SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


Türkiye’nin Platoları

Akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış, çevresine göre yüksek engebeli düzlüklere plato denir. Türkiye’de platolar geniş yer kaplamaktadır.

Ülkemizde Oluşumlarına Göre Platolar

1. Aşınım Düzlüğü Platoları: Aşınma sonucu düzleşen yerlerin akarsular tarafından yarılması sonucu olu- şan platolardır. Marmara’da yer alan Çatalca-Kocaeli Platosu ve Karadeniz’de yer alan Perşembe Platosu aşınım platolarıdır.

2. Volkanik Platolar: Lav tabakalarının akarsular tarafından yarılmasıyla oluşan plato çeşididir. Erzurum– Kars ve Ardahan platoları ülkemizdeki volkanik platolara örnektir.

3. Karstik Platolar: Kalker ve jips gibi suda kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu arazilerin akarsular tarafından aşındırılması sonucu oluşan platolardır. Akdeniz Bölgesi’ndeki Taşeli Platosu ve Antalya’nın batısındaki Teke Platosu karstik platolara örnektir.

4. Tabaka Düzlüğü Platoları: Tabaka uzanışı yatay duruşlu olan tortulların akarsular tarafından derin bir şekilde yarılması ile oluşan platolardır. İç Anadolu’da yer alan Haymana, Cihanbeyli, Obruk, Bozok, Uzunyayla platoları; Ege’de yer alan Yazılıkaya Platosu; Güneydoğu Anadolu’da yer alan Gaziantep ve Şanlıurfa platoları tabaka düzlüğü platolarına örnektir.


Related articals :