SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
1. Ufuk : Hello!
Betty : Hi!
Ufuk : I am Ufuk. What is your name?
Betty : I am Betty.


2. Mary : Hi! My name is Mary?
Tom : Nice to meet you.
My name is Tom.


3. Hande : Hi! I’m Kate.
Susan : Hi! I’m Susan.
Hande : Pleased to meet you.
Susan : Pleased to meet you.


4. Burcu : Good evening. I’m Burcu. What is your name?
Philip : Hello, Burcu. My name is Philip. Pleased to meet you. How are you?
Burcu : Fine, thanks. And you?
Philip : I’m fine, too.Thank you.


1. FILL IN THE BLANKS
David : Hello, I am……………… What is your name?
Mary : My name is ………………
David : How ………you today?
Mary : I am fine, thanks. And you?
David : Fine, thanks.
Excuse me : Genellikle dikkat çekmek için kullan›l›r.
Sorry : Hatalardan sonra özür dilemek için
That’s all right : Özür dileyen kifliye, özürün kabul edildi€ini belirten cevapt›r.
Good morning : Günayd›n, 05-12
Good afternoon : Tünayd›n, 12-17
Good evening : ‹yi akflamlar, 17-22

• What is your name? İsminiz nedir?
• What is your surname? Soy isminiz nedir?
Kişlilere hitap ederken
• Mr. Beylerin isimlerinden önce: Mr. Brown: Bay Brown
• Mrs. Evli bayanların isimlerinden önce: Mrs. Smith: Bayan Smith
• Miss bekâr bayanların isimlerinden önce . Miss Bush
Yukarıda belirttiğimiz hitap şekillerinden önce her zaman isim ve soyad› birlikte
ya da yalnız soyad› kullan›l›r. ilk isim hiçbir zaman kullan›lmaz.