SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


Göç, insanların yaşadıkları yerleri daimi veya geçici olarak terk edip başka yerlere yerleşmeleridir. İnsanların göç etmesine neden olan koşullara itici faktörler, gidecekleri yeri seçmelerinde etkili olan faktörlere ise çekici faktörler denir.

Göçlerin Nedenleri

Göçler; yapıldığı yere, yapıldığı süreye ve istek durumuna göre kendi içinde gruplara ayrılır.

A. YAPILDIĞI YERE GÖRE GÖÇLER 1. İç göçler: Ülke içinde yapılan göçlerdir. 2. Dış göçler: Ülkeler arasında yapılan göçlerdir.

B. YAPILDIĞI SÜREYE GÖRE GÖÇLER 1. Sürekli Göçler: Başka yere tamamen yerleşmek için yapılan göçlerdir. 2. Geçici Göçler: Tarım, hayvancılık, turizm vb. faaliyetlerde bulunmak amacıyla yapılan göçlerdir.

C. İSTEK DURUMUNA GÖRE GÖÇLER 1. İsteğe bağlı göçler: Kişinin kendi isteği ile yaptığı göçlerdir. 2. Zorunlu göçler: Mübadele, savaş, doğal afetler gibi nedenlerle yapılan göç- lerdir.


Related articals :