Sinifogretmenim.com

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Okul Öncesi Veli Toplantı Tutanağı Dilekçe Örneği

E-posta Yazdır PDF


…………………………. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………..

 

Aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek amacıyla 30.09.20… tarihinde saat 13.30da öğretmenler odasında sınıf veli toplantısı yapmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim.

 


 

………………..
Ana Sınıfı Öğretmeni
GÜNDEMMADDELERİ:

 

1.Açılış ve yoklama,gündem maddelerinin okunması,
2.Okul öncesi eğitimin amaç ve programının özellikleri hakkında bilgi verilmesi,
3.Çocukların gelişim özelliklerinin söylenerek,bu doğrultuda sorumluluk verilmesinin öneminin vurgulanması,
4.Sınıf annesi seçiminin yapılması,
5.Sınıf telefon zincirinin oluşturulması ve işleyişi hakkında bilgi verilmesi,
6.Sınıf kuralları hakkında bilgi verilmesi,
7.Beslenme saatleri ve listeleri hakkında bilgi verilmesi,
8.Sınıfta kullanılacak malzemeler hakkında bilgi verilmesi,
9.Aidatların zamanında yatırılmasının öneminin vurgulanması,
10.Çocukların giriş-çıkış saatlerine uyulmasının görüşülmesi,

11.Okul kıyafetleri hakkında bilgi verilmesi,
12.Okul –aile işbirliğinin öneminin vurgulanması,aile katılım çalışmalarının açıklanması,
13.Veli görüş ve önerilerinin dinlenmesi,
14.Dilek ve temenniler.

 

 

 

…………….

………

Okul Müdürü