SINIFÖĞRETMENİM.COM

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © 2019 Üyelik GerektirmezEğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, YÖK’ün yurt dışından sınavsız öğrenci kabulüne ilişkin düzenlemesinin yürütmesini durdurduğunu bildirdi.
Demir yaptığı yazılı açıklamada, YÖK’ün 18 Şubat 2010 tarihinde aldığı "Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar" kararını anımsatarak, bu karar uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere sınavsız girebilmelerine olanak sağlandığını belirtti.
Kamuoyunda büyük tepki toplayan uygulamayı dava konusu yapacakları açıklamasının duyulması üzerine, YÖK’ün düzenlemenin geri çekildiğini açıkladığını ifade eden Demir, "17 Mart 2010 tarihli düzeltilmiş kararda, ’2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavının Kaldırılmasına’ ibaresi korunarak, dayanak yönetmeliğin zorunlu gördüğü ’Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nı kaldırma inadı sürdürülmüştür. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere düzenlemeye göre; lise öğrenimlerinin bir bölümünü veya tamamını yurtdışında tamamlayan ve uyruklarından biri TC veya KKTC olan çift uyruklu öğrenciler, 2010 yılı içerisinde TC veya KKTC uyruğundan çıkarlarsa, sınavsız olarak yükseköğretim kurumlarına alınabileceklerdir. Söz konusu hüküm, ’yurt dışında lise öğrenimini tamamlayan Türk uyruklu öğrencilerin büyük çoğunluğunun çift uyruklu olduğu gerçeği’ ve de ’Türk uyruğundan çıkma işlemi ile çıkma sonrası tekrar Türk uyruğuna girme işleminin son derece basit bir prosedürle gerçekleştiği gerçeği’ ışığında irdelendiğinde amaçlananı ortaya koymaktadır."
Konuyu Danıştay’a taşıdıklarını anımsatan Demir, davanın görüldüğü Danıştay 8. Daire’nin yürütmeyi durdurma taleplerini reddettiğini, Danıştay kararına karşı yaptıkları itirazın Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından haklı bulunarak, düzenlemenin yürütmesinin durdurulduğunu bildirdi.