Sinifogretmenim.com

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Eğitici Oyuncak (Masa Oyuncakları) Köşesi

E-posta Yazdır PDF


Eğitici oyuncak köşesi en çok ilgi gören köşelerden birisidir. Çocuklar bu köşede tek başlarına veya küçük gruplar hâlinde oynamaktan çok hoşlanırlar. Çocukların rahat oynamalarını sağlamak için bu köşenin sınıfın sessiz ve aydınlık bir bölümünde olmasına dikkat edilmelidir. Oyuncaklar, çocukların ulaşabileceği boyda, açık raflarda, düzgün bir şekilde bulundurulmalıdır. Köşede masa ve sandalyeler olmalıdır çünkü bu oyuncakların büyük çoğunluğu oturarak oynanmaktadır. Bazıları yerde de oynanabilir. Bunun için köşenin yanında boş bir alanın bırakılmasında yarar vardır. Bu alana küçük bir halı ve minder de konulabilir.

Eğitici oyuncakların çocuklara sağladığı yararlar şunlardır:

 • Çocukların yaratıcılıklarını ve problem çözme yeteneklerini geliştirir.
 • Kavram oluşumuna yardımcı olur.
 • Dikkat süresini ve yoğunluğunu geliştirir.
 • Gözlem yapma, akılda tutma, düşünme ve karar verme gibi zihinsel işlevleri yapmalarını kolaylaştırır.
 • Sayıları tanıma, sınıflandırma ve gruplamalarını kolaylaştırır.
 • Parçadan bütün oluşturma, eşleştirme becerilerini geliştirir.
 • Araştırma, ilişki kurma, benzer ya da farklılıkları bulma yetenekleri geliştirir.
 • Bir işi başarmanın sevincini yaşayarak kendilerine olan güvenleri gelişir.
 • Algılama, çözümleme, karşılaştırma, neden-sonuç ilişkisi, zihinde canlandırma yeteneklerini geliştirir.
 • Büyük-küçük, renk, şekil, miktar gibi pek çok kavramı geliştirme imkânı sağlar.
 • Çocuğun arkadaşları ile iletişim kurmasını sağlar. Yardımlaşma, paylaşma duygularının gelişimini destekler.
 • Çocukların küçük kas gelişimlerine yardımcı olur.
 • El-göz koordinasyonunun gelişimine önemli katkı sağlar.
 • Görme engelli çocuklarda, az görenlerde el-göz iş birliğinin; körlerde ise kulak- el iş birliğinin gelişmesine çok önemli fayda sağlar. Ayrıca görme engellilerin kavram gelişiminde doğrudan yaşantı sağlar.
 • Üstün zekâlı çocukların fark edilmeleri konusunda öğretmene ipuçları verir. Bu çocuklar için uygun ortamı oluşturur.
 • Zihinsel engelli ve otistik çocukların eğitimlerinde önemli katkılar sağlar.
 • Öğrenme güçlüğü gösteren çocukların temel eğitimlerinde kullanılarak gelişimlerini destekler.

Çocukların gelişimlerine yardımcı olan bu eğitici oyuncaklardan bazıları; bul-taklar, plastik legolar, tombalalar, tahta oyuncaklar, eşleştirmeli parça-bütün ilişkili, geçmeli oyuncaklar, dominolar, küplerdir. Köşeye amaç ve kazanımlarla ilgili yeni oyuncaklar da ilave edilmelidir. Öğretmen köşeyi ilgi çekici hâle getirebilmek için oyuncakların bazılarını kaldırarak yeniliğe ihtiyaç duyulduğu anda ortaya getirebilir.

Öğretmen bu eğitici oyuncakları piyasadan hazır alabileceği gibi kendisi de yapabilir.

 

Eğitici oyuncak alırken ve hazırlanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Eğitici oyuncaklar çocukların yaş ve gelişim düzeyleri ve çevre özelliklerine uygun olmalıdır.
 • Eğitici oyuncaklar basitten karmaşığa doğru hazırlanmış olmalıdır.
 • Eğitici oyuncaklar dayanıklı malzemeden hazırlanmış olmalıdır.
 • Resimlerin çocukların tanıdığı, çevresinde sık rastladığı, basit şekiller olmasına özen gösterilmelidir.
 • Eğitici oyuncaklarda canlı renkler kullanılmalıdır.

Çocukların eğitiminde büyük katkıları olan eğitici oyuncakların amacına ulaşabilmesi için uygulama aşamasında şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:

 • Eğitici oyuncakların özenle kullanılması çocuklara öğretilmeli, nasıl oynanacağı açıklanmalıdır.
 • Çocuklar oyuna başlamadan önce öğretmen amaçları ve kuralları tanıtmalıdır.
 • Eğitici oyuncaklar çocuklara hazır oldukları dönemlerde ve basitten karmaşığa doğru sunulmalıdır.
 • Her çocuk kendi gelişim düzeyinde çalışmaya teşvik edilmelidir.
 • Çocuklar yönlendirilmeye çalışılmamalı, çok gerekli durumlarda ve çocuk isterse yardım edilmelidir.
 • Çocuklar arasında yarışma havası yaratılmamalı, çocuklara  baskı yapılmamalıdır.
 • Öğretmen, çocukları eğitici oyuncaklar ile oynamaya teşvik etmeli, çocukları desteklemeli ve övmelidir.
 • Çocuklar eğitici oyuncaklarla oynadıkları zaman oyuncağın parçalarını dikkatle yerine yerleştirmeye teşvik edilmeli, oyuncakları kaldırırken diğerleri ile karıştırmadan yerleştirmeyi ve toplamayı alışkanlık hâline getirmeleri sağlanmalıdır.
 • Çocuklara oyuncaklara zarar vermeden oynamaları gerektiği açıklanmalıdır.