SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


TROPIKAL YAĞMUR ORMANLARI

Bitki Topluklarının Özellikleri:• Ekvatoral iklim bölgesinin doğal bitki örtüsüdür. • Görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup, bu yerlerin yıllık yağış miktarı 2000 mm’nin üzerinde, sıcaklık ortalaması ise 20-25 °C civarındadır. • Bitkiler, yıl boyunca yeşil kalır. • Bitki türleri bakımından çok zengindir, ağaçların boyu 50-60 metreyi bulmaktadır.

Coğrafi Dağılışı: Amazon Havzası, Afrika’da Senegal’den Gine Körfezi’ne kadar olan saha ile Kongo Havzası, Güneydoğu Asya adaları

MUSON ORMANLARI

Bitki Topluklarının Özellikleri:• Muson iklim bölgesinde görülür. • Görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 2000 mm civarında olup, yıllık sıcaklık ortalaması 15-20 °C’dir. Yağışların %85’i yazın görüldüğünden yaz aylarında yeşillenen bu ormanlar, kışın yapraklarını döken ağaçlardan oluşur. • Ekvatoral yağmur ormanlarına göre türce fakirdir. • Muson ormanlarının tipik ağacı teak ağacıdır.

Coğrafi Dağılışı:
Güney Hindistan, Güney Çin, Güneydoğu Asya, Japonya ve Mançury

KARIŞIK ORMANLAR

Bitki Topluklarının Özellikleri:Orta kuşağın okyanusal iklim bölgelerinde görülürler. • Geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşurlar. • Görüldüğü yerler her mevsim yağışlı olup, yıllık yağış miktarı 1000 mm’nin üzerinde, yıllık sıcaklık ortalaması 15 °C’dir. • Ağaç türleri, ekvatoral yağmur veya muson ormanları kadar fazla değildir.

Coğrafi Dağılışı:
Batı Avrupa, Kafkaslar,Anadolu, Kuzey Amerika’nın kuzeybatısı, Güney Şili, Avustralya’nın kuzeydoğusu ve Yeni Zelanda

TAYGA ORMANLARI

Bitki Topluklarının Özellikleri:Sert karasal iklimin nemli alanlarında görülürler. • Sıcaklığın düşük olmasından dolayı iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.

Coğrafi Dağılışı:
Sibirya, Kanada ve Doğu Avrupa

MAKI

Bitki Topluklarının Özellikleri:Akdeniz ikliminin bitki örtüsüdür. • Bodur ağaçlardan ve çalılardan (yabani zeytin, defne, koca yemiş, mersin, keçiboynuzu, zakkum, süpürge çalısı, kermes meşesi) oluşurlar. • Daima yeşil yapraklı olan makiler, kuraklığa dayanıklı oldukları hâlde soğuğa karşı fazla dayanıklı değildir. • Yıllık sıcaklık ortalaması 15–20 °C iken yıllık sıcaklık ortalamasının 600-1000 mm olduğu alanlarda görülürler.

Coğrafi Dağılışı:
Akdeniz Havzası, Güney Portekiz, Afrika’nın güneyinde Kap Bölgesi, Avustralya’nın güneybatısı ve güneydoğusu, Orta Şili ve ABD’nin Kaliforniya eyaletinde

SAVAN

Bitki Topluklarının Özellikleri:•Savan iklim bölgelerinde görülen uzun boylu ot topluluklarıdır. • Geniş alan kaplayan savanlar içerisinde kurakçıl nitelikte tek tek ağaçlara veya ağaç kümelerine de rastlanır. • Savanların görüldüğü yerlerde yazlar yağışlı, kışlar kurak geçmektedir. Ortalama yıllık yağış miktarı 1500 mm civarındadır. Yıllık sıcaklık ortalaması 20 °C’dir. • Yaz yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar, kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı sararır.

Coğrafi Dağılışı:
10°-20° kuzey ve güney enlemlerindeki Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya

BOZKIR (STEP)

Bitki Topluklarının Özellikleri:Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. • Steplerin görüldüğü yerlerde yıllık yağış miktarı 250-400 mm, sıcaklık ortalaması 10-12 °C arasındadır. İlkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar, yaz kuraklığından dolayı sararır. • Başlıca step türleri; yavşan otu, üzerlik otu, geven, yumak, çoban yastığı, kekik, adaçayı ve sığır kuyruğudur. • Tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı otsu bitki topluluklarıdır. Bunlar kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşerirler. • Tundra alanlarında yıllık yağış miktarı 200-250 mm dolayındadır. Sıcaklık yetersiz olduğu için ağaçlara rastlanmamaktadır.

Coğrafi Dağılışı:
Sıcaklık en fazla 10 °C’ye çıkarken en soğuk dönemde -30, -40 °C’ye kadar iner. 30°-50° enlemleri arasında karaların iç kesimlerinde görülür.

ÇAYIR

Bitki Topluklarının Özellikleri:Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha gür ot topluluklarıdır. • Yazların serin ve yağışlı geçmesi, çayırların yeşil kalmasını sağlamaktadır. • Orman üst sınırından sonra yetişen çayırlara, dağ çayırları (alpin çayırları) da denilmektedir.

Coğrafi Dağılışı:
10°-20° kuzey ve güney enlemlerindeki Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlar

TUNDRA

Bitki Topluklarının Özellikleri:Tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı otsu bitki topluluklarıdır. Bunlar kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşerirler. • Tundra alanlarında yıllık yağış miktarı 200-250 mm dolayındadır. Sıcaklık yetersiz olduğu için ağaçlara rastlanmamaktadır. Sıcaklık en fazla 10 °C’ye çıkarken en soğuk dönemde -30, -40 °C’ye kadar iner. 30°-50° enlemleri arasında karaların iç kesimlerinde görülür.

Coğrafi Dağılışı:
Avrupa’nın kuzey kıyıları, Kuzey Sibirya, Kuzey Kanada, Grönland Adası kıyıları ve orta kuşaktaki yüksek dağlar

ÇÖL BITKILERI

Bitki Topluklarının Özellikleri: Geniş kum örtüleri veya kayalıklardan oluşan bu bölgelerde yıllık yağış miktarı 200 mm’nin altındadır. Günlük sıcaklık farkı 50 °C’yi bulabilmektedir. • Çok seyrek olarak dağılmış bulunan kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler en yaygın bitki türleridir. Ayrıca yer yer hurma ve palmiye ağaçlarından oluşan vahalar da yer almaktadır.

Coğrafi Dağılışı:
Afrika’da Büyük Sahra, Ortadoğu’da Necef, Asya’da Gobi, Taklamakan, Avustralya’da Gobbon ve Gibson, Güney Afrika’da Kalahari ve Namib, Güney Amerika’da Patagonya, Atacama ve Peru, ABD’nin güneybatısı