürk’ten

Bizi ona yükselten

Bir el 23 Nisan

23 NİSAN

Sana armağan etti,

Ata bu güzel günü,

23 Nisan bugün,

Çocuk Bayramı günü.

 

Sevin, oyna, gez, dolaş,

Senin bayramın bugün.

Bayrağı sev arkadaş.

Dalgalandıkça öğün.

R.Gökalp ARKIN

 

 

 

 

GÜZEL SÖZLER

  • Korku üzerine hakimiyet bina edilmez.
  • Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir.
  • Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır.

 

ATATÜRK DİYOR Kİ

  • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.
  • Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.
  • Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Comments  

 
0 #1 buse 2013-04-17 15:44
çok güzel :lol:
:D
Quote