SINIFÖĞRETMENİM.COM #HayatEveSığar

Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Lise Tüm Dersler © #HayatEveSığar 2020 Üyelik Gerektirmez


OKUL GELİŞTİRMEYE YÖNELİK MATERYAL BELİRLENMESİ

               

A. Yeterli Ders Araç-Gereçleri

1. Sınıflarda Yer Alan Ekipmanlar ve Öğretim Materyalleri: Etkili bir öğretim için, öğretim süreci içerisinde kullanılacak her türlü ekipmanın sınıflarda bulunması veya bu ekipmanların sınıfa kolaylıkla taşınabilecek bir düzenleme içerisinde olması gereklidir. Ekipmanların derslerde etkili bir biçimde kullanabilmesi için, bu ekipmanlar ile birlikte kullanılacak ses ve görüntü kasetleri, bilgisayar programları, resimler, fotoğraflar, kitaplar, asetatlar gibi her türlü öğretim materyallerinin gelişen teknolojinin yakından izlenerek geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi gereklidir.

2. Spor Salonu, Laboratuarlar, Müzik, Resim Odalarındaki Ekipmanlar ve Öğretim Materyalleri: Sınıfların dışında okulda bulunan diğer öğretim ortamlarının da özelliklerine göre uygun ve yeterli ekipmanlar ile donatılması, uygun zaman aralıklarıyla bakımlarının yaptırılması ve daima kullanılabilir durumda olması gereklidir.

3. İyi Donatılmış, Zengin Kütüphane/Medya Merkezi: Öğrencilerin araştırma becerisi kazanmaları için okul kütüphanesinin veya medya merkezinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olması ve yeni yayınların takibi ile zenginleştirilmesi gerekmelidir. Kitap toplama kampanyaları düzenlenerek, çeşitli kuruluşlardan bağış yoluyla veya satın alma yoluyla kitap, kaset, film ve slaytlar sağlanarak okulun kütüphanesi veya medya merkezi zenginleştirilebilir.

Kütüphanenin etkin kullanımını sağlamak için zaman zaman seminerler düzenlenmelidir. Bu seminerlerde öğrencilere kütüphanelerden nasıl yararlanılacağı; gerekli bilgileri nasıl arayacakları, nasıl bulacakları ve bunlardan nasıl yararlanılacakları anlatılmalıdır.

Medya Merkezi: İçerisinde kitap, dergi, ansiklopedi gibi basılı kaynakların dışında ses ve görüntü kasetleri, resimler, afişler ve slaytların bulunduğu ve bunların kulaklık iie dinlenebileceği ve izlenebileceği teknik donanıma sahip merkezlerdir. Bu merkezlerde öğrencilerin bireysel olarak çalışmalarını yapabilecekleri bilgisayarlar bulunabilir ve bu bilgisayarlar ile öğrencilerin INTERNET'le bağlantı kurması sağlanabilir.

 

B. Yeterli Sarf Malzemeleri ve Destek Hizmeti

1. İyi Organize Edilmiş Sarf Malzemeleri Desteği: Her türlü öğretim materyalinin geliştirilmesinde kullanılacak fotokopi kağıdı, toner, asetat kağıtı ve kalemleri, bilgisayar disketleri, fotoğraf ve slayt filmleri, ses ve görüntü kasetleri, afiş hazırlamak için kullanılacak kalem, boya, kağıt ve karton gibi materyallere "sarf malzemeleri" denir.

Öğretmenlere yeterli miktarda ve kolayca ulaşabilecekleri şekilde sarf malzemeleri desteğinin sağlanması gerekmektedir. Okul, kaynaklarının bir bölümünü bu amaca yönelik olarak ayırmalı ve sarf malzemelerinin hızla satın alınıp dağıtılması için uygun prosedürler geliştirmelidir. Yeterli ve zamanında saıf malzemeleri desteğinin sağlanması okula yüksek maliyetler getirecektir kaygısı ile ortaya çıkacak yetersiz malzeme desteği veya malzemelere zor ulaşıma neden olacak uygulamalar öğretmenler için caydırıcı olacaktır.

Bu durum dikkate alındığında, nasıl daha verimli bir şekilde sarf malzemeleri kullanılabilir yönünde düşünülmeli ve buna yönelik düzenlemeler her okulun kendi şartlarının dikkate alınabilmesi için bizzat okul tarafından geliştirilmelidir.

Örneğin, aynı sınıfa ders veren öğretmenler veya aynı branştaki öğretmenler ortak olarak öğretim materyellerini geliştirip kullanırlar ise hem zaman ve emek kaybı olmaz hem de sarf malzemeleri daha ekonomik bir şekilde kullanılır. Ayrıca, her öğretim yılında aynı materyallerin tekrar tekrar hazırlanmasına gerek kalmayacak şekilde bir arşivleme sistemi geliştirildiğinde de kaynakların kullanımındaki verimlik artar.

2. Yeterli ve Zamanında Tamir, Bakım, Servis Hizmetleri Desteği: Öğretimde kullanılacak her türlü ekipmanın, araç-gerecin en verimli şekilde kullanılabilmesi için yeterli ve zamanında sağlanacak tamir, bakım ve servis hizmetlerinin önemi büyüktür. Okul, kaynaklarının bir bölümü de bu amaca yönelik olarak ayırmalı ve kullanılmalıdır. Bu amaçla gerekli bağlantılar kurulmalı ve okul bu desteği düzenli bir şekilde sağlamalıdır.

C. Okul Binası ve Donanımının Uygunluğu

1. Okul Binaları: İlgi çekici, estetik olarak göze hoş gelen, ısı ve ışık kontrolü iyi tasarlanmış, her zaman temiz olacak şekilde tüm önlemler alınmış olarak kullanılmalıdır. Eğitim-öğretim etkinliklerinin üst düzeyde gerçekleştirilebileceği şekilde bütün mekanların düzenlenmesi ve bunların en etkili şekilde kullanım programlarının yapılması gereklidir.

2. Okul Donanımları: Farklı öğrenme/öğretme durumlarına uygun olarak kullanılabilecek masa, sıra, sandalye, dolap, ekipman taşımak için hareketli sehpalar, projeksiyon perdeleri, karartma perdeleri, bilgisayar ve labaratuar sandalyeleri, sabit ve taşınabilir yazı tahtaları, ilan panoları gibi donanım türleri okulda yeterli sayıda bulunmalıdır. Sınıf donanımı olarak tek kişilik sıra ve sandalyelerin sınıf içerisinde değişik yerleşimlere fırsat tanıyacak biçimde kolayca yer değiştirilebilen hafif ve dayanıklı malzemelerden yapılmış olması uygun olacaktır.