SINIFÖĞRETMENİM.COM

Sınıf Öğretmenim | Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2021 Güvenli Site
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir Keloğlan’la ninesi varmış. Bunlar çok yoksul insanlarmış. Keloğlan’ın ninesi onun bunun çamaşırını yıkar, bu işten aldığı para ile zar zor geçinirlermiş. Keloğlan ne kadar iş aradıysa da bir türlü iş bulup çalışamamış. Ne var ki, bir gün çarşıda dolaşırken, yüz altın liraya, ağır bir işin üstesinden gelecek birinin arandığını duymuş. Hiç durur mu, zaten iş arayıp duruyor. Hemen koşarak:

 

- Ben yaparım, demiş.

Duyuruyu yapan kişi:

 

-Uzak bir ülkeden mal getirmeye gidilecek. Yolculuk katır sırtında olacak. Bu yorgunluğa katlanabilecek misin? diye sorunca, Keloğlan:

- Elbette katlanırım, demiş.

Paranı şimdi mi istersin, yoksa dönüşte mi? diye sormuş.

 

Ninesinin ne kadar zorlukla para kazandığını çok iyi bilen

Keloğlan:

 

-Şimdi verin, nineme harçlık bırakayım. Belki yolculuğumuz çok uzun sürer, demiş. Katırlara binilmiş, yola çıkılmış. Bir hayli yol alındıktan sonra, Keloğlan’ı katırdan indirmişler, bir kuyunun kenarına getirmişler:

 

- Şu kuyuya ineceksin, demişler. Keloğlan, kuyunun bir sağına bakmış, bir soluna bakmış:

 

- Ne var bunda korkulacak, inerim, demiş.

Keloğlan’ın beline bir ip bağlamışlar, kuyuya sallamışlar. Kuyunun yarısına gelince, bir kapı açılmış, adamın biri Keloğlan’ı kucaklayıp içeri çekmiş. Keloğlan gözlerini açıp bakmış ki ne görsün, bir saray. Sarayın içinde bir tavus kuşu, bir Arap, bir de dünya güzeli bir kız. Derken bir dev gelmiş, gür bir sesle:

 

-Ey insanoğlu, şu gördüklerinden hangisi daha güzel, diye sormuş.

Keloğlan korkudan tir tir titremiş ama az sonra kendisine gelmiş.

 

Biraz düşünmüş ve:

 

- Gönül neyi severse, güzel odur, demiş.

-Şu güzel kız, şu tavus kuşu gerçekten güzel ama, şu Arap çok çirkin ve kötü, demiş dev. Sen öyle düşünmüyor musun?

Keloğlan yine:

- Gönül neyi severse güzel odur, diye karşılık vermiş.

Bunun üzerine dev, Keloğlan’a üç tane nar sunmuş:

 

Sen bunları dönüşte ninenle birlikte yersin, demiş.

 

Keloğlan devin bu hareketine pek şaşmış; ama bir şey diyememiş. Meğer dev kuyuya inen herkese bu soruyu sorar, bir türlü akıllıca cevap alamazmış. Kimi kız, kimi tavus kuşu güzeldir diye karşılık verirmiş. Verdikleri cevaplar da hiç akıllıca olmazmış. Bu yüzden dev onların kellesini uçurur, sonra da onları yer, kafataslarını sarayın duvarlarına asarmış. Bu yüzden bu güne kadar da bu kuyudan sağ çıkan görülmemiş.

 

Üç tane narı devden alan Keloğlan, yeniden kuyunun çıkış kapısına gelmiş. Katırcıların su almak için saldıkları kovalardan birine atlamış ve yukarı çıkmış. Keloğlan’ı sağ salim karşılarında gören katırcıların ağzı bir karış açık kalmış. Zira hayvanlarının sulanmasına karşılık, deve bir kurban vermek töreleriymiş.

Aslında Keloğlan’ı da kurban olsun diye getiren katırcılar:

-Şimdiye kadar kuyuya saldığımız adamlardan hiçbiri geri dönmedi. Sen nasıl oldu da çıkabildin Keloğlan, diye şaşkın sormuşlar.

Keloğlan:

 

-Nasıl çıktıysam çıktım... Çıktım ya siz ona bakın, demiş. Yeniden günlerce yol aldıktan sonra, uzak ülkeye varmışlar. Katırlara malları yükleyip, memleketlerine dönmüşler. Keloğlan, her zamanki gibi, ninesini onun bunun çamaşırını yıkarken bulmuş. Akşam olmuş, yemek yenmiş. Keloğlan, devin kendisine verdiği narlardan birini çıkarıp, ikiye bölünce, birden

bire küçücük ve karanlık odaları gün gibi ışımış. Meğer narın

her bir tanesi ışık saçan altındanmış. Zaman zaman bunları azar azar satan Keloğlan, öylesine zengin, öylesine yardımsever bir insan olmuş ki, bütün ülke insanları onun

iyiliğinden söz eder olmuş. Bu arada ne kendisinin kelliği, ne de ninesinin çamaşırcılığı kalmış. Bundan sonraki hayatları iyilik ve güzelliklerle geçip gitmiş.