SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


Yeryüzünde herhangi bir yerin, unsurun ya da meydana gelen bir olayın nerede olduğunun belirlenmesi önemlidir. Coğrafi konum; bir yerin, bir nesnenin dünya üzerindeki konumudur, mutlak ve göreceli konum olmak üzere ikiye ayrılır. Mutlak Konum: Bir yerin Ekvator’a ve başlangıç meridyenine göre uzaklığının açı cinsinden değerine mutlak konum denir. Göreceli Konum: Bir yerin dağlara, denizlere, kıtalara, okyanuslara, coğrafi unsurlara göre konumuna göreceli konum denir.

Türkiye’nin Mutlak Konum Türkiye, enlem olarak 36o -42o kuzey paralelleri, 26o -45o doğu meridyenleri arasındadır. Buna göre enlem olarak kuzey yarım kürede, ılıman orta kuşakta, ve Yengeç Dönencesi’nin kuzeyindedir. Boylam olarak başlangıç meridyeninin doğusunda, 2. ve 3. saat dilimi üzerindedir; en doğusu ile en batısı arasıda 76 dakika zaman farkı vardır.

Türkiye’nin Göreceli Konumu Göreceli konum doğal ve beşerî özelliklerden oluşmaktadır.

1. Doğal özellikler • Üç kıtanın birbirine yaklaştığı yerdedir. Üç tarafı denizlerle çevrili olup, dünya ticareti bakımından önemli olan Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahiptir. • Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü konumundadır ve transit ticaret yolları üzerindedir. • 3. ve 4. zamanda oluşan genç arazidir. Bu nedenle ortalama yükseltisi fazladır, fay hatları üzerindedir, deprem riski yüksektir, ancak jeotermal ve kaplıca kaynakları yaygındır. •Yer şekilleri engebelidir. Buna bağlı olarak kısa mesafede iklim, bitki örtüsü, toprak, tarım ürünü farklılaşır. • Akarsularımız hızlı akışlıdır, buna bağlı olarak hidroelektrik potansiyeli yüksek, ulaşıma elverişsiz ama raftinge elverişlidir.

2. Beşerî Özellikler • Genç ve dinamik nüfusa sahiptir. • Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik etmiştir. • Çok sayıda komşusu vardır. Gürcistan, Ermenistan, Nahcıvan (Azarbaycan ), İran, Irak ve Suriye, Yunanistan ve Bulgaristan’a komşudur. • Dünya’nın önemli bir enerji havzası olan Hazar Havzası ve Ortadoğu ülkelerine yakındır. • Enerji kaynaklarına sahip ülkeler ile enerji tüketicisi olan gelişmiş Avrupa ülkeleri arasındadır.


Related articals :