SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


Yeryüzünde bitkilerin dağılışında farklılıklar görülmektedir. Bu dağılış üzerinde yer şekilleri, iklim, toprak özellikleri ve beşerî faktörler etkili olmaktadır. Bu faktörlerin etkileri aşağıda açıklanmıştır.

a) Yer Şekillerinin Etkisi Bitki tür ve toplulukları üzerinde yeryüzü şekillerinden dağ sıraları, dağların uzanışı, bakı, eğim ve yükselti etkilidir. • Yükseltinin değişimine bağlı olarak bitki örtüsü de değişmektedir. • Nemli rüzgârlara açık olan yamaçlar fazla yağış alır. Bu nedenler bitki örtüsü gürdür. b) İklimin Etkisi • Yağışlı bölgelerde gür bitki toplulukları görülürken kurak bölgelerde bitki örtüsü seyrekleşir. • Çöllerde ise çok kurakçıl ve seyrek bazı otlara ve çalılara rastlanır. • Bitkilerin gelişebilmesi için yağışın yanında belli bir sıcaklığa da ihtiyaç vardır. Soğuk kutup bölgelerine ve dağların yüksek kesimelerine doğru gidildikçe bitkiler cılızlaşır ve nihayet ortadan kalkar. Oysa sıcak ve ılıman kuşakta yağışın yeterli olduğu yerlerde bitki örtüsü büyük bir gelişme gösterir.

c) Toprak Faktörü • Bitkinin kökleriyle tutunduğu ve beslendiği yer topraktır. • Bitkiler besinlerini topraktaki sudan alır. • Toprak dokusu (sık veya gevşek oluşu) ve toprak yapısı (kalkerli, killi, kumlu oluşu) bitki hayatı bakımından önemlidir.

ç. Beşerî Faktörler Tarih boyunca insanlar savaşlar, tarım alanları açma, yakacak ihtiyacı, orman yangınları, hayvan otlatma, orman alanlarını imar ve iskâna açma, yol yapımı, sanayileşme gibi nedenlerle bitki örtüsünü tahrip etmişlerdir. Bununla birlikte insanlar ağaçlandırma yaparak bitki örtüsünden yoksun alanları bitkilendirebilmektedir.


Related articals :