SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2020 Güvenli Site
Atmosfer ve Hava Olayları Konu Tarama Testi Cevap Anahtarlı

Soru 1
               Yer çekimi en az  ……………………….katmanında görülür.
               Kutup ışıkları (aurora) ………………….katmanında görülür.
               Atmosferdeki gazların %75’i …………….katmanında bulunur.

               Yukarıdaki bilgilerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerigetirilmelidir?
               A) Troposfer – Stratosfer - Termosfer
               B) Termosfer - Troposfer - Ekzosfer
               C) Ekzosfer - Termosfer- Troposfer
               D) Troposfer - Termosfer - Ekzosfer
               E) Stratosfer – Troposfer – Ekzosfer


               Soru 2
               •      Stratosfer, Troposferin üstünde yer alan ve 50 km’ye kadar olan
               katmandır.
               •      Sıcaklık ortalama Ekvatorda -80 °C iken, Kutuplar üzerinde -50 °C
               civarındadır.
               Aşağıdakilerden hangisi bu katmanda sıcaklığın ekvatorda ve kutuplarda
               farklı olmasının nedenidir?
               A) Troposferin kalınlığının ekvatorda fazla olmasıdır.
               B) Ozon tabakasının önemli bir bölümünün burada yer almasıdır.
               C) Gazların yoğunluğunun azalmış olmasıdır.
               D) İklim olaylarının bu katmanda görülmemesidir.
               E) Jet rüzgarlarının bu katmanda oluşmasısıdır.


               Soru 3
               Dünya’nın etrafını saran atmosfer hakkında aşağıdakilerden hangisiöylenemez?
               A) Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu artar.
               B) İçerisindeki gazların oranları aynı değildir.
               C) Dünya’yı zararlı Güneş ışınlarından korur.
               D) Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarını azaltır.
               E) İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.

               Soru 4
               Aşağıda atmosferin tabakalarına ilişkin bazı özellikler sıralanmıştır.
               I. Gök taşlarının yanması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir.
               II. Yeryüzünü gözlemleyen yapay uyduların bulunduğu katmandır.
               III. Atmosferi oluşturan gazların %75’i bu katmanda yer alır.
               IV. Güneş’ten gelen zararlı ışınların tutulduğu katmandır.
               Yukarıdakilerden hangileri atmosferin troposfer katmanına ait özellikler
               arasında yer alır?
               A) Yalnız I
               B) Yalnız III
               C) I ve III
               D) II ve III
               E) III ve IV

Soru 5
               Dünya’yı saran gazların fiziksel ve kimyasal yönden farklı özellikleresahip olması atmosferin çeşitli katmanlara ayrılmasına nedenolmuştur.
               Aşağıdakilerden hangisi stratosfer katmanına ait bir özellik değildir?
               A) Jet rüzgârları adı verilen yatay hava akımlarının görüldüğü katmandır.
               B) Ozon tabakasının büyük bir kısmı bu katmanda yer alır.
               C) Güneş’ten gelen zararlı ışınların büyük bir kısmı bu katmanda emilir.
               D) Atmosferin en dış katmanıdır.
               E) Bu katman genel olarak canlı yaşamına uygun değildir.

               Soru 6
               Yeryüzünü saran atmosfer, oranı sabit ve değişken gazlardan oluşur. Farklı oranlardaki bu gazların dengeli dağılışı canlı yaşamına uygun bir ortamın   oluşmasını sağlamıştır.
               Atmosferin olmaması durumunda yeryüzünde şağıdakilerdenhangisinin gerçekleşmesi beklenir?
               A) Güneş’ten gelen mor ötesi ışınların süzülmesi
               B) Güneş ışınlarının dağılması
               C) İklim olaylarının meydana gelmesi
               D) Güneş ışığı almayan alanların zifiri karanlık olmaması
               E) Dünya’nın aşırı ısınması ve soğuması

               Soru 7
               • Atmosferin en kalın katmanıdır.
               • Yer çekiminin en az olduğu katmandır.
               Yukarıda özellikleri verilen atmosfer katmanı hangisidir?
               A) Termosfer
               B) Troposfer
               C) Stratosfer
               D) Mezosfer
               E) Ekzosfer
               Soru 8
               Troposfer katmanında yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede 0,5 °C azalmaktadır.
               Bu durumun nedeni olarak aşağıdakilerin hangisi gösterilir?
               A) Yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi
               B) Yükseldikçe basınç değerinin azalması
               C) Dünya’nın geoit şekle sahip olması
               D) Troposferin yerden yansıyan ışınlarla ısınması
               E) Troposferin yer yüzeyine en yakın katman olması


 CEVAP ANAHTARI      C  A  A   B  D   E  E   D