SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik Gerektirmez   
   
MEMUR MAAŞ KALEMİ TOPLU GÖRÜŞME MUTABAKATI TL OLARAK DEĞERİ DÜZENLEMENİN AŞAMASI
Yüzdelik zam Maaşlara ilk yarı yılda yüzde 4, ikinci yarı yılda 4 zam uygulanacaktır. Buradaki miktar her memura göre değişmektedir. 2011 yılı Bütçe Kanunu Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Dolaysıyla, bu düzenleme 15 Ocak'taki maaşlara yansıyacaktır.
Ek Ödeme 375 sayılı KHK'nın ek 3. maddesi gereğinve verilen ek ödeme Ocak 2011'den itibaren 80 TL arttırılacaktır. 80 TL Bu konu 2008/14012 sayılı sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılacak değişiklikle düzenlenecektir. Mutabakat Ocak ayı dediği için bu ay içerisinde BKK'nın yayınlanması beklenmektedir.
Eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneği Yılın ilk yarısında 20 TL, ikinci yarısında 20 TL arttırılması ve ödemenin sözleşmeli personele de verilmesi 20+20
Şuan çalışmayan eş için bu miktar, 1500*0,061823=92,73 TL ödenmektedir.
657 sayılı kanundaçalışmayan eş için (1500*maaş katsayısı) üzerinden ödenme yapılmaktadır. Bu katsayıyı 3 katına kadar arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Çocuk sınırı kaldırılıyor - Şuan iki çocuk üzerinden verilmektedir. 0-72 yaş için bu miktar iki katı ödenmektedir.
Tek çocuk için (250*0,061823=15,5) olarak verilen miktardaki 2 sınırı kalakacaktır.
Torba tasarıda, 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, (Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez) kaldırılmaktadır.
Toplu görüşme primi Sendika üyesi kamu çalışanlarına 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi verilecektir. 3 ayda bir +% TL Torba tasarıda yer almaktadır.
Enflasyon farkı Maaşlara yapılan zam ile enflasyın arasında fark olması halinde, enflasyon farkı verilecektir. - Bütçe Kanununun 21. maddesinin 3. fıkrasında hüküm yer almaktadır.